PREDLOG ZAKONA

Zatvorske kazne za učešće u stranim oružanim formacijama

„Važnost zakonskog uređenja učešća stranih boraca u sukobima u inostranstvu je štetnost, imajući u vidu da je to jedan od najtežih oblika kršenja ljudskih prava zagarantovanih medunarodnim konvencijama“, kaže se u predloženom zakonu
50 pregleda 0 komentar(a)
Zatvor, Foto: Shutterstock
Zatvor, Foto: Shutterstock
Ažurirano: 30.11.2014. 13:45h

Suzbijanje učestvovanja državljana Crne Gore u stranim oružanim formacijama i adekvatno kažnjavanje izvršioca i organizatora ovog krivičnog djela, predviđeno je dopunama Krivičnog zakonika, koji je predložila Vlada.

Ovaj zakonski akt nalazi se u skupštinskoj proceduri.

„Važnost zakonskog uređenja učešća stranih boraca u sukobima u inostranstvu je štetnost, imajući u vidu da je to jedan od najtežih oblika kršenja ljudskih prava zagarantovanih medunarodnim konvencijama“, kaže se u predloženom zakonu.

Ocjenjuje se da učešće stranih boraca u sukobima može da proizvede ozbiljne bezbjednosne implikacije, da se loše odrazi na države koje i nijesu direktno umiješane u sukobe.

„Svaka demokratska država, koja poštuje vladavinu i ljudska prava i suverenitet u obavezi da sankcioniše u domaćem zakonodavstvu učešće svojih državljana u sukobima u inostranstvu”, kaže se u obrazloženju i navodi da se propisivanjem krivičnih sankcija za sve oblike učešća u stranim sukobima preventivno djeluje na potencijalne učinioce.

Predloženo je da će se lice koje protivno zakonu, drugim propisima ili pravilima medunarodnog prava vrbuje, regrutuje, priprema, organizuje, rukovodi,prevozi ili organizuje prevoz ili obučava pojedinca ili grupu ljudi u namjeri njihovog pridruživanja ili dejstvovanja u stranim oružnim formacijama kazniti zatvorom od dvije do deset godina.

„Ko se pridruži ili učestvuje u stranoj oružanoj formaciji koja djeluje izvan Crne Gore, pojedinačno ili u organizovanim grupama, kazniće se zatvorom od šest mjeseci do pet godina“, kaže se u zakonskim dopunama.

Za lica koja neposredno ili preko treće osobe nude, daju, obezbjeđuju, traže, prikupljaju ili prikrivaju fiansijska sredstva, fondove, materijalna sredstva i opremu koja je u cjelini ili djelimično namijenjena za izvršenje ovih djela predviđena je zatvorska kazna od jedne do osam godina.

„Ko javno poziva ili podstiče druge na izvršenje ovih djela kazniće se zatvorom od šest mjeseci do pet godina“, navodi se u predloženom zakonu i precizira da se stranom oružanom formacijom smatra strana vojska ili policija, paravojna ili parapolicijska formacija.

Preporučujemo za Vas