"POTREBAN ODGOVORNIJI PRISTUP"

IA: Vlada da usvoji akcioni plan za sprovođenje preporuka DRI

"Umjesto dosadašnjeg ignorisanja, Vlada je dužna da odgovori na preporuke DRI, naročito na one koje, iz godine u godinu, upozoravaju na probleme u sprovođenju javnih nabavki i u izvršenju kapitalnog budžeta"
78 pregleda 0 komentar(a)
Marko Sošić
Marko Sošić
Ažurirano: 06.02.2015. 14:07h

Institut alternativa pozvao je Vladu da usvoji akcioni plan za sprovođenje preporuka Državne revizorske institucije (DRI), koji će biti kvalitetniji od prethodnih i prvi korak ka rješavanju problema na koje revizori hronično upozoravaju.

Istraživač javnih politika u Institutu alternativa, Marko Sošić, kazao je da dosadašnja statistika, prema kojoj je tek trećina preporuka iz prethodnog izvještaja DRI sprovedena, govori da je neophodan mnogo odgovorniji pristup svih nadležnih u ispravljanju problema koje se državni revizori uočili.

"Umjesto dosadašnjeg ignorisanja, Vlada je dužna da odgovori na preporuke DRI, naročito na one koje, iz godine u godinu, upozoravaju na probleme u sprovođenju javnih nabavki i u izvršenju kapitalnog budžeta", naveo je Sošić u saopštenju.

Prema njegovim riječima, sastavni dio akcionog plana, osim novih preporuka, moraju biti i neispunjene preporuke iz prethodne godine, koje se, kako smatra, ne smiju zaboraviti.

"Takođe, potrebno je da ovaj dokument konačno ima i osnovne elemente jednog akcionog plana koji su nedostajali u prethodnim odnosno jasne rokove za sprovođenje preporuka, definisane konkretne aktivnosti koje treba preduzeti na osnovu preporuka DRI, indikatore kojima će se mjeriti da li je nešto sprovedeno kao i precizno određene nosioce aktivnosti", ocijenio je Sošić.

On je podsjetio da je ministar finansija, Radoje Žugić, na sjednici skupštinskog Odbora za ekonomiju, finansije i budžet, kazao da preporuke DRI za njega imaju snagu zakona.

"Međutim, dosadašnji rezultati na planu ispunjavanja preporuka DRI nijesu ohrabrujući i sugerišu da je potreban drugačiji pristup od dosadašnjeg", naveo je Sošić.

On je dodao da je u posljednjem objavljenom izvještaju o reviziji završnog računa, DRI dala pozitivno mišljenje na finansijsku reviziju, ukazujući, međutim, na i dalje prisutne nepravilnosti koje treba ispraviti.

"Sa druge strane, kada je riječ o usklađenosti rada državnih organa sa zakonskim i drugim propisima, DRI je opet dala uslovno mišljenje sa nizom preporuka koje su ovi organi dužni da ispune", kazao je Sošić.

Preporuke se, kako je objasnio, odnose na nejasne granice zaduženja, prekoračenja zakonom određenih granica budžetske potrošnje, prekoračenje u korišćenju sopstvenih prihoda, nepravilnosti u poslovanju Poreske uprave (PU) i u korišćenju budžetske rezerve.

"Iznova se ponavljaju i problemi u izvršenju kapitalnog budžeta, javnim nabavkama i upravljanju državnom imovinom u kojima je i najviše neispunjenih preporuka iz prethodnih godina", zaključio je Sošić.

Preporučujemo za Vas