ZA DIPLOMIRANE VISOKOŠKOLCE

Prijavljivanje za Program isključivo putem portala eUprave

Na taj način su, kako su objasnili, elektronskim putem sistemski povezane institucije koje su uključene u program, kao što su Zavod za zapošljavanje, Uprava za kadrove i Ministarstvo prosvjete
0 komentar(a)
studenti, Foto: Shutterstock
studenti, Foto: Shutterstock
Ažurirano: 10.11.2014. 16:32h

Diplomirani visokoškolci bez radnog iskustva, za učešće u Programu stručnog osposobljavanja prijavljuju se isključivo putem Portala elektronske uprave, saopšteno je iz Ministarstva za informaciono društvo i telekomunikacije (MIDT).

Iz tog resora saopštili su, da su preko Portala eUprave www.euprava.me, razvili informacioni sistem, koji je podržao upućivanje osoba sa stečenim visokim obrazovanjem na stručno osposobljavanje.

“Osnovno polazište informacionog sistema jeste kreiranje jedinstvenog centralizovanog Registra svršenih visokoškolaca, kao i Registra svih državnih institucija i privatnih subjekata koji su zainteresovani za primanje svršenih visokoškolaca u pripravnički staž”, kaže se u saopštenju Ministarstva.

Na taj način su, kako su objasnili, elektronskim putem sistemski povezane institucije koje su uključene u program, kao što su Zavod za zapošljavanje, Uprava za kadrove i Ministarstvo prosvjete.

„Kako bi uspješno izvršio prijavu na Program stručnog osposobljavanja korisnik mora posjedovati profil na Portalu eUprave. Profil na Portalu eUprave se kreira jednostavno preko svoje mail adrese“, naveli su iz Ministarstva.

Oni su pojasnili da, nakon registracije na Portalu, korisnik dobija aktivacioni link na svom mail nalogu preko kojeg aktivira svoj profil.

„Nakon aktivacije profila korisnik se prijavljuje na Program stručnog osposobljavanja“, dodali su iz Ministarstva.

Oni su rekli da, nakon uspješno obavljena prva dva koraka, korisnik dobija listu u kojoj su navedeni svi poslodavci koji su tražili osobe koje su završile određeni studijski program, na osnovu kojih korisnik označava svojih sedam preferenci za stručno osposobljavanje po redosljedu prioriteta.

„Nakon zatvaranja izbora sedam preferenci od korisnika 20. novembra, Informacioni sistem na Portalu elektronske uprave će automatski generisati rang listu koja će »povezati« poslodavce i korisnike na osnovu prosječne ocjene ostvarene tokom studiranja i iskazanih preferenci“, objasnili su iz Ministarstva.

Oni su podsjetili da su, u trećem ciklusu, poslodavci prijavili ukupno 6.930 mjesta za stručno osposobljavanje.

„Broj prijavljenih mjesta je veći u odnosu na prethodna dva ciklusa, s obzirom da je u 2012. godini broj oglašenih mjesta bio 5.317, dok je u prošloj godini iznosio 5,8 hiljada“, kazali su iz Ministarstva.

Oni su rekli da je najveći broj prijavljenih poslodavaca iz privatnog sektora, što je od početka Programa, kako su podsjetili, postavljeno kao jedan od primarnih ciljeva, „imajući u vidu da upravo taj sektor treba aktivno da učestvuje u stručnoj obuci mladih i otvaranju novih radnih mjesta“.

„Ukupan broj prijavljenih visokoškolaca do 7. novembara iznosio je 2.694, sa tendencijom rasta. Od toga, ukupan broj onih koji su diplomu stekli na ustanovama visokog obrazovanja u Crnoj Gori je 2.127, dok je broj onih koji su diplomu stekli na ustanovama visokog obrazovanja van Crne Gore 567“, kazali su iz Ministarstva.

Kada su u pitanju državne institucije, kako su dodali, najveći broj visokoškolaca, njih 398, se do sada prijavio za stručno osposobljavanje u obrazovnim ustanovama.