"SLOBODNOM VOLJOM NOSI HIDŽAB"

Ličina: Niko nema pravo da manipuliše vjerskim osjećanjima A.K.

65 pregleda 0 komentar(a)
Munib Ličina, Foto: Bošnjačka stranka
Munib Ličina, Foto: Bošnjačka stranka
Ažurirano: 16.02.2019. 07:12h

Bošnjačka stranka se istrajno zalaže za poštovanje ljudskih prava i sloboda, garantovanih Ustavom, kao i međunarodnim konvencijama i dokumentima, potpuno i dosljedno kada su u pitanju svi gradjani Crne Gore, saopštio je predsjednik Opštinskog odbora Bošnjačke stranke Bar Munib Ličina.

Dodaje da ta partija usuđuje i smatra pravnim nasiljem svako uskraćivanje ljudskih prava i sloboda, kako individulanih tako i kolektivnih.

"Vjerska i kulturna prava se nalaze među temeljnim pravima svakog građanina, i koriste se pojedinačno ili u zajednici, a kada se ona ugrožavaju to smatramo atakom na slobodu vjere, ugrožavanje ličnosti i diskriminacijom. Kada je u pitanju slučaj A. K., učenice barske gimnazije "Niko Rolović", koja je slobodnom voljom odlučila da nosi hidžab, smatramo da niko nema pravo da manipuliše njenim vjerskim osjećanjima i kulturološkim nazorima, a još manje da joj ugrožava ta prava".

Ličina navodi da se radi o slobodnom izboru pojedinca da uživa i koristi prava garantovana Ustavom, zakonima i Ugovorom Islamske zajednice i Vlade Crne Gore.

"Oni koji su to htjeli da svedu na politikanstvo i iz čijih je izjava nagovještavan takav kontekst, zlonamjerni su i imaju samo jedan cilj - da izazovu tenzije, a u krajnjem da osujete ovu djevojku i sve ostale koje to žele, da upražnjavaju vjerske propise, čije je korištenje garantovano i od strane državnih institucija. Slobodno opredjeljenje A. K. da nosi svoju vjersku odjeću naišlo je na odobravanje, ne samo vjerskih zajednica, već svih dobronamjernih i slobodomislećih ljudi, te ukupne demokratske javnosti Bara i Crne Gore, koja smatra da je prirodno da svaki pojedinac može slobodno upražnjavati svoje vjerske ili tradicionalne običaje, koji ne ugrožavaju nikoga, a svakako doprinose bogatom i šarolikom viševjerskom i višekulturnom ambijentu Crne Gore", naveo je Ličina.

On dodaje da u BS smatraju da postoji realna argumentacija u prilog pokretanja krivične odgovornosti, pojedinaca iz nastavnog kadra i rukovodstva barske gimnazije:

"Jer mnoge činjenice govore da su prema učenici A. K. od strane pojedinaca, počinjeni akti diskriminacije i atak na njena osnovna ljudska prava. Bošnjačka stranka u potpunosti podržava primjenu Ugovora Vlade Crne Gore sa Islamskom zajaenicom u svim njegovim segmentima, a svaki čin nepoštovanja toga dokumenta , kao i kršenja ustavnih prava pripadnika islamske ili bilo koje druge vjere, smatramo da se mora zakonski sankcionisati, bilo da je riječ o pojedincima ili institucijama", zaključuje se u saopštenju. 

Preporučujemo za Vas