PRIJAVA PROTIV DIREKTORA "ZETATRANSA"

Gorivo curjelo bez dažbina

Iz skladišta „Zetatransa” uzeto 1,5 miliona litara goriva, bez carinjenja i plaćanja PDV-a
399 pregleda 11 komentar(a)
Vuk petrol
Vuk petrol
Ažurirano: 16.02.2019. 19:12h

Bivši direktor pravnog sektora u AD “Zetatrans” Stevo Milošević podnio je specijalnom tužiocu za organizovani kriminal i korupciju krivičnu prijavu protiv izvršnog direktora te kompanije Antona Turka i njegovog zamjenika Dragana Rackovića, “zbog toga što su preduzeću 'Vuk petrol' iz Kotora omogućavali da u dužem vremenskom periodu neovlašćeno i nezakonito uzima robu ispod carinskog nadzora”.

“Služba za sprečavnja krijumčarenja Uprave Carina je kontrolom sprovednom u maju 2012. godine otkrila da je iz carinskog skladišta za tečna goriva, čiji je držalac AD 'Zetatarans', u mjesecima koji su prethodili kontroli, neovlašćeno bez mjera carinskog nadzora, odnosno bez plaćene carine, akcize i PDV-a, uzeto 1.541.025 litara goriva - 50 cisterni, čiji je vlasnik 'Vuk petrol'”, piše u Miloševićevoj krivičnoj prijavi.

Turk i Racković nijesu htjeli da komentarišu Miloševićevu krivičnu prijavu.

“Vijesti” u protekla dva dana nijesu uspjele da stupe u kontakt sa izvršnom direktoricom “Vuk petrola” Marijom Vukšić, iako je novinar razgovarao sa službenicom firme...

Milošević tvrdi da je Uprava carina zbog prestupa zaprijetila “Zetatransu” aktiviranjem bankarske garancije vrijedne gotovo 900 hiljada eura za nenaplaćenu carinu, akcizu i PDV na nezakonito uzetu robu.

“Pošto je kompanija 'Vuk petrol' uspjela da kod Ministarstva finansija izdejstvuje da navedenu obavezu izmiri u pet jednakih rata, Uprava carina je odustala od prinudne naplate i protiv 'Zetatransa' podnijela prekršajnu prijavu, a ne krivičnu što je bila dužna. Pošto je izostala kazna 'partneri' nastavljaju po starom pa Uprava carina 31.12. iste godine vanrednom kontrolom otkriva da je ispod carinskog nadzora ponovo uzeta 101 tona goriva, takođe vlasništvo 'Vuk petrola'. Uslijedila je nova procedura prinudne naplate i nova prekršajna prijava”, tvrdi Milošević.

On smatra “da se radi o dobro organizovanom i osmišljenom kriminalno-koruptivnom dogovoru izvršnog menadžmenta 'Zetatarnsa' i 'Vuk petrola' kako bi se na štetu države, a u korist pojedinaca, iznosilo i prodavalo neocarinjeno gorivo”.

On je istakao da je u januaru prošle godine “insistirao da se najhitnije pokrene pitanje odgovornosti za otkrivena nezakonita ponašanja, koja su mogla imati nesagledive posljedice za kompaniju, od aktiviranja 900 hiljada eura bankarske grancije, gubitka dozvole za skladištenje tečnih goriva, do oduzimanja carinske licence”.

„Neskriveno neprijateljstvo šefova” okončano otkazom

Milošević tvrdi da je naišao na “neskriveno neprijateljstvo šefova” i da je u “odbranu menadžmenta” stao i predsjednik odbora direktora “Zetatransa”.

On je istakao da je radnik, zadužen za pomenute poslove, umjesto otkaza dobio sporazumni raskid ugovora, uz otpremninu od 5.000 eura, a odmah potom se zaposlio u kompaniji “Vuk petrol”.

“Prvo sam potpuno izolovan i onemogućen da ostvarujem funkciju direktora sektora za pravne poslove, a onda izložen prijetnjama, pritiscima i ucjenama. Na kraju je uslijedila i odmazada u vidu otkaza”, tvrdi Milošević, koji je pokrenuo spor protiv bivšeg poslodavca pred Osnovnim sudom.