INSPEKCIJA UTVRDILA NEPRAVILNOSTI, ZA DIREKTORICU SVE U REDU

Vaspitači primani bez konkursa i saglasnosti Ministarstva?

Direktorica nikšićkog vrtića "Dragan Kovačević", Radmila Backović radila bez saglasnosti Ministarstva prosvjete
10261 pregleda 4 komentar(a)
(Ne)zakonito zapošljavanje u nikšićkom vrtiću, Foto: Arhiva Vijesti
(Ne)zakonito zapošljavanje u nikšićkom vrtiću, Foto: Arhiva Vijesti

Direktorica nikšićkog vrtića “Dragan Kovačević” Radmila Backović je tokom 2017. i 2018. zapošljavala bez raspisanog konkursa, ali i transformisala ugovore sa određenog na neodređeno radno vrijeme bez saglasnosti Ministarstva prosvjete.

To stoji u zapisniku Inspekcije rada od novembra prošle godine, koji je nešto kasnije, pokazuju dokumenti u koje su “Vijesti” imale uvid, proslijeđen podgoričkom Sektoru kriminalističke policije Uprave policije.

Backovićeva u izjavi “Vijestima” tvrdi da je sve radila po zakonima, te da je bila u obavezi da transformiše ugovore sa određenog na neodređeno vrijeme, a da nije bila u obavezi da raspiše konkurse i oglasi slobodna radna mjesta. Ističe i da je za sve imala saglasnost Ministarstva prosvjete.

Međutim, Inspekcija rada tvrdi drugačije.

“U periodu od 1. januara 2017. do dana vršenja nadzora, ugovor o radu na neodređeno vrijeme zaključilo je ukupno 70 zaposlenih, od čega 10 u 2017... Poslodavac, odnosno odgovorno lice donio je odluku od 9.11.2017. o izboru nastavnika predškolskog vaspitanja po objavljenom konkursu... ukupan broj 43 kandidata. Poslodavac donio je odluku 3.11.2017. o izboru kandidata za vršenje poslova medicinske sestre... Od Ministarstva prosvjete data je saglasnost za transformaciju ugovora o radu sa određenog na neodređeno vrijeme za ukupno 49 zaposlenih...”, navodi Inspekcija rada.

Ističu i da je “nadležnom organu subjekta nadzora ukazano na nepravilnosti... zaključivanje ugovora o radu na neodređeno vrijeme sa dva vaspitača, bez prethodno raspisanog javnog konkursa (shodno odredbama 101 i 101a Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju)... zaključivanjem ugovora o radu na neodređeno vrijeme sa šest zaposlenih (nenastavno osoblje)...”.

U zapisniku je konstatovano i da je zaključeno desetak ugovora na neodređeno vrijeme sa vaspitačima, transformacijom sa određenog na neodređeno vrijeme, a da za to prethodno nije pribavljena saglasnost, odnosno dokaz Ministarstva prosvjete o obezbijeđenim finansijskim sredstvima.

“O preduzetim radnjama i mjerama, subjekat nadzora je obavezan da pisano obavijesti inspektora u roku od sedam dana od dana isteka roka određenog za otklanjanje nepravilnosti”, stoji u zapisniku.

Backović, pak, poručuje da su zaposleni kojima je transformisan radni odnos podnijeli i zahtjeve za transformaciju, a treba napomenuti da je dobijena saglasnost za transformaciju radnog odnosa od strane Ministarstva licima kojima je radni odnos transformisan 2018. “Da ustanova nije postupila po zahtjevima za transformaciju, koji su očigledno bili osnovani, ustanova i odgovorno lice bili bi prekršajno odgovorni u smislu člana 172 stav 1 tačka 7 i 28 Zakona o radu. Ustanova bi bila izložena znatnim materijalnim troškovima prouzrokovanim sudskim postupcima, bez izgleda za uspjeh u sporu. U postupku odlučivanja o pravima i obavezama zaposlenih iz rada i po osnovu rada, pa i po zahtjevu za transformaciju radnog odnosa sa određenog na neodređeno vrijeme, Zakonom nije propisana obaveza raspisivanja konkursa i oglašavanja popune slobodnih radnih mjesta. Zaposleni kojima su transformisani radni odnosi su zaposleni na mjestima koja su u smislu Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta kod ustanove bila sistematizovana”, kazala je ona. Ministarstvo prosvjete nije odgovorilo na pitanja “Vijesti” da li su upoznati sa ovim nalazima Inspekcije rada i šta će tim povodom preduzeti.

I Građevinska inspekcija ih posjetila

Backovićevu je nedavno posjetila i Građevinska inspekcija, koja je konstatovala da nijesu prijavljeni radovi, odnosno adaptacija jedinice vrtića na Viru.

Građevinska inspekcija konstatuje i da je radove trebalo prijaviti shodno Zakonu o uređenju prostora i izgradnji objekata.

“Ne radi se o rekonstrukciji, već o adaptaciji jedinice. Nijesmo znali da je i tu vrstu radova trebalo prijaviti, ali smo nakon posjete građevinskog inspektora naknadno dostavili prijavu za adaptaciju. Sva procedura u vezi sa ovim pitanjem je u potpunosti u skladu sa zakonima”, kazala je Backovićeva.

Preporučujemo za Vas