ID KARTICE

Strancima jedinstvene dozvole za rad i boravak

Crnovršanin je kazao da se izdavanje ID kartica za privremeni rad i boravak stranaca uvodi prvi put u Crnoj Gori
129 pregleda 9 komentar(a)
Abid Crnovršanin, Foto: Vlada Crne Gore
Abid Crnovršanin, Foto: Vlada Crne Gore
Ažurirano: 04.02.2015. 11:20h

Strancima koji borave u Crnoj Gori biće izdate jedinstvene dozvole za privremeni boravak i rad, u obliku ID kartice sa biometrijskim podacima, koje će im služiti za dokaz o legalnom boravku, pravu na rad i kao identifikacioni dokument. To je danas, na konferenciji za novinare saopštio direktor Direktorata za upravne unutrašnje poslove u Ministarstvu unutrašnjih poslova (MUP) Abid Crnovršanin, predstavljajući novi Zakon o strancima, koji će stupiti na snagu 1. aprila.

Crnovršanin je kazao da se izdavanje ID kartica za privremeni rad i boravak stranaca uvodi prvi put u Crnoj Gori. "Treba istaći da smo, poslije Hrvatske, jedina država u regionu koja ima ovakvo zakonsko rješenje i u kojoj će se, na jednom šalteru, rješavati sva pitanja vezana za strance i izdavati ovakva vrsta dozvole", naveo je on.

To će, kako je objasnio Crnovršanin, omogućiti poslodavcima da u najkraćem roku obezbijede odgovarajuću radnu snagu za svoje potrebe. On je rekao da su pozitivni efekti zakona smanjenje nelegalnih migracija u Crnoj Gori, eliminisanje disproporcija između izdatih radnih i boravišnih dozvola i prijava na obavezno socijalno osiguranje.

"Pozitivni efekti Zakona su i usklađivanje broja stranaca i njihove kvalifikacione strukture na crnogorskom tržištu rada sa realnim potrebama poslodavaca, utvrđivanje godišnjih kvota po djelatnostima i zanimanjima, a ne kao do sada, samo po djelatnostima", objasnio je Crnovršanin. Kako je kazao, pozitivni efekti Zakona su i povećanje obuhvatnosti i efikasnosti naplate poreza i doprinosa, i jednostavnija kontrola inspekcijskih organa, njihovim elektronskim povezivanjem sa MUP-om.

"Pozitivni efekti Zakona su i povećanje motivisanosti stranaca za ulaganja u nekretnine u Crnoj Gori, tačnost i ažurnost evidencija o stranicma koji borave u Crnoj Gori i izdata isprava po svim statusima", naveo je Crnovršanin.

On je objasnio da Zakon reguliše uvođenje novih osnova za izdavanje dozvola za privremeni boravak stranca u Crnoj Gori. "To su privremeni boravak radi nepokretosti koju stranac posjeduje u Crnoj Gori, privremeni boravak radi obavljanja vjerske službe u Crnoj Gori", precizirao je on.

On je rekao da se uvođenjem novog osnova za izdavanje dozvole strancu, koji posjeduje nekretnine u Crnoj Gori, ne samo njihovim vlasnicima omogućava neometano korišćenje nekretnina, već se stimuliše i priliv stranog kapitala novim ulaganjima. "Novina je da se maloljetnici vezuju za roditelja ili staratelja i ostvaruju isti status boravka koji i oni imaju u Crnoj Gori", kazao je Crnovršanin. Kako je naveo, Zakonom se žele stimulisati poslodavci da svoje potrebe za radnom snagom, zadovoljavaju prvenstveno na domaćem tržištu.

"Zbog toga se uvodi ograničenje, kada je u pitanju zapošljavanje stranaca, na način što će poslodavci moći da zaposle stranca samo pod uslovom da na evidenciji Zavoda za zapošljavanje nema nezaposlenih, koji ispunjavju uslove za zasnivanje radnog odnosa prema traženim uslovima", rekao je Crnovršanin. On je kazao da postoji ogranićenje i kad je osoba sa Zavoda odbila zasnivanje radnog odnosa na tim poslovima. "Na osnovu ovog Zakona, MUP će izdavati tri vrste dozvola, zavisno od osnova boravka i to dozvolu za privremeni boravak, dozvolu za stalni boravak stranca i dozvola za boravak i rad stranca", naveo je Crnovršanin.

On je rekao da u ovom Zakonu više nije prepoznata kategorija raseljenih i interno rasljenih, koji su po dosadašnjem zakonu, kako je podsjetio, po povlašćenim uslovima mogli da regulišu boravak u Crnoj Gori. "Primjenom ovog Zakona konačno će biti riješen status državljana država nastalih na prostoru bivše SFRJ, koji imaju prebivalište u Crnoj Gori, jer će svi koji imaju prijavljeno prebivalište i ličnu kartu izdatu od nadležnog organa u Crnoj Gori, biti po službenoj dužnosti upisani u evidenciju stranaca sa stalnim boravkom", kazao je Crnovršanin. On je objasnio da će, ti državljani koji imaju prijavljeno samo prebivalište, a nemaju ličnu kartu izdatu u Crnoj Gori, biti upisani u registar stranaca sa privremenim boravkom od godinu.

Preporučujemo za Vas