ISTRAŽIVANJE GRAĐANSKE ALIJANSE

Povećan broj građana sa negativnim stavom prema sudstvu

U odnosu na prethodno istraživanje procenat građana koji imaju pozitivan stav je opao sa 16,1 odsto na 10,1, dok se negativan stav blago povećao sa 26,1 na 29 odsto
2 komentar(a)
suđenje, sudija, Foto: Shutterstock
suđenje, sudija, Foto: Shutterstock
Ažurirano: 25.12.2014. 11:22h

U Crnoj Gori broj građana koji imaju negativan stav prema sudstvu, u odnosu na prošlu godinu, povećao se sa 26,1 na 29 odsto, pokazalo je istraživanje koje je uradila Građanska alijansa (GA) u saradnji sa Udruženjem sudija.

Koordinator programa vladavine prava u GA, Zoran Vujičić, objasnio je da je istraživanje "Stavovi sudija o sudskom sistemu i stavovi građana o povjerenju u sudski sistem", realizovao monitoring tim na uzorku od 946 punoljetnih ispitanika.

"Generalno istraživanje je pokazalo blagi pad povjerenja, odnosno rast nepovjerenja u sudstvo", rekao je Vujičič na konferenciji za novinare.

On je kazao da su na pitanje kakav je generalan stav prema sudstvu u Crnoj Gori, odgovori podijeljeni.

U odnosu na prethodno istraživanje procenat građana koji imaju pozitivan stav je opao sa 16,1 odsto na 10,1, dok se negativan stav blago povećao sa 26,1 na 29 odsto.

Vujičić je rekao da vrh sudske vlasti mora pod hitno da preduzme aktivnosti za povećanje povjerenja građana u sudstvo

Vujičić je ocijenio da je mnogo faktora uticalo na pad povjerenja u sudstvo, a između ostalog i ukidanje medijski i javnosti značajnih presuda pred instanciono višim sudovima, pa je osjećaj pravne sigurnosti nepovjerenja dodatno ojačan.

Kada je u pitanju efikasnost građani pokazuju dodatno nepovjerenje u sudove u odnosu na predhodno istraživanje i pad je sa 46,2 odsto na 37,5.

Smanjen je procenat onih koji smatraju da sudije uvijek ili uglavnom sude po zakonu sa prošlogodišnjih 46,1 odsto na 39,5.

Vujičić je rekao da su to mišljenje građani imali i za administrativno osoblje.

Na pitanje šta je ključno zašto sudije ne sude po zakonu, 36,4 odsto građana odgovorilo da je to politika i politički pritisci, 35 prijateljstvo i veze a 32,6 odsto mito i korupcija.

"U odnosu na prošlogodišnje istraživanje povećao se broj anketiranih koji smatraju da mito i korupcija utiču na rad sudija sa 26,3 odsto na 32,6. Takođe prijateljstvo i veza sa prošlogodišnjih 31,7 porasli su na 35,3 odsto", objasnio je Vujičić.

Za 34,7 odsto građana ključni problemi u sudstvu su politička nepodobnost, za 33,6 korupcija i za 29 odsto sporost.

Vujičić je rekao da se smanjio procenat građana koji u velikoj mjeri zasnivaju stav o sudstvu na osnovu onoga sto pročitaju ili čuju u novinama ili televiziji sa 44,1 odsto na 38,5.

"Značajno se povećao broj ispitanika koji su u poslednjih dvije godine imali iskustvo sa nekim sudom, i to sa prošlogodišnjih 28 odsto na 68, ali i dalje govorimo o percepciji", kazao je Vujičić.

On je istakao da više od 70 odsto onih koji su potvrdno odgovorili na iskustvo sa sudovima, nije željelo na konkretna pitanja da odgovori vezano za njihove predmete, odnosno u kom su svojstvu bili na suđenju, da li su imali uvid u procedure, da procijene efikasnost konkretnog suda.

Vujičić je rekao da vrh sudske vlasti mora pod hitno da preduzme aktivnosti za povećanje povjerenja građana u sudstvo.

"Jedan od načina kako se to može postići su dali sami sudije u istraživanju a to su agresivnija PR-kampanja sudova, više informacija o radu sudova u javnosti, izrada, striktno poštovanje kodeksa i poštovanje načela profesionalnog i nezavisnog postupanja i ponašanja medija«, zaključio je Vujičić.

Simonović: Podatak koji izaziva zabrinutost

Predsjednica Udruženja sudija, Hasnija Simonović, kazala je da je u anketi učestvovalo 169 sudija iz svih sudova u Crnoj Gori.

"Ove godine povećao se broj anketiranih sudija koji smatraju da je stanje u sudstvu veoma dobro, sa 68,5 odsto na 72 odsto. Ovo nas navodi na zaključak da po viđenju nosilaca pravosudne funkcije, crnogorsko sudstvo svoj posao obavlja na očekivan način", navela je Simonović.

Ona je kazala da je, u odnosu na prethodnu anketu, porastao broj sudija koji su nezadovoljni ili izuzetno nezadovoljni postojećom infrastrukturom sa aspekta potrebe suda i stranaka.

"Ovaj podatak izaziva zabrinutost, jer ovakvi nedostaci u infrastrukturi sudova mogu negativno uticati na rad suda, kao institucije, takoi na rad sudija kao pojedinaca", rekla je ona.

Simonović je kazala da je u odnosu na prošlogodišnju anketu smanjen broj ispitanika koji smatraju da je potrebno ojačati podrškui zbog velikog broja predmeta, a više od 20 odsto je odgovorilo da je podrška nedovoljna.

"Odgovor na ovo pitanje i dalje ukazuje da na to da su sudije po njihovom mišljenju u velikoj mjeri opterećeni predmetima koje ne prati u dovoljnoj mjeri dovoljan broj savjetnika i namještenika", navela je ona.

Simonović je kazala da je odnosu na odogovore iz prethodne godine porastao procenat sudija koji smatraju da građani uglavnom nemaju povjerenja u sudove.

Ona je navela da je anketa je pokazala da je, prema mišljenju crnogorskih sudija, stanje u institucijama u kojima vrše svoj poziv generalno dobro.

"I dalje su uočljivi problemi po pitanju infratsrukture i prostora za sprovođenje postupaka, što nam govori da se ovaj problem mora otkloniti što prije", kazala je Simonović.