DOKUMENT O BEZBJEDNOSTI SAOBRAĆAJNICA

Na putevima vreba 60 crnih tačaka

Stanje puta nije jedini, niti najveći uzrok saobraćajnih nezgoda, piše u dokumentu
222 pregleda 17 komentar(a)
Ažurirano: 11.03.2015. 18:41h

Klizište u Markovićima iznad Budve ukazalo je još jednom na loše stanje crnogorskih puteva, ali naše ceste su u svega četiri do 12 odsto uzrok saobraćajnih nesreća.

U dokumentu Program rekonstrukcije i sanacije kritičnih tačaka na državnim putevima od 2014. do 2016. Vladini stručnjaci su obišli sve ceste u državi i na osnovu brojnih parametara utvrdili da na 60 mjesta vreba opasnost za vozače.

U tekstu piše da su eksperti bili rigorozni pa su su i mimo evropskih propisa neke dionice nazvali “crnim tačkama”, iako po svim elementima ne bi trebalo da imaju takav tretman. Da bi nešto po evropskim standardima bila kritična tačka, trebalo bi da se u dužini puta od 500 metara u periodu od pet godina dogodi 12 nezgoda sa poginulim.

"Prema takvoj definiciji kritične tačke - Crna Gora nema ili ima mali broj crnih tačaka”, piše u Vladinom dokumentu.

U toj analizi najavljeno je da će u naredne dvije godine sanirati problem na 17 dionica, što će koštati oko 800.000 eura. Analizu o stanju puteva uradio je radni tim Ministarstva saobraćaja i pomorstva, Direkcije za saobraćaj i Uprave policije.

Radni tim stručnjaka iz te oblasti analizirao je kakva je saobraćajna signalizacija, stanje kolovoznog zastora, geometrijske karakteristike puta i koliko to može uticati na bezbjedno odvijanje saobraćaja.

"Da bi se ovaj faktor bezbjednosti promijenio potrebno je izvršiti temeljne promjene u projektovanju, izvođenju, održavanju, eksploataciji puteva, ali takođe i u projektovanju saobraćajne signalizacije i opreme puta”, piše u dokumentu.

Prije četiri godine stručnjaci su evidentirali 75 kritičnih tačaka, ali su u međuvremenu sanirani problemi na 15 mjesta:

"Konstatovano je da je od ukupno 75 kritičnih tačaka, koje su bile evidentirane 2011. godine, u potpunosti realizovane mjere na 34 mjesta. Za 17 je u pripremi ili u toku realizacija - izrada projektne dokumentacije ili izvođenje radova kroz redovno ili investiciono održavanje”.

Tokom rada na izradi ovog dokumenta, stručnjaci su u odnosu na 2011. evidentirali i 15 novih kritičnih tačaka, od kojih neke baš i ne zaslužuju takav epitet.

"Ukupno je pregledano 37 novih lokacija, od čega je 15 prepoznato kao nove kritične tačke. Za sanaciju i rekonstrukciju 54 kritične tačake u potpunosti ili djelimično nadležno je Ministarstvo saobraćaja i pomorstva-Direkcija za saobraćaj, za 11 u potpunosti ili djelimično Uprava policije, i za pet u potpunosti ili djelimično jedinice lokalne samouprave. Ukupni procijenjeni troškovi za rekonstrukciju i sanaciju kritičnih tačaka iznose 828.700 eura”, piše u analizi.

Od 2004. do 2013. u Crnoj Gori poginulo 878 osoba: Ilustracija

Stručnjaci iz ove oblasti naveli su da stanje puta “nije jedini, niti najveći uzrok saobraćajnih nezgoda”, ali da bi se otklanjanjen nedostataka moglo uticati na smanjenje broja i posljedica saobraćajnih nezgoda:

"Sanacija tzv. crnih tačaka, odnosno kritičnih tačaka, predstavlja sistematsko rješavanje opasnih mjesta ili zona koje zahtijeva dugogodišnje istraživanje i analizu podataka o saobraćajnim nezgodama”.

U Vladinom dokumentu piše da je od 2004. do 2013. u saobraćajnim nezgodama na putevima u Crnoj Gori poginulo 878 osoba. Troškovi saobraćajnih nezgoda iznose 4,07 odsto BDP-a Crne Gore u 2013. godini, što je, kako piše u analizi, daleko više od prosjeka država EU, gdje se kreću oko dva odsto BDP.

Dobri pomaci u oblasti saobraćaja

U Vladinom dokumentu naglašeno je da su u prethodnom periodu kroz razne aktivnosti i mjere postigli značajne rezultate u oblasti bezbjednosti saobraćaja na putevima.

"Iako je broj smrtno stradalih osoba u saobraćajnim nezgodama u Crnoj Gori veći od prosječnog broja poginulih u saobraćajnim nezgodama u Evropskoj uniji, evidentno da je taj broj u periodu od 2007. do 2012. godine bio u konstantnom padu. U 2012. godini za skoro tri puta manji nego u 2007. godini. Porast broja smrtno stradalih lica u saobraćajnim nezgodama na putevima u 2013. godini (74 smrtno stradala u odnosu na 46 u 2012. godini) imamo kao posljedicu saobraćajne nezgode autobusa koji je prevozio turiste iz Rumunije u kojoj je smrtno stradalo 18 osoba", naglašava se u Programu rekonstrukcije i sanacije kritičnih tačaka na državnim putevima od 2014. do 2016.

Lani je na crnogorskim putevima poginulo 65 osoba.

Galerija