NACIONALNA KONFERENCIJA U MILOČERU

HIV infekcija pod kontrolom u Crnoj Gori

Ojačani su kapaciteti zdravstvenih radnika, osoblja u zatvorima, vršnjačkih edukatora, mladih i nevladinih orgnizacija...
0 komentar(a)
AIDS, Foto: Shutterstock
AIDS, Foto: Shutterstock
Ažurirano: 03.11.2014. 15:44h

HIV infekcija prisutna je u Crnoj Gori, ali je pod kontrolom, saopštio je državni sekretar Ministarstva zdravlja, Zoran Kostić. On je, na otvaranju Nacionalne konferencije o HIV/AIDS-u u Miločeru, rekao da je stvaranje adekvatnog okruženja za pogođene HIV infekcijom je prioritetna obaveza koja je uslovljena predanom borbom protiv stigme i diskriminacije. “Ne smijemo zaboraviti da se univerzalna ljudska prava ne smiju dovoditi u pitanje i da je obaveza svakog od nas da ih štitimo”, kazao je Kostić, saopšteno je iz Ministarstva zdravlja. Prema njegovim riječima, prema raspoloživim podacima HIV infekcija prisutna je u Crnoj Gori, ali je pod kontrolom. “Međutim, infektivni potencijal, te prisutni socijalni faktori, koji mogu uticati da se ova infekcija otme kontroli, tjera nas na oprez i traže od crnogorskog zdravstva i društva uopšte još veće napore i angažman”, kazao je Kostić. Kako je rekao, prije 12 godina u Ujedinjenim nacijama (UN) su se ujedinili državnici svih zemalja i donijeli odluku da se pokrene globalna borba protiv AIDS-a, tuberkuloze i malarije, kao i da se osnuje Fond koji će tu globalnu borbu finansijski podržati. “Efekti ovog ujedinjenja, zajedničke volje i podrške, već su se pokazali i bilježi se prvi put od početka epidemije HIV-a usporavanje širenja infekcije. Sa zadovoljstvom mogu da konstatujem da smo i mi, kao dio ovog procesa i korisnici navedene podrške, na putu da postignemo zacrtane ciljeve”, naveo je Kostić.

On je rekao da je Crna Gora od početka pojave epidemije HIV-a preduzimala adekvatne mjere i uvela program za HIV/AIDS još 1985. godine. “Od 1987. godine se posebna pažnja posvećuje obezbjeđivanju sigurne krvi i krvnih produkata obezbjeđivanjem adekvatnih uslova za kontrolu krvi dobijenu od dobrovoljnih davaoca, pogotovo osnivanjem Zavoda za transfuziju krvi Crne Gore”, kazao je Kostić. Kako je dodao, u Crnoj Gori je, takođe, prepoznata politička želja na najvišem nivou da se problem AIDS-a rješava na sveobuhvatan način u skladu sa smjernicama Zajedničkog programa UN za AIDS. “Tako je Nacionalna multisektorska komisija za AIDS formirana 2001. godine u nadležnosti Ministarstva zdravlja s ciljem koordinacije ukupnog odgovora na HIV/AIDS”, naveo je Kostić. On je saopštio da je prva Strategija za HIV/ AIDS Crne Gore dizajnirana kao petogodišnji okvir za razvoj, implementaciju, monitoring i evaluaciju HIV/ AIDS programa. “Nacionalna strategija za borbu protiv HIV/AIDS-a 2005-2009. dala je dobru podlogu za prevenciju HIV-a sa posebnim fokusom na populaciju u najvećem riziku i bezbjednu krv, te unaprijedila dijagnozu, liječenje i njegu osoba koje žive sa HIV-om”, ocijenio je Kostić. On je rekao da su nevladine organizacije imale ključnu ulogu u obuhvatu teško dostupnih grupa. “Podrška dobijena od Globalnog fonda za borbu protiv AIDS-a, tuberkuloze i malarije u 2006. godini, uz koordinaciju Nacionalnog koordinirajućeg tijela ubrzala je aktivnosti koje su već bile preduzete od strane vladinih i nevladinih organizacija, uz pomoć agencija UN i drugih međunarodnih partnera”, naveo je Kostić. Prema njegovim riječima, Nacionalna strategija za borbu protiv HIV/AIDS-a u Crnoj Gori za period 2010-2014. razvijena je na poseban način sa ključnim učesnicima iz vladinog i nevladinog sektora i Tematskom grupom za AIDS UN. “Strategija se temelji na rezultatima i uspjesima prethodne strategije (2005-2009) i kontinuirani rad na njenoj realizciji je nastavljen, uz dalju podršku Global fonda”, dodao je Kostić. Kako je rekao, napori su dali mjerljive rezultate – izrađen je veliki broj nacionalnih vodiča i protokola za prevenciju HIV-a i liječenje AIDS-a, ključne ciljne grupe dobile su informacije o prevenciji HIV-a, potreban materijal i usluge liječenja. “Ojačani su kapaciteti zdravstvenih radnika, osoblja u zatvorima, vršnjačkih edukatora, mladih i nevladinih orgnizacija, kapaciteti vladinih institucija u oblasti monitoringa i evaluacije odgovora na HIV, uključujući biološko bihevioralni nadzor”, poručio je Kostić.