ZAKONODAVNI ODBOR

Podržali amandman SDP-a da direktor ANB-a ima zamjenika

Vuksanović smatra da je amandman značajan zbog novonastale situacije v.d. stanja u ANB-u, kada je prethodni direktor Agencije podnio ostavku
2 komentar(a)
Agencija za nacionalnu bezbjednost, Foto: Arhiva "Vijesti"
Agencija za nacionalnu bezbjednost, Foto: Arhiva "Vijesti"
Ažurirano: 09.02.2015. 13:44h

Članovi Zakonodavnog odbora ocijenili su danas da su amandmani poslanika Socijaldemokratska partije (SDP), Demokratske narodne partije i Mladena Bojanića i Dritana Abazovića na Predlog zakona o Agenciji za nacionalnu bezbjednost (ANB) u skladu sa Ustavom. Članovi tog skupštinskog tijela razmatrali su danas amandmane na Predlog zakona o ANB-u, a poslanica SDP-a Draginja Vuksanović objasnila je da je amandmanom predviđeno da zamjenika direktora ANB-a imenuje Vlada, na predlog direktora Agencije. Vuksanović smatra da je amandman značajan zbog novonastale situacije v.d. stanja u ANB-u, kada je prethodni direktor Agencije podnio ostavku. "Mislim da je, obzirom na značaj kompletnog bezbjedonosnog sistema države, značajno da postoji osoba koja će biti zamjenik direktora ANB-a i koja će vršiti ove poslove u slučaju prestanka mandata direktora, prije isteka vremena na koje je imenovan", objasnila je Vuksanović. Prema njemim riječima, to se odnosi na one situacije kada je dorektor ANB-a spriječen da vrši svoje dužnosti i ovlašćenja. "Značajno je da zamjenik direktora ANB-a ne može biti član političke stranke niti politički djelovati", kazala je Vuksanović.

Draginja Vuksanović

Članovi Odbora podržali su, uz tehničke izmjene, i devet amandmana Demokratske narodne partije, koje su podnijeli poslanici Milan Knežević, Vladislav Bojović i Predrag Bulatović. Oni smatraju da se ljudska prava i slobode ne mogu se ograničavati podzakonskim aktima, kako je to predloženo izmjenama Zakona o ANB-u, i da se ta oblast, kako navode, može regulisati isključivo Ustavom i zakonom. Knežević, Bojović i Bulatović smatarju da se novim zakonom proširuje nadležnost ANB da vrši bezbjednosne provjere i druge poslove od značaja za nacionalnu bezbjednost na osnovu drugih propisa, a ne na osnovu zakona, kako je to bilo ranije predviđeno. “Time se otvara proctor za određene zloupotrebe”, ocjenjuju Knežević, Bojović i Bulatović. Oni smatraju da se prikupljanjem podataka od ANB zadire u privatni i porodični život, čija se nepovredivost garantuje Ustavom i ratifikovanim međunarodnim konvencijama o ljudskim pravima i slobodama. “Ograničenje ovih prava spada u izuzetno osjetljivu materiju koja se ne može regulisati relativnim i nepreciznim formulacijama, kao što je uvođenje načela srazmjernosti između prava na privatnost i ograničernje tog prava iz razloga nacionalne bezbjednosti”, navode Knežević, Bojović i Bulatović.

Bulatović i Knežević

Članovi Odbora podržali su i amandmane nezavisnih poslanika Mladena Bojanića i Dritana Abazovića. Članovi Zakonodavnog odbora razmatraće sjutra amandmane članova Odbora za bezbjednost i odbranu, a prisustvo na sjednici najavio je ministar pravde Duško Marković.

Preporučujemo za Vas