"NERACIONALNA RASPODJELA NOVCA"

CEMI: Neodgovoran odnos partija prema društvenim interesima

Dedović je naveo da je činjenica da je DIK, institucija koja je u sistemu nadležna za kontrolu finansiranja političkih partija, raspolaže sa budžetom nešto većim od 100 hiljada eura godišnje
0 komentar(a)
Vlado dedović, Foto: Luka Zeković
Vlado dedović, Foto: Luka Zeković
Ažurirano: 11.12.2014. 13:47h

Iznos od 0,6 odsto budžeta, odnosno više od četiri miliona eura za finansiranje rad političkih partija godišnje, klasičan je primjer neracionalne raspodjele državnog novca i neodgovornog odnosa političkih partija prema društvenim interesima, smatraju u Centru za monitoring i istraživanje (CEMI). Direktor pravnog odjeljenja CEMI-ja Vlado Dedović podsjetio je da je Ministarstvo finansija, u rješenjima u nacrtu zakona koji je dostavljen radnoj grupi, predložio Skupštini da se iznos za finansiranje redovnog rada političkih subjekata smanji na 0,4 odsto tekućeg budžeta. Dedović je rekao smatra da je nepoznanica zbog čega se predstavnici Ministarstva finansija ne oglašavaju povodom usvojenog rješenja prema kome će se iz državnog budžeta izdvajati gotovo dva miliona više novca za redovan rad političkih partija. "Otvoreno postavljamo pitanje ministru finansija, Radoju Žugiću, da li smatra da predloženo rješenje odgovara društvenim potrebama i prioritetima u narednom periodu i da li će država biti u mogućnosti da izmiruje obim finansijskih obaveza od preko četiri miliona eura na godišnjem nivou prema političkim subjektima, imajući u vidu finansijsku situaciju u Crnoj Gori", kazao je Dedović, koji je i član Državne izborne komisije (DIK). On je naveo da je činjenica da je DIK, institucija koja je u sistemu nadležna za kontrolu finansiranja političkih partija, raspolaže sa budžetom nešto većim od 100 hiljada eura godišnje. "Ona ne može, usljed nedostatka budžetskih sredstava, da oformi stručnu službu i zaposli ljude koji će raditi na poslovima kontrole finansiranja političkih partija i izbornih kampanja. To upućuje na zaključak da političke partije i predstavnici izvršne vlasti ne žele jaku instituciju koja će biti ospobljena da vrši efikasan nadzor nad finansijskim poslovanjem političkih partija", ocijenio je Dedović. U CEMI-ju, kako je naveo, smatraju da je prioritet bilo povećanje budžeta i jačanje kapaciteta DIK-a u vezi sa kontrolom finansiranja političkih partije, na što je Evropska komisija ukazala u Izvještaju o napretku. "Nego opredjeljivanje većeg iznosa budžetskih sredstava za rad političkih partija, što uostalom nije navedeno među preporukama Evropske unije i GRECO-a. DIK u postojećim kapacitetima i predloženim budžetskim sredstvima za 2015. godinu neće moći da sprovodi nadležnosti na osnovu Zakona o finansiranju političkih partija", upozorio je Dedović.

On smatra da stvarnom stanju ne odgovara obrazloženje predlagača amandmana, da je iz budžeta za redovan rad političkih subjekata, posebno manjih, do sada malo izdvajano i da će se usvajanjem ovakvog rješenja politički subjekti dovesti u istu ravan. Dedović je rekao da se s obzirom da se najznačajniji dio (80 odsto) budžetskih sredstava raspodjeljuje političkim subjektima srazmjerno ukupnom broju poslaničkih, odnosno odborničkih mandata koja imaju u trenutku raspodjele, može zaključiti da će najveću korist od ovakvog zakonskog rješenja imati veći politički subjekti. On je kazao da će najveću korist imati Koalicija Evropska Crna Gora koju čine Demokratska partija socijalista, Socijaldemokratska partija i Liberalna partija, Demokratski front i Socijalistička narodna partija, koji će ukupno za narednu godinu prihodovati iz budžeta više od tri miliona EUR. "Imajući u vidu da će tri politička subjekta koja imaju po jednog poslanika u Skupštini Crne Gore (HGI, Forca i Albanska koalicija) po ovom zakonskom rješenju dobiti po oko 140 hiljada eura na godišnjem nivou, jasno je da je obrazloženje ovog usvojenog amandmana promašeno i da neće „dovesti u istu ravan“ političke subjekte na političkoj sceni Crne Gore", zaključio je Dedović.

Preporučujemo za Vas