MNOGO POSLA

Drobnič: Nastaviti posvećen rad na zaštiti od diskriminacije

Šef Delegacije Evropske unije, Mitja Drobnič kazao je da diskriminacija, u bilo kom obliku, negativno utiče na socijalnu koheziju i životni standard, tako što isključuje pojednice iz tržišta rada
60 pregleda 0 komentar(a)
Mitja Drobnič, Foto: Savo Prelević
Mitja Drobnič, Foto: Savo Prelević
Ažurirano: 28.10.2014. 12:04h

Crna Gora ima potencijal, političku volju i dobre zakone u oblasti zaštite od diskriminacije i mora nastaviti posvećen rad, ocijenjeno je na konferenciji o prevenciji diskriminacije na radu, uz upozorenje da trka za profitom urušava humanu dimenziju radnog mjesta.

Šef Delegacije Evropske unije, Mitja Drobnič kazao je da diskriminacija, u bilo kom obliku, negativno utiče na socijalnu koheziju i životni standard, tako što isključuje pojednice iz tržišta rada. "Diskriminacija ograničava ljude na slabo plaćene i nesigurne poslove, podvrgava ih viktimizaciji i zlostavljanju, smanjuje mogućnosti za napredovanje, obuke i lični razvoj. Sve to samo zbog nečijeg pola, rase, etničke pripadnosti, seksualne orjentacije, starosti, invaliditeta ili drugih karakteristika", kazao je on.

Prema riječima Drobniča, izlazeći iz standardnog okvira priče o ljudskim pravima, diskriminacija utiče na produktivnost isključivanjem potencijalno produktivnih radnika i neiskorišćavanjem njihovog punog radnog potencijala. On je kazao da zakonska regulativa, kada se pravilno sprovodi u praksi, poboljšava ekonomski rast, navodeći da studije Međunarodne organizacije rada (MOR) pokazuju da socijalna isključenost osoba sa invaliditetom iz tržišta rada ima značajno negatvan uticaj na BDP.

Drobnič je podsjetio da je u Izvještaju o napretku Evropska komisija navela pozitivne korake u toj oblasti, ali da je istakla i neke od izazova kao što su obezbjeđivanje efikasnog sprovođenja i primjene zakona iz te oblasti. On je naveo da i dalje treba jačati kapacitete Uprave za inspekcijske poslove, uključujući i Inspekciju rada i poboljšati svijest sudija i tužilaca o pravnim tekovinama.

"Crna Gora je ostvarila određen napredak u oblasti socijalne politike i zapošljavanja, ali kao što je Komisija konstatovala-potrebna je odlučna akcija kako bi se dalje nastavilo sa pravnim usklađivanjem i riješilo pitanje »kritične situacije na tržištu rada", kazao je Drobnič. Ministar rada i socijalnog staranja, Predrag Bošković rekao je da trka za profitom urušava humanu dimenziju radnog mjesta i da će uvijek biti nezadovoljnih i onih koji kažu da su diskriminisani. "To je ponekad za poslodavce noćna mora, pogotovo sa sve većom i uređenijom zakonskom regulativom, ali mormo poslati jasnu poruku, da je diskriminacija po bilo kom osnovu na radnom mjestu nedopsustiva. Crna Gora sa tim treba da se izbori i predstavi u svijetu kao neko ko dijeli jednake evropske vrijednosti", kazao je on.

Bošković je naveo da su Vlada i država napravile značajan iskorak u borbi protiv svih vidova diskriinacije. "To je proces koji je nezaustavljiv, ne može se nikako vratiti nazad, može samo da se nadograđuje do sada postignuto. Ministarstvo će nastaviti da doprinosi promociji jednakosti na radnom mjestu", poručio je on. Ministar ljudskih i manjinskih prava Suad Numanović rekao je da je zaštita od diskriminacije proces, i da je Crna Gora na tom planu dosta uradila ali da je ključno da nastavi da primjenjujue zakonske propise.

On je kazao da je posebno bitno obratiti pažnju na marginalizovane kategorije, kao što su žene, osobe sa invaliditetom i RAE populacija. Numanović je rekao da je bitno iskoristiti veliki procenat obrazovanih žena i povećati njihovo pristustvo na rukovodećim položajima, na svim nivoima odlučivanja. On je kazao da je za veće prististvo RAE populacije na tržištu rada ključno obezbijediti njihovo bolje obrazovanje i da državni i civilni sektor prepoznaju neophodnost većeg uključivanja osoba sa invaliditetom.

"Cilj je nulta tolerancija diskriminacije u crnogorskom društvu. Za to imamo potencijal i političku volju i dobre zakone i siguran sam da ćemo na tom putu istrajati", poručio je Numanović. Predstavnica MOR-a Ane Brit Niper čestitala je Crnoj Gori na naporima da unaprijedi stanje u oblasti borbe protiv diskriminacije. Ona je kazala da je cilj postići situaciju da nediskriminacija postane način života.

"Diskriminacija i jednakost su dvije strane istog novčića. Sa jedne imate diskriminaciju koja je odsustvo jednakosti, a sa druge jednakost koja je odsustvo diskriminacije", rekla je Niper. Predsjednik Unije poslodavaca Crne Gore Predrag Mitrović rekao je da su stvoreni zakonski uslovi, i da je Vlada Crne Gore pružila političku podršku za primjenu načela jednakosti i nediskriminacije, a da praksa prepoznaje preduzeća koja su razvila sopstvene politike za implementaciju tih načela. "U preduzećima koja znaju da je ravnopravnost korisna i za njih i za zaposlene deviza je-Biti proaktivan u pitanjima jednakosti i nediskriminacije je prije svega moralna obaveza, a zatim i dobar poslovni potez koji pomaže u sticanju statusa poželjnog poslodavca", kazao je on.

Mitrović je naveo da je ljudsko dostojanstvo neprikosnoveno pravo svakog pojedinca, a zaštita dostojanstva i integriteta na radnom mjestu jedn od osnovnih prava iz radnog odnosa. "Kao predsjednik krovne organizacije poslodavaca, podsjećam da su briga o zaposlenim, promocija ravnopravnosti i poslovanje koje počiva na načelima jednakih mogućnosti i tretmana u procesu zapošljavanja i na radu, osnovne vrijednosti svake kompanije, bez obzira na njenu veličinu", rekao je on.