U 2018. PODNIJETO PREKO 3.000 PREDLOGA

Svi radni sporovi stizaće prvo u Agenciju, pa onda na sud

Burzan je istakla da su od tada riješili preko 30.000 predloga za mirno rješavanje radnih sporova
926 pregleda 0 komentar(a)
Burzan, Foto: Luka Zeković
Burzan, Foto: Luka Zeković

Agenciji za mirno rješavanje radnih sporova prošle godine podnijeto je preko 3.000 predloga.

Kako je “Vijestima” rekla direktorica te Agencije Zdenka Burzan, tačan broj predloga za mirno rješavanje tih sporova kao i način na koji su riješeni biće poznat nakon usvajanja godišnjeg Izvještaja o radu.

Agencija služi za vansudsko rješavanje kolektivnih i individualnih radnih sporova, a osnovala ju je crnogorska Vlada prije 10 godina.

Burzan je istakla da su od tada riješili preko 30.000 predloga za mirno rješavanje radnih sporova.

“Međutim, bez obzira na broj podnijetih predloga, smatram da mirno, odnosno alternativno rješavanje radnih sporova nije u dovoljnoj mjeri prepoznato, s obzirom na broj radno-pravnih sporova koji se vode pred nadležnim sudovima, a posebno ako se ima u vidu da sudski troškovi znatno prevazilaze visinu glavnog potraživanja”, istakla je Burzan.

Prema Zakonu o mirnom rješavanju radnih sporova, postupak pred Agencijom vodi miritelj, odnosno arbitar, a određuju ih strane u sporu, sporazumno iz Imenika miritelja i arbitara.

Ukoliko sporazumno ne odrede miritelja, odnosno arbitra, određuje ga direktorka Agencije.

Prema Zakonu, arbitar mora u roku od 30 dana od otvaranja rasprave da ga riješi, a dok traje postupak pred Agencijom ne teku rokovi za pokretanje sudskog postupka.

Miritelj, odnosno arbitar bira se na period od četiri godine i može biti ponovo biran, a trenutno ih ima 71.

Burzan “Vijestima” nije odgovorila sa koliko predmeta je svaki od njih zadužen.

Ona je navela da naknade za njihov rad padaju na teret crnogorskog budžeta, dok je postupak pred Agencijom za stranke besplatan.

“Odluku o visini naknade za rad donosi Upravni odbor Agencije (članovi Upravnog odbora su predstavnik Vlade, reprezentativne organizacije sindikata i reprezentativnog udruženja poslodavaca)”, navela je. Vlada bi tokom godine trebalo da usvoji zakone, prema kojima bi svi radni sporovi prije pokretanja pred sudom, prvo završili u Agenciji.

“Nova zakonska rješenja sadržana u sistemskim zakonima, kao i u Nacrtu zakona o mirnom rješavanju radnih sporova, ukazuju na pretpostavku da će se radni sporovi, kao neizbježni dio radnih odnosa, rješavati mirnim putem, prije suda, a sve u cilju brzog, efikasnog i ekonomičnijeg rješavanja istih, što je i jedan od osnovnih ciljeva osnivanja Agencije“, zaključila je Burzan.

Preporučujemo za Vas