"TO JE TREBALO DA URADI BJELOPOLJSKA BOLNICA"

Mijović: KCCG nije bio dužan da obavijesti nadležne o pojavi infekcije

"Prijava o potvrđenoj bolničkoj infekciji od strane komisije, iz stave 2 ovog člana, popunjava se u dva primjerkai dostavlja nadležnoj HES i Institutu u roku od tri dana od dana kada je bolnička infekcija potvrđena", precizirao je Mijović
119 pregleda 37 komentar(a)
dr Milan Mijović, Foto: Zoran Đurić
dr Milan Mijović, Foto: Zoran Đurić
Ažurirano: 18.11.2014. 13:44h

Zaposleni u Kliničkom centru Crne Gore (KCCG) nijesu bili dužni da obavijeste Institut za javno zdravlje (IJZ) i Ministarstvo zdravlja o pojavi infekcije kod novorođenčadi dovezenih iz bjelopoljske opšte bolnice, jer to treba da uradi ustanova u kojoj je infekcija nastala, saopštio je direktor KCCG, Milan Mijović.

Iz Ministarstva zdravlja ranije je, povodom aktuelne infekcije novorođenčadi u Opštoj bolnici Bijelo Polje, saopšteno da KCCG "nije ispunio zakonom predviđeno prijavljivanje infekcije nadležnom organu".

Direktor KCCG, Milan Mijović kazao je agenciji MINA da nema osnova za bilo čiju odgovornost u toj zdravstvenoj ustanovi.

On je podsjetio da Pravilnik o načinu prijavljivanja zaraznih bolesti, bolničkih infekcija, stanja i smrti oboljelih od zaraznih bolesti propisuje da „prijavu bolničke infekcije popunjava doktor medicine zdravstvene ustanove u kojoj je infekcija nastala“.

Našli smrtonosnu bakteriju, umivaonik za porodilje nisu imali do subote

"Prijava o potvrđenoj bolničkoj infekciji od strane komisije, iz stave 2 ovog člana, popunjava se u dva primjerkai dostavlja nadležnoj HES i Institutu u roku od tri dana od dana kada je bolnička infekcija potvrđena", precizirao je Mijović.

Prema njegovim riječima, na osnovu svega toga, i bez mikrobiološke potvrde, zaposleni u KCCG nijesu imali obavezu prijave IJZ i Ministarstvu zdravlja.

"Na osnovu navedenog, nema osnova za bilo čiju odgovornost u KCCG", naglasio je Mijović .

U toj ustanovi su, kako je naveo, iznenađeni da se "težište problema vezano za probleme djece iz Bijelog Polja, prebacuje u Centar za neonatologiju i KCCG".

"U ustanovu koja je primila ovu djecu, učinila veliki napor da ih adekvatno izoluje, dijagnostikuje i liječi, do definitivne izolacije urzočnika", kazao je Mijović, dodajući da još nemaju validne podatke iz IJZ o uzročniku infekcije.

On je podsjetio da Centar za neonatologiju hospitalizuje osam do devet odsto od ukupnog broja djece rođene u Crnoj Gori.

"U toj populaciji, s obzirom na to da se radi o rizičnoj novrođenčadi, nalaze se, naravno, i djeca sa različitim tipovima infekcije (sepse, meningitisi, pneumonije, urinarne infekcije...), izazvane različitim uzročnicima (bakterijama, virusima, gljivicama, protozoama...)", kazao je Mijović.

Zbog svega toga, kako je naveo, Centar za neonatologiju Instituta za bolesti djece ima veliko iskustvo u zbrinjavanju i prijavljivanju infekcija, prema Zakonu o prijavljivanju zaraznih bolesti.

Mijović je, navodeći hronologiju događanja u KCCG u vezi sa aktuelnim slučajem, kazao da je redovnim jutarnjim izvještajima na kolegijumu Menadžmenta konstatovan prijem tri bebe iz Bijelog Polja u periodu od 3. do 8. novembra, stabilnih parametara, i kod svih je nastavljena terapija uz dodatne mikrobiološke analize.

"Na stručnom kolegijumu KCCG održanom 10. Novembra, podnijet je izvještaj o zdravstvenom stanju beba, koje je ocijenjeno kao stabilno, i informacija da je klinička slika bolja i da je mikrobiološka obrada u toku", naveo je Mijović.

On je dodao da su 11. i 13. novembra primljene još dvije bebe.

"Na kolegijumu Menadžmenta, 13. Novembra, Medicinski direktor KCCG referisao je prijem beba i dogovoreno je da se obavijesti IJZ i Ministarstvo zdravlja, što je i urađeno 14. novembra", naveo je Mijović.

Prema njegovim riječima, od prvog prijema bebe iz Bijelog Polja, ljekari Centra za neonatologiju su svakodnevno imali kontakt sa kolegama u Bijelom Polju i ljekarima mikrobiološke službe IJZ.

"Treba naglasiti da se kod sve djece radi o ranoj novorođenačkoj infekciji, čija je učestalos od dva do osam na hiljadu živorođenih, čak i u razvijenim zemljema, sa nerijetko fulminantnim tokom i smrtnim ishodom i do 20 odsto. Incidenca u zemljama u razvoju je znatno veća", kazao je Mijović.

On je pojasnio i da, za razliku od kasne novorođenačke sepse, koja se javlja nakon pet do sedam dana, rana sepsa nastaje intaruterino transpacentarno, ili prolazom kroz porođajni kanal majke, a najčešči uzročnici su bakterije iz porođajnog kanala.

"Mikrobiološka analiza još traje, i tek nakon kompletne obrade se može uraditi prijava uzročnika bolesti, što je definisano članom 17 pravilnika", zaključio je Mijović, dodajući da KCCG o stanju beba izdaje redovna obavještenja u osam i 14 sati.