PUPI: Krivična prijava protiv zamjenika tužioca

118 pregleda 0 komentar(a)
penzioner, penzioneri, Foto: Shutterstock.com
penzioner, penzioneri, Foto: Shutterstock.com
Ažurirano: 05.02.2015. 12:06h

Partija udruženih penzionera i invalida (PUPI) podnijelu je krivičnu prijavu protiv zamjenika osnovnog državnog tužioca u Bijelom Polju, Vesne Šćepanović, zbog, kako je saopšteno, neprofesionalnog i nesavjesnog rada u struci.

Prijava je podnijeta Vrhovnom državnom tužilaštvu od kojeg PUPI traži da Šćepanović odmah razriješi dužnosti.

"Neće poreski obveznici da plaćaju ovakve tužioce. Dosta je tužilaca bilo poput Boba, Vesne i Ranke, režimskih izvršitelja, koji su znali da kažu i za kriminalce da su dobri momci, bez ijedne valjano podnesene optužnice u radu za organizovani kriminal i korupciju", navedeno je u saopštenju PUPI-ja.

Iz PUPI-ja podsjećaju da su se osnovnom državnom tužiocu u Bijelom Polju i odjeljenju Centra bezbjednosti za privredni kriminal, obratili u vezi osnovanih sumnji u nezakonite radnje u Udrženju penzionera u Bijelom Polju.

"Postupajući po našoj prijavi, Šćepanović dostavlja PUPI-ju informaciju, kucanu na pet stranica, u kojoj kaže da nema nezakonitih radnji u ovoj asocijaciji i da je sve u skladu sa zakonom. Pitamo gdje joj je institut vještačenja pa da na tom nalazu iznese svoj stav", kazali su iz PUPI-ja.

Šćepanović je, kako su dodali, morala znati da u PUPI-ju ima dosta ljudi od struke i nauke, da poznaju pravni i politički sistem i društvene odnose u državi i da je morala radi sebe i svog posla i interesa države i građana poreskih obveznika, onih koji je plaćaju de se odgovornije odnese u ovom predmetu.

"Informacije koje nam je gospođa Šćepanović dostavila su netačne, proizvoljne i krajnje su degutantne", ocijenili su u PUPI-ju.

PUPI, kako kažu njegovi predstavnici, podržava sve subjekte koji pomažu Udruženje penzionera i penzionere u Bijelom Polju.

"Lijepo je što i Udruženje pomaže penzionere, ali radi toga je i osnovano. Međutim, zaboravili su da saopšte neke informacije, kao koliko se novca dobija od izdavanja poslovnih prostorija Udruženja poput restorana, koliko je dobijeno novca od kamate na zajam i slično", naveli su iz PUPI-ja dodajući da se od restorana dobije 3,72 hiljade eura godišnje.

U PUPI-ju su saglasni da je primjerena nagrada od 200 i 180 eura za predsjednika i sekretara Udruženja, što je tri do četiri puta manji iznos od naknade predsjedniku Udrženja penzionera Podgorice.

"Ne stoji informacija kao validna da Udruženje nije davalo novac penzionerima pod kamatom iako znamo da u Udruženju ima bivših bankarskih i radnika Ministratsva unutrašnjih poslova koji znaju da se kamatama mogu baviti samo ovlašćene banke, a ako to radi neki drugi subjekat čini krivično djelo. Stoga ne stoji tvrdnja da Udruženje uzima samo od zajmoprimca 25 eura za nadoknadu troškova kod odobravanja pozajmice, već znatno više što je tužilac morala da zna, a bilo joj je i lako saznati da je htjela", smatraju u PUPI-ju.

U članu 2 Ugovora o zajmu, kako su naveli, piše da se zajmoprimac obavezuje da će uz glavnicu duga plaćati kamatu od tri odsto na godišnjem nivou.

U članu 4 Ugovora, kako dodaju, piše da od predaje pisane i ovjerene izjave zajmoprimca, sa kojom se daje saglasnost i ovlašćenja likvidaturi Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja (PIO) da u slučaju smrti, prije otplate datog zajma, likvidatura Fonda od pripadajućih pogrebnih troškova u cjelosti namiri zajmodavcu preostali dug.

Iz PUPI-ja navode da u članu 5 piše da je zajmoprimac dužan vratiti odobreni zajam sa pripadajućom kamatom u roku od pet godina, u mjesečnim ratama po 8,98 eura, a u članu 6 da ukoliko zakasni sa plaćanjem rate plaća zateznu kamatu.

"Postoji i član na upisivanje hipoteke na imovinu zajmoprimca i slično. Ako Udruženje kaže da je dalo preko 200 ovih zajmova, gdje je 30 hiljada eura?“, pitaju iz PUPI-ja.

Iz te partije tvrde da nije tačna konstatacija i tvrdnja predstavnika Udruženja i tužioca da finansijsko poslovanje kontroliše svake godine finansijska policija.

"Finansijska policija nikad do sada nije kontrolisala ni u jednom opštinskom udruženju penzionera finansijsko poslovanje, pa ni kod Udruženja Saveza penzionera Crne Gore“, naveli su iz PUPI-ja.

Nezakonita je, kako su dodali, i odluka Upravnog odbora Udruženja penzionera Bijelog Polja od 7. septembra 2011, koja traje sve do 25. juna ove godine, kada su uzimali po jedan euro mjesečno od penzionera radi rješavanja stambenih pitanja penzionera, a ne kaže se koliko je po tom osnovu prikupljeno novca i šta je sa njim urađeno.

Bonus video: