USVOJENA ŽALBA ZA IZVOĐAČA RADOVA

Nikšić: Obnova Doma vojske će pričekati

Izabran konzorcijum koga čine firme, „LD Gradnja”,„Ramel” „Ening” i „Primavera”
80 pregleda 8 komentar(a)
Dom vojske, Nikšić, Foto: Svetlana Mandić
Dom vojske, Nikšić, Foto: Svetlana Mandić
Ažurirano: 16.02.2019. 11:41h

Sa rekonstrukcijom Doma vojske u Nikšiću, koji treba da postane Inovaciono preduzetnički centar „Tehnopolis“, još uvijek će se pričekati jer je Državna komisija za kontrolu postupka javnih nabavki na sjednici održanoj 22. i 23. decembra usvojila žalbu drugorangiranog ponuđača „Erlanga“ iz Nikšića, te poništila Odluku o izboru najpovoljnije ponude i vratila Direkciji javnih radova predmet na ponovni postupak i odlučivanje.

“Komisija za otvaranje i vrednovanje ponuda Direkcije će u ostavljenom roku, saglasno upustvima iz rješenja, izvršiti ponovni pregled i ocjenu ponuda i ukoliko ocijeni da u predmetnom postupku ima ispravnih ponuda donijeti odluku o izboru najpovoljnije ponude po predmetnom postupku. Nakon donošenja odluke u ponovljenom postupku istu ćemo dostaviti Državnoj komisiji na postupak kontrole”, odgovorili su “Vijestima” iz Direkcija javnih radova.

Rok za ponovni postupak i odlučivanje je 15 dana od dana dostavljanja rješenja.

Direkcija javnih radova je kao najpovoljnijeg ponuđača izabrala konzorcijum koga čine tri nikšićke firme, “LD Gradnja”,”Ramel” i “Ening” i “Primavera” iz Herceg Novog, sa ponuđenom cijenom od 1.387.595,81 euro. Tehnički rok za završetak svih radova je osam mjeseci.

Kako su “Vijestima” kazali iz Ministarstva nauke do početka prolongiranja radova na projektu “Tehnopolisa” došlo je “usljed komplikovanih procedura prenošenja vlasništva nad objektom, tehničkih priprema za početak projekta, kao i procedura javnih nabavki, koje su uzele mnogo više vremena nego što je prvobitno procijenjeno”.

A prvobitno je bilo “procijenjeno” da će rekonstrukcija Doma vojska biti završena u julu prošle godine. Zgrada je izgrađena 1964, a godinu kasnije useljena. Dom, je zatvoren 2005, imao je biblioteku od deset hiljada naslova sa oko 30.000 knjiga, školu jezika, računara, slikanja, muzike, recitovanja...

Vlada dala Opštini

U Domu su se održavali koncerti, predstave, izložbe, filmske projekcije i promocije knjiga. Nakon zatvaranja Vlada  je 2007. usvojila odluku da Dom vojske, procijenjene vrijednosti oko 900.000 eura, postane vlasništvo Opštine.

Lokalna uprava se obavezala da će odmah nakon potpisivanja ugovora pristupiti izradi projektne dokumentacije, a zatim i rekonstrukciji Doma koji će biti predat na upotrebu institucijama kulture, a adaptacijom prilagođen njihovim potrebama.