DA SE OBJEKTI PRILAGODE OSI

Za pristupačnije institucije 400.000 eura

U naredne dvije godine trebalo bi da bude prilagođeno 10 objekata u javnoj upravi
237 pregleda 0 komentar(a)
Postojeću rampu u zgradi Vlade je neophodno proširiti, Foto: Gov.me
Postojeću rampu u zgradi Vlade je neophodno proširiti, Foto: Gov.me

Blizu 400 hiljada eura biće neophodno uložiti kako bi deset objekata koji su u javnoj upotrebi u naredne dvije godine bilo prilagođeno za kretanje i upotrebu lica sa invaliditetom.

Prema akcionom planu Ministarstva održivog razvoja i turizma (MORT), koji je objavljen na posljednjoj sjednici Vlade u 2018, arhitektonske barijere će biti uklonjene u zgradi predsjednika, Vlade, administrativnoj zgradi državnih organa u zgradi “Vektre”, Ministarstvu prosvjete, MORT-u, Direkciji za saobraćaj, Ministarstvu kulture, u staroj zgradi Vlade, zgradi državnih organa Mojkovac i Upravi carina.

Najviše novca, kako se navodi u dokumentu, trebalo bi uložiti u prilagođavanje zgrade predsjednika, oko 100 hiljada eura, kao i za uklanjanje ahitektonskih barijera u zgradi Uprave carina – oko 70 hiljada.

Prilagođavanja u zgradama koje su u vlasništvu države, a u kojima poslove obavlja zakonodavna, sudska i izvršna vlast, odnose se, pored ostalog, na postavljanje rampi, ugradnju liftova, postavljanje taktilnih traka, obezbjeđivanja parkinga, te prilagođavanja toaleta za lica sa invaliditetom.

Inicijalni procijenjeni troškovi resora na čijem je čelu Pavle Radulović, iznosili su blizu pola miliona eura (468.000).

Do uštede od oko 100 hiljada (362.740) došlo se nakon sastanka sa NVO koji se bavi zaštitom prava lica sa invaliditetom.

Oni su predložili da se postojeće rampe ne uklanjaju, kao i da one koje nemaju dobar nagib i koje nisu postavljene u skladu sa propisima, ne treba rekonstruisati.

Na predlog NVO, od 10 objekata koji su akcionim planom predviđeni za prilagođavanje, kao prioritetni su definisani zgrada predsjednika, stara zgrada Vlade, Uprava carina i zgrada državnih organa u Mojkovcu.

Izrada tehničke dokumentacije za prilagođavanje tih zgrada, kako navode iz MORT-a, koštaće 46.000 eura, a sredstva će biti obezbijeđena kapitalnim budžetom za ovu godinu.

Sredstva za izvođenje radova, u iznosu od 251.170 eura, biće obezbijeđena tek godinu kasnije. Za realizaciju je zadužena Direkcija javnih radova.

Oko 65.000 eura za uklanjanje arhitektonskih barijera u preostalih šest zgrada, biće obezbijeđeno budžetom Uprave za imovinu za 2019. i 2020. godinu.

Iz resora Radulovića navode da su procjene neophodnih finansija za prilagođavanje objekata u javnoj upotrebi orijentaciona, a da će konačni iznosi biti poznati tek nakon izrade tehničke dokumentacije.

Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Šućko Baković više je puta upozorio da su lica sa invaliditetom jedna od najranjivijih kategorija društva.

Puno uživanje ljudskih prava i sprečavanje ili otklanjanje diskriminacije lica sa invaliditetom propisani su Konvencijom Ujedinjenih nacija o pravima lica sa invaliditetom kao i protokolom broj 12 uz Evropsku konvenciju za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda iz 2000. godine.