"POSPJEŠUJE SE SIROMAŠTVO"

CGO: Korupcija i kriminal društvene resurse stavljaju u službu privatnih interesa

CGO poziva vlasti, ali i druge političke i društvene aktere, da otvore argumentovan dijalog o načinima prevazilaženja ovakve situacije kako bi se doprinijelo ukupnom razvoju crnogorskog društva
2 komentar(a)
Svjetski dan socijalne pravde, Foto: Shutterstock
Svjetski dan socijalne pravde, Foto: Shutterstock
Ažurirano: 16.02.2019. 02:05h

Centar za građansko obrazovanje (CGO), povodom Međunarodnog dana socijalne pravde, izražava zabrinutost rastućim trendom siromaštva u Crnoj Gori, uzrokovanim sveprisutnom korupcijom koja kako kažu razjeda institucije, ali i izostankom kvalitetnih i odgovornih odluka vlasti. 

CGO poziva vlasti, ali i druge političke i društvene aktere, da otvore argumentovan dijalog o načinima prevazilaženja ovakve situacije kako bi se doprinijelo ukupnom razvoju crnogorskog društva.

"Usljed siromaštva građani mogu iskusiti različite dodatne probleme, poput nezapošljenosti, loših stambenih uslova, neadekvatne zdravstvene zaštite, te prepreka u obrazovanju i zadovoljenju kulturnih potreba. Ovo vodi daljem isključenju siromašnih iz učešća u  političkom životu zajednice, ali i u društvenim, ekonomskim i kulturnim aktivnostima, koje se smatraju normama za razvijena demokratska društva. Konačno, pristup fundamentalnim pravima može biti ograničen jer je osoba koja živi u siromaštvu ranjivija, često diskriminisana i lišena dostojanstvenog života što su sve negacije koncepta socijalne pravde", navodi se u saopštenju CGO. 

Prema zvaničnim podacima, stopa apsolutnog siromaštva u Crnoj Gori za 2013. iznosila je 8,6 odsto, odnosno oko 54.000 stanovnika imalo je na raspolaganju mjesečno manje od 186,45 eura, a negativan trend se nastavlja.

"Ukupna stopa nezaposljenosti je 15,12 odsto. Prosječna plata za 2014. je duplo manja od vrijednosti minimalne potrošačke korpe što čini da jedan značajan broj građana nije u stanju dostići ni minimalan nivo zadovoljenja osnovnih egzistencijalnih, kulturnih i socijalnih potreba. U takvoj situaciji, otvara se širok prostor za različite vidove manipulacija, ucjenjivanja i korupcije, pa je zadovoljenje ovih prava važno kako za unaprijeđenje života onih koji su najpogođeniji, tako i za veći stepen funkcionalne demokratije", piše u saopštenju. 

Iz CGO ističu da ekonomska, socijalna i kulturna prava nijesu garantovana prava, te da ih država poštuje u skladu sa svojim mogućnostima, a činjenica je da Crna Gora to sve manje može i zato treba potencirati neophodnost racionalnog i odgovornog korišćenje postojećih resursa, "a to znači i intenziviranje borbe protiv kriminala i korupcije na svim nivoima".

"Naime, upravo korupcija i kriminal društvene resurse, umjesto u funkciju javnog, stavljaju u službu privatnog interesa pospješujući siromaštvo. Suzbijanje korupcije mora postati integralni dio zaštite ljudskih prava i borbe protiv siromaštva, kako bi se stvorili suštinski uslovi da Crna Gora ima u praksi primijenjenu ustavnu kategoriju države socijalne pravde. Koncept socijalne pravde je definisan Ustavom, zakonima i međunarodnim obavezama koje je Crna Gora preuzela. Ovaj koncept bi država morala da sprovodi na proaktivan, odgovoran, multidiscipliniran i mjerljiv način, ali i kroz obezbjeđivanje uslova civilnom društvu da slobodno i bez pritisaka istražuje i prati primjenu politika koje doprinose njegovom ostvarenju i stalnom unapređivanju. Stoga je obaveza svih, a posebno donosilaca odluka, da svakodnevno doprinosimo razvoju koncepta socijalne pravde koju karakterišu vrijednosti poštenja, jednakosti, uvažavanja različitosti a imajući u vidu da se društvo bez siromaštva može graditi jedino na temeljima solidarnosti i međusobne odgovornosti", piše u saopštenju.

Iz CGO podsjećaju da je Generalna skupština UN 2007. godine proglasila je 20. februar Danom socijalne pravde, čije obilježavanje treba da doprinese unapređenju borbe međunarodne zajednice protiv siromaštva, promociji prava na rad, jednakosti polova i ostvarivanju jednakih šansi i socijalne pravde za sve.