ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

Ozon organizuje obuku za primjenu Arhuške konvencije

Obuka će trajati pet sedmica, a jednodnevne radionice će biti organizovane jednom sedmično
0 komentar(a)
Deponija na obali Morače, Foto: Luka Zeković
Deponija na obali Morače, Foto: Luka Zeković
Ažurirano: 10.03.2015. 17:01h

Ekološki pokret Ozon pozvao je nevladine organizacije, koje se bave zaštitom životne sredine, da se prijave za obuku u cilju osposobljavanja za praktičnu i efikasnu primjenu sva tri stuba Arhuske konvencije. Oni su podsjetili da su tri stuba Konvencije pravo na informisanje i na učešće u procesu donošenja odluka iz oblasti životne sredine, kao i na pravnu zaštitu u slučaju povrede tih prava. Kako su pojasnili iz Ozona, obuka će se sastojati od interaktivnih radionica i vježbi simulacije procedura, koje će voditi predstavnici relevantnih institucija, sa iskustvom u oblasti primjene Arhuske konvencije. Obuka će trajati pet sedmica, a jednodnevne radionice će biti organizovane jednom sedmično. "Nevladine organizacije mogu prijaviti po jednog predstavnika, čiju je radnu biografiju potrebno poslati u elektronskoj verziji na arhuscentar@ozon.org.me sa naznakom Prijava za obuku", saopšteno je iz Ozona. Dodaje se da će se prilikom odabira učesnika uzeti u obzir regionalna zastupljenost, referentnost organizacije na osnovu realizovanih akcija i javnog angažmana u posljednje tri godine, a organizator će voditi računa optimalnom broju za rad u grupi i rodnoj ravnopravnosti. Javni poziv je otvoren sedam dana od dana objavljivanja. Obuka se realizuje uz podršku Misije OEBS-a u Crnoj Gori.