POLAGANJE ZAVRŠNIH ISPITA

SP: Bez uslovljavanja položenim kolokvijumima u avgustovskom roku

Pavićević je objasnio da će u dodatnom ispitnom roku, studenti moći da polažu završne ispite, sa svih predmeta prijavljenih na početku studijske godine
4 komentar(a)
Kompleks Univerziteta CG, Foto: Arhiva Vijesti
Kompleks Univerziteta CG, Foto: Arhiva Vijesti
Ažurirano: 27.02.2015. 12:51h

Studenti će, u avgustovskom ispitnom roku, moći da polažu završne ispite iz svih predmeta prijavljenih na početku studijske godine, a uslovljavanja položenim kolokvijumima neće biti, saopšteno je iz Studentskog parlamenta Univerziteta Crne Gore (SPUCG). Na sjedinici Senata UCG, održanoj u četvrtak, na inicijativu Studentskog parlamenta UCG raspravljalo se o dodatnom definisanju pravila polaganja ispita u dodatnom (avgustovskom) roku. Predsjednik SPUCG, Miloš Pavićević, saopštio je da će avgustovski ispitni rok, koji je od ove studijske godine prepoznat Zakonom o visokom obrazovanju, biti održan krajem tog mjeseca i početkom septembra. Pavićević je objasnio da će u dodatnom ispitnom roku, studenti moći da polažu završne ispite, sa svih predmeta prijavljenih na početku studijske godine. "Svi bodovi osvojeni tokom semestra biće priznati u dodatnom ispitnom roku, tj. bodovi ostvareni na kolokvijumima, prisustvu, esejima, seminarskim radovima, vježbama, prezentacijama i slično“, naveo je on. Pavićević je saopštio da uslovljavanja položenim kolokvijumima neće biti i da će svim studentima biti omogućeno da izađu na ispit u dodatnom roku, bez obzira da li su položili kolokvijume.

Miloš Pavićević

Iz SPUCG su podsjetili da je ranije kod nekih profesora postojala obaveza polaganja više od 50 odsto kolokvijuma, kao uslov za izlazak na završni ispit. Avgustovski ispitni rok se, kako je saopšteno, odnosi na sve nivoe studija, odnosno i na postdiplomske magistarske studije. „Za dodatni ispitni rok primjenjivaće se odredba čl. 90 Zakona o visokom obrazovanju kojom je definisano da nije dozvoljeno održavanje više od jednog ispita u jednom danu, od ispita sa godine na kojoj je student prijavljen“, kaže se u saopštenju SUPCG. Pavićević je naveo da će Upravni odbor UCG naknadno donijeti odluku o visini naknade za polaganje ispita u avgustovskom roku. „Studentima kojima je nakon završetka junskog i avgustovskog ispitnog roka, do završetka osnovnih studija ostao samo jedan nepoloženi ispit biće omogućeno da pomenuti ispit polažu u zimskom semestru, i ukoliko je taj predmet iz ljetnjeg semestra, na način da će biti omogućena mentorska nastava“, kaže se u saopštenju. Na sjednici Senata usvojena su i nova Pravila studiranja na osnovnim, postdiplomskim specijalističkim i magistarskim studijama, kao i doktorskim studijama, a prihvaćene su i sugestije koje je predložio SPUCG. U skladu sa sugestijama, raspored predavanja i održavanja svih oblika provjere znanja biće objavljivani na početku studijske godine. „Radi povećanja transparentnosti rada univerzitetskih jedinica, prihvaćeno je da se rezultati anketa o evaluaciji nastave javno objavljuju kako bi studenti bili upoznati sa ocjenom rada profesora u prethodnom periodu. Svi zainteresovani na zvaničnom sajtu za evaluaciju nastave će biti u prilici da pronađu sve informacije koje ih interesuju“, kaže se u saopštenju. Kako se navodi, s obzirom na to da su se,dešavale situacije kada fakulteti nijesu priznavali kredite ostvarene na razmjenama u inostranstvu, definisana je obaveza da fakulteti ispoštuju ono po čemu su obavezani ugovorom o razmjenama. „Odobrena je primjena kumulativnog sakupljanja bodova na svim predmetima, bez uslovljenosti za izlazak na završni ispit. Do sada se dešavalo da pojedini profesori uslovljavaju izalazak na završni ispit polaganjem više od 50 odsto na kolokvijumu ili na oba kolokvijuma u slučaju da se organizuju dva kolokvijuma u toku semestra, što je stvaralo velike probleme“, saopštio je Pavićević. Odobreno je brisanje člana 33 Pravila studiranja na osnovnim studijama, koji se odnosio na raspodjelu i strukturu ocjena. Definisana je obaveza da se, u cilju povećanja transparentnosti, svi rezultati završnih ispita objavljuju na web stranicama fakulteta. „Umjesto roka od 24 sata za podnošenje zahtjeva za ponovni ispit, odobreno je prolongiranje roka na period 72 sata, kako bi student imao dovoljno vremena za podnošenje zahtjeva za ponovno polaganje ispita“, dodaje Pavićević.

Odobreno je i brisanje matičnog broja na završnom radu, zbog neusklađenosti sa Zakonom o zaštiti podataka ličnosti. „Odobreno je da se u koordinaciji sa Upravnim odborom UCG prilagodi termin raspisivanja konkursa za upis na postdiplomske magistarske studije sa terminima za odbranu specijalističkih radova, kako bi studenti imali mogućnost podnošenja dokumenata za upis na naredni nivo studija“, navodi se u saopštenju. U SPUCG smatraju da odluke donešene na sjednici Senata idu u prilog studentima, kao i da predstavljaju i veliki iskorak u odnosu na pravila koja su do sada bila na snazi, jer je rješen veliki broj problema i nelogičnosti koje su postojale, zahvaljući tome što je iskazan blagonaklon stav uprave UCG i Senata UCG, za tumačenje Zakona o visokom obrazovanju i Statuta UCG. „U narednom periodu će se aktivno raditi na ostvarivanju dosljedne primjene pravila studiranja na UCG“, kaže se u saopštenju. SPUCG će, kako je saopštio Pavićević, i u budućnosti nastaviti da daje doprinos afirmaciji studentskog položaja na UCG kroz razne inicijative prema nadležnima i izmjene i dopune postojećih pravila, kako bi se na adekvatan način primjenjivala Bolonjska deklaracija i svi podzakonski akti, nakon što su usvojeni Zakon o visokom obrazovanju i Statut UCG.

Preporučujemo za Vas