NAJAVA MINISTRA PRAVDE

Marković: Zakon o Ustavnom sudu najkasnije do kraja godine

"Efikasnost Ustavnog suda treba da se značajno unaprijedi, imajući u vidu 1.352 neriješena slučaja na dan 1. januara 2014. od kojih su 1.167 ustavne žalbe, koje se odnose na povredu ljudskih prava i sloboda”, kazao je Drobnič
58 pregleda 0 komentar(a)
Duško Marković, Mitja Drobnič, Foto: Jelena Jovanović
Duško Marković, Mitja Drobnič, Foto: Jelena Jovanović
Ažurirano: 31.10.2014. 17:23h

Zakon o Ustavnom sudu biće usvojen do kraja novembra, eventualno najkasnije do kraja godine, najavio je potrpredsjednik Vlade i ministar pravde Duško Marković.

On je naglasio da Nacrt tog zakona, između ostalog, sadrži i odredbe koje imaju za cilj jačanje finansijske nezavisnosti Ustavnog suda.

“Značajna novina su i odredbe o kojima se propisuju razlozi za izuzeće sudija u cilju jačanja nepristrasnosti u odlučivanju. Na nacrt zakona već smo dobili mišljenje Venecijanske komisije i velikim dijelom usaglasili sva rješenja”, kazao je Marković.

Ministar pravde je to rekao na konferenciji organizovanoj povodom početka projekta “Podrška kancelariji Ombdusmana i Ustavnom sudu Crne Gore u primjeni evropskih standarda u oblasti ljudskih prava (SOCCER)”.

SOCCER, čija je vrijednost 500.000 eura, finansiraju Evropska Unija i Savjet Evrope. Cilj projekta je da doprinese poboljšanju zaštite ljudskih prava u Crnoj Gori.

Marković je ocijenio da je taj projekat pokrenut “sa pravim partnerima, na pravu temu, u pravo vrijeme”.

Istakao je da je u Izvještaju o napretku prepoznato da se usvojenim izmjenama i dopunama Zakona o Zaštitniku ljudskih prava i sloboda bolje definiše uloga Ombudsmana kao nacionalnog mehanizma za prevenciju.

“Međutim, navodi se da je izmjenama i dopunama oslabila uloga Ombudsmana u pogledu bavljenja slučajevima u oblasti diskriminacije, što ostaje razlog za ozbiljnu zabrinutost”, kazao je on.

Šef delegacije EU u Crnoj Gori Mitja Drobnič rekao je da Crna Gora na putu ka Evropskoj uniji mora obezbijediti odgovarajuće pravne instrumente koji će garantovati jednakost svih građana.

On je, govoreći o Izvješataju o napretku i nalazu EK u oblasti ljudskih prava, kazao da je evidentirano da kapaciteti insititucija koje se bave ljudskim pravima nijesu na zadovoljavajućem nivou.

“Pravosuđu i policiji je potreban visokoobučen kadar, jer su ranjive grupe najviše pogođene nedostacima u ovoj oblasti. Efikasnost Ustavnog suda treba da se značajno unaprijedi, imajući u vidu 1.352 neriješena slučaja na dan 1. januara 2014. od kojih su 1.167 ustavne žalbe, koje se odnose na povredu ljudskih prava i sloboda”, kazao je.

Predsjednica Ustavnog suda Desanka Lopičić kazala je da je taj sud od početka godine dobio 1.502 predmeta i da su 87,25 odsto od tog broja ustavne žalbe.

Lopičić je naglasila da će projekat SOCCER doprinjeti djelotovornosti i operativnosti Ustavnog suda.

Drobnič: Riječiti slučajeve napada na novinare prije nego što zastare

Šef delegacije EU u Crnoj Gori Mitja Drobnič je naglasio da pitanje nasilja u porodici i dalje predstavlja razlog za zabrinutost.

“EK je u ovogodišnjem Izvještaju navela da nasilje nad novinarima i dalje predstavlja ozbiljan problem i da naročito stariji slučajevi treba da se riješe što prije da ne bi došlo do zastarijevanje... Komisija je takođe navela da se počinioci svih napada moraju identifikovati. Sa druge strane ukazala je i na nedostatak profesionalizma, krešenje etičkih standarada od strane medija u Crnoj Gori”, kazao je on.