PREDLOG KONSULTANTSKE KUĆE FUTURE FOCUS

Plan sigurne plovidve u Boki: Predlaže se morski pandan kontrole letjenja

Predlaže se da se pored postojeće moderne VTS monitoring stanice koju UPS gradi i oprema na brdu Obosnik na Luštici, cijeli sistem nadopuni sa još tri radara koji bi "pokrili" djelove Risanskog, Kotorskog i Topaljskog zaliva a koje "ne vidi" radar sa Obosnika
54 pregleda 0 komentar(a)
Ažurirano: 04.12.2014. 14:04h

Rizik po sigurnost plovidbe u zalivu Boke Kotorske u aktuelnim uslovima je srednjeg do visokog nivoa, što je neprihvatljivo za takav prirodni dragulj čiji je veći dio i pod zaštitom UNESCO-a – čulo se danas na prezentaciji "Plana sigurne plovidve u Boki Kotorskoj".

Plan je za Upravu pomorske sigurnosti Crne Gore (UPS) preko IPA projekta, izradila konsultantska kuća "Future Focus" sa Malte za koju rade malteški i britanski pomorski eksperti.

Prezentaciji održanoj u velikoj dvorani upravne zgrade Porto Montenegra u Tivtu, prisustvovalo je pedesetak ljudi – predstavnika gotovo cijele pomorske privrede, Ministarastva saobraćaja i pomorstva, MUP-a, Carine, Lučke kapetanije Kotor, komadant Mornarice VCG kapetan bojnog broda Darko Vuković sa saradnicima, te predstavnici Zavoda za meteorologiju, hidrologiju i seizmologiju, Agencije za civilno vazduhoplovstvo, SMATSA i "Aerodroma Crne Gore".

Među faktore koji utiču na povećanja nivoa rizika za sigurnost plovidbe u zalivu, eksperti "Future Focus-a" izdvojili su gust pomorski saobraćaj tokom ljetnjih mjeseci,neodgovorno ponašanje pojedinih učlsnika pomorskog prometa – najviše jahtaša, složene meteo uslove, navigacijski teška područjanepostojanje jedinstvene pilotske službe, te nedovoljnu pokrivenost pojedinih djelova zaliva radarskim nadzorom i radio signalom.

Iako ozbiljnijih incidenata na sreću, nije bilo proteklih godina, ukupno stanje ocijenjeno je kao "neprihvatljivo" i preporučen niz mjera koje bi trebale znatno smanjiti rizike od sudara brodova, nasukanja, potonuća, izbijanja požara na brodu i zagađenja mora sa plovila, a što su izdvojeni kao ključne opasnosti koje prijete zalivu.

Strani eksperti koji na ovom projektu rade već više od goidnu dana predložili su uvođenje modernog i detaljnog sistema nadzora i upravljanja brodskim saobraćajem u Boki koji bi bio svojevrsni morski pandan kontrole letjenja, kao i uvođenje baze podataka BAYNET sa koje bi sve informacije bile dostupne državnim organima i akterima pomorske privrede.

Predlaže se da se pored postojeće moderne VTS monitoring stanice koju UPS gradi i oprema na brdu Obosnik na Luštici, cijeli sistem nadopuni sa još tri radara koji bi "pokrili" djelove Risanskog, Kotorskog i Topaljskog zaliva a koje "ne vidi" radar sa Obosnika.

Sugeriše se i instaliranje tri automatske meteo-stanice i postavljanje kamera za video nadzor na ukupno 12 lokacija. Sve to, uvezano sa AIS transponderima i propisanim obaveznim javljanjem plovila iznad određene veličine na ukupno 5 riportingg-pointa, trebalo bi da omogući neprekidan uvid u sva dešavanja na moru zaliva i značajno podigne nivo sigurnosti plovidbe.

Predloženo je i obilježavanje hridine Ploča na ulazu u zaliv posebnom bovom, uvođenje separacionih zona u Kumborskom i tjesnacu Verige, definisaaje granica područja luka, jasno pozicioniranje sidrišta za Porto Montenegro i brodogradilište Bijela, te uvođenje zabranjene zone za plovila, u moru u blizini sjeverozapadnog praga piste tivatskog aerodroma.

Za samu kotorsku luku predlaže se sezonska zabrana sidrenja manjih plovila duž muljanske i obale u Dobroti da bi se velikim kruzerima dalo više prostora za manevar, a u tjesnacu Verige bi se trebali instalirati posebno jaki svetionici za maglu, kao i svojevrsni semafori jer tim najužim dijelom Boke, može ploviti naizmjenično samo po jedan veći brod.

Za Luku Kotor je predloženo definisanje meteo-limita u brzini vjetra kada prestaje saobraćaj velikih kruzera, uvođenje asistencije remorkera za te brodove, kao i praksa da velike brodove koji ulaze ili izlaze iz zaliva, prate manja plovila "čisteći" im put od manjih barki, kupača i glisera.

Predaže se i revizija važećih ograničenja u maksimalnoj brzini plovidbe zalivom, te uvođenje drastičnih kazni za sve koji velikom brzinom i stvaranjem valova, pričinjavaju štetu drugim plovilima i objektima uz obalu.

Eksperti traže i uvođenje jedinstvenog radio kanala za komunikaciju brodova i obale, stvaranje jedinstvene pilotske službe i uvođenje stalnih policijskih i patrola Lučke kapetanije na moru, te davanje većih ovlašćenja lučkom kapetanu u Kotoru da organizuje, nadzire i sprovodi kontrolu sigurnosti plovidbe u zalivu.

"Boka Kotorska je jedno od najljepših mjesta koje sam u životu vidio, a luka Kotor je fantastično pozicionirana u odnosu na okruženje koje je pod zaštitom UNESCO-a. Morate učiniti sve da ne dozvolite da neki ozbiljniji incident naruši sjajne mogućnosti pomorske prirede ovog dragulja prirode, odnosno da zaliv ostane čist, lijep i zaštićen za vašu djecu", kazao je iskusni britanski morski vuk, kapetan Piter Pirs koji je godinama upravljao organizacijom i nadzorom pomorskog saobraćaja u luci London.

On je naglasio da sve što od savjeta eksperata prihvati, država mora jasno propisati u svojim zakonima i pravilnicima, kako bi se svi prekršioci mjera sigurnosti plovidbe u Boki, mogli lako i brzo sankcionisati.

Galerija

Preporučujemo za Vas