DISKRIMINACIJA I DALJE POSTOJI

Franović: Uprkos zakonima, nema uvažavanja rodne ravnopravnosti

Prema njenim riječima, Pozitivna se snažno zalaže za rodnu ravnopravnost po ugledu na evropski standard, što znači da, kako je navela, crnogorsko društvo, institucije i organizacije moraju pružiti jednake šanse i mogućnosti i za žene i muškarce
1 komentar(a)
Svetlana Franović, Foto: Pozitivna Crna Gora
Svetlana Franović, Foto: Pozitivna Crna Gora
Ažurirano: 07.03.2015. 14:14h

U Crnoj Gori je, i pored postojećih zakona i usvojene i ratifikovane Konvencije o eliminisanju svih oblika diskriminacije žena, još vidno odsustvo uvažavanja rodne ravnopravnosti, ocijenilaje članica Glavnog odbora Pozitivne, Svetlana Franović.

Ona je naglasila da su žene u Crnoj Gori izložene brojnim problemima, od nezaposlenosti, ekonomske nejednakosti, niskog stepena prisutnosti u politici i na mjestima odlučivanja, kao i različitim vidovima nasilja.

Prema njenim riječima, Pozitivna se snažno zalaže za rodnu ravnopravnost po ugledu na evropski standard, što znači da, kako je navela, crnogorsko društvo, institucije i organizacije moraju pružiti jednake šanse i mogućnosti i za žene i muškarce.

„Naša država konačno mora shvatiti neophodnost uspostavljanja društva socijalne pravde, kako bi se na adekvatan način odgovorilo potrebama svih građanki i građana“, ocijenila je Franović.

U tom pravcu je, smatra ona, potrebno otkloniti neravnopravnost među polovima u oblasti obrazovanja, omogućiti ženama da dobijaju poslove koji su više plaćeni i obezbijediti uslove rada propisane zakonom.

Franović je kazala da se ženama treba omogućiti i srazmjerna zastupljenost u predstavničkim, izvršnim i sudskim tijelima i organima vlasti, učešće u kreiranju i donošenju političkih odluka, kao i jednake uslove za razvoj preduzetništva.

„Jedino tako bi se otklonila ekonomska zavisnost i nejednakost u odnosu na suprotni pol“, ocijenila je Franović.

U Pozitivnoj, kako je dodala, smatraju da će se poboljšanjem kvaliteta uslova života i rada žena poboljšati i kvalitet života cjelokupne zajednice na svim nivoima.

Franović je podsjetila na to da je rodna ravnopravnost vrijednost koju zastupaju sve evropske zemlje.

Prema njenim riječima, neophodno je da zemlja, koja pretenduje da bude dio evropske porodice, konačno počne da primjenjuje Ustavne i zakonom predviđene odredbe i osigura visok stepen ljudskih prava i sloboda, posebno u oblasti rodne ravnopravnosti.

Ona je kazala da je Pozitivna danas, u crnogorskim gradovima, organizovala akciju „Svih 365 dana smo ravnopravni“, tokom koje su predstavnici stranke dijelili su cvijeće i džepne kalendare građankama i građanima.

„Time smo na simboličan način pokazali da je svaki dan u godini prilika da pokažemo koliko smo rodno ravnopravni i spremni da se borimo za osnaživanje položaja žena u Crnoj Gori, a samim tim i za snaženje cjelokupnog društva“, zaključila je Franović.

Preporučujemo za Vas