KONTROLIŠE TAJNU SLUŽNU

Dejan Peruničić imenovan za v.d. direktora ANB-a

0 komentar(a)
Vlada, Foto: Gov.me
Vlada, Foto: Gov.me
Ažurirano: 12.03.2015. 15:46h

Vlada je donijela rješenje kojim se za vršioca dužnosti direktora Agencije za nacionalnu bezbjednost imenuje Dejan Peruničić, dosadašnji koordinator radom Agencije.

Iz Vlade je nakon sjednice saopšteno da je u cilju harmonizacije nacionalnog zakonodavstva sa legislativom Evropske unije, Vlada, na 103. sjednici kojom je predsjedavao potpredsjednik Duško Marković, utvrdila predloge zakona o izmjenama i dopunama Zakona o veterinarstvu i Zakona o zdravstvenoj zaštiti bilja.

"Predloženim izmjenama i dopunama Zakona o veterinarstvu dodatno se preciziraju pojedine odredbe važećeg zakona koje se odnose na usklađivanje definicija, teritorijalnosti, trgovine, sertifikacije i drugih pojmova i postupaka, kao i izmjena legislative EU tokom 2013. i 2014. godine iz ove oblasti. Razlozi za izmjene i dopune zakona o zdravstvenoj zaštiti bilja  proističu iz potrebe preciziranja pojedinih odredbi, kao i potrebe stvaranja pravnog osnova koji je nedostajao za prenošenje pojedinih djelova legislative EU iz oblasti zdravstvene zaštite bilja". navodi se u saopštenju.

Kako se dodaje na oba predloga dobijeno je pozitivno mišljenje Evropske komisije.

"Što je posebno važno, jer njihovo donošenje predstavlja uslov za ispunjavanje mjerila 1 za otvaranje pregovora u Poglavlju 12 – bezbjednost hrane, veterinarska i fitosanitarna politika".

Odlukom Vlade na sjednici donijeta je Državna studija lokacije "Virpazar" kojom se stvaraju uslovi za plansku izgradnju i budući razvoj Virpazara.

"U Studiji su integralno sagledani i analizirani svi elementi namjene i organizacije korišćenja prostora, u cilju zaštite i podsticanja daljeg ukupnog razvoja šireg područja. Jasno je ukazano na mogućnost otvaranja novih radnih mjesta, podsticaja i aktiviranja lokalnog stanovništva na razvijanju cijelog niza pratećih uslužnih djelatnosti, što je jedan od osnovnih motiva prihvatanja planiranog projekta".

Saopšteno je i da je u sklopu podrške razvoju preduzetništva, kao jednog od prioritetnih razvojnih ciljeva, Vlada dala saglasnost na Ugovor o finansiranju između Investiciono razvojnog fonda i Evropske investicione banke, za finansiranje malih i srednjih preduzeća i prioritetnih projekata II u iznosu od 70 miliona eura.

"Odlučivanje o Informaciji za obezbjeđenje sredstava iz Tekuće budžetske rezerve za potrebe realizacije Ugovora o izvođenju radova na adaptaciji Ambasade Republike Srbije u Crnoj Gori Vlada je odgodila do naredne sjednice, kako bi se preciznije odredili izvori finansiranja", zaključuje se u saopštenju.

Preporučujemo za Vas