IZVJEŠTAJ O NAPRETKU

NVO pritiska Vladu: Potrebno je više volje i posvećenosti

Da je potrebno snaženje administrativnih kapaciteta saglasna je i generalna direktorica Direktorata za životnu sredinu i klimatske promjene Ivana Vojinović
1 komentar(a)
Skadarsko jezero_4, Foto: Placepublique-rennes.com
Skadarsko jezero_4, Foto: Placepublique-rennes.com
Ažurirano: 13.10.2014. 18:52h

Ocjene iz Izvještaja o napretku očekivani su slijed smjernica koje je do sada davala Evropska komisija (EK), barem kad je riječ o jačanju administrativnih kapaciteta u sektoru očuvanja životne sredine i ubrzanja procesa harmonizacije nacionalnog pravnog okvira.

Tako su rekli iz Ministarstva održivog razvoja i turizma, dok u nevladinom sektoru smatraju da nedostaci koji se ponavljaju iz izvještaja u izvještaj govore u prilog činjenici da su institucije sistema ostale zarobljene u nedostatku volje i  posvećenosti .

U Izvještaju EK od Crne Gore je zatraženo da ojača administrativne kapacitete "na centralnom i lokalnom nivou", kao i da su "pripreme u svim oblastima još uvijek u ranoj fazi". "Strateško planiranje, održiva ulaganja i značajni dalji napori su potrebni kako bi se osigurala usklađenost i primjena zakona o životnoj sredini i klimatskim promjenama. Crna Gora mora ostvariti napredak do prvog kvartala 2015. godine proisteklog iz globalnog sporazuma o klimi do 2015. godine. Mora biti ojačana saradnja sa organizacijama civilnog sektora", neke su od preporuka EK.

Da je potrebno snaženje administrativnih kapaciteta saglasna je i generalna direktorica Direktorata za životnu sredinu i klimatske promjene Ivana Vojinović.

„Pod tim ne podrazumijevam samo povećanje broja zaposlenih, već i unapređenje kapaciteta postojećeg kadra u sistemu državne uprave“, kazala je Vojinović.

Kada je riječ o konstataciji da su „pripreme u svim oblastim u ranoj fazi“, ona je istakla da poglavlje 27 spada u kategoriju „težih“ za pregovore, koje je dobilo i početno mjerilo koje treba ispuniti u dogledno vrijeme kako bi poglavlje bilo formalno otvoreno za pregovore.

„To mjerilo obavezuje Crnu Goru da izradi sveobuhvatnu Nacionalnu strategiju sa Akcionim planom, čija je izrada u toku“, kazala je Vojinović.

Program koordinatorka NVO „Green Home“ Nataša Kovačević smatra da “Izvještaj jedva da je konstatovao skromne napretke u ovoj oblasti, ponavljajući veliki broj preporuka iz prethodne godine.

“Ono što je jasno svima je da crnogorske institucije, uključujući one koje se bave zaštitom životne sredine, nisu u stanju da sa trenutnim kapacitetima odgovore na izazove koji se odnose na uspostavljanje adekvatnog zakonskog okvira i sprovođenje pravnih tekovina koje proističu iz zakonodavstva EU. Izvještaj jasno ukazuje da Crna Gora mora obezbijediti prije svega kapaciteta za sprovođenje propisa, a posebno vezano za naučna istraživanja, inspekcijski nadzor i izvršenja”, ocijenila je Kovačević.

On smatra da još više zabrinjava činjenica da Vlada i dalje ne pokazuje stvarnu volju, riješenost i posvećenost rješavanju ovog problema.

Civilni sektor je  ozbiljan  partner

Vojinović smatra da ne stoji primjedba o slaboj saradnji sa NVO sektorom.

„Civilni sektor u Crnoj Gori je  ozbiljan  partner, sagovornik i učesnik procesa pregovora. Podsjetila bih da su četiri predstavnika NVO-a članovi radne grupe za pripremu pregovora sa EU za poglavlje 27 i aktivno učestvuju u dijalogu na sve teme koje su predmet pregovaračkog procesa. Svakako da će Ministarstvo i u predstojećem periodu nastaviti sa naporima da uloga NVO-a bude vidljivija”.

Partijski kadar je problem

Kovačević smatra da jedna od najozbiljnijh prepreka koja može ugroziti dinamiku pregovora predstavlja imenovanje najodgovornijih funkcija i rukovodećeg kadra u institucijama nadležnim za zaštitu životne sredine po političkom obrascu, a ne na osnovu stručnih kvalifikacija.

“Kao član radne grupe za poglavlje 27 ispred NVO mogu ocijeniti dosadašnji rad kao nedovoljno transparentan i neefikasan”.

Preporučujemo za Vas