NOVA BORBA ZA ŽIVOTNU SREDINU

Klima mijenja stare planove

6 komentar(a)
Daliborka Pejović, Foto: Luka Zeković
Daliborka Pejović, Foto: Luka Zeković
Ažurirano: 11.10.2014. 17:36h

Poljoprivrednog zemljišta iz godine u godinu je sve manje, ne znamo gdje se sjeku šume, ko za to daje dozvole i pod kojim uslovima, a sve studije ukazuju na sve veći gubitak i neiskorištenost vodnih resursa, kazala je državna sekretarka u Ministarstvu održivog razvoja i turizma Daliborka Pejović.

Ona je, na konferenciji „Uloga civilnog društva u kreiranju i sprovođenju javnih politika u oblasti klimatskih promjena Regionalne perspektive", komentarisala dokument NVO “Ozon” u kome se kaže da je “kvalitet života sadašnjih i budućih generacija ugrožen i pogrešnim političkim odlukama koje su imale politički karakter, pa je stoga pod hitno potrebno zaustaviti dalju devastaciju prostora, prenamjenu poljoprivrednog zemljišta, nekontrolisanu sječu šuma, ugrožavanje vodotoka i zagađenje izvorišta”.

Ona je rekla da se “prije radi ne o političkim, već nestručnim promišljanjima u nekim ranijim fazama razvoja Crne Gore”.

Pejović je najavila izradu drugog po redu nacionalnog izvještaja o klimatskim promjenama, koji će dati vrlo jasan presjek stanja šta može Crnu Goru očekivati u narednih 30 godina i šta treba uraditi da bi se spremno dočekale promjene. Pejović je kazala da će se na osnovu njega morati uskladiti sve razvojne politike i kao primjer navela saobraćaj.

“Imajući u vidu poplavne talase, koji region obasipaju u posljednje vrijeme, Crna Gora može doći u problem ukoliko kompletnu putnu i saobraćajnu strukturu isključivo veže za vodne sisteme i velika riječna korita koja, pod uticajem klimatskih promjena, mogu biti prostor za dodatna plavljenja", objasnila je Pejović.

Preporučujemo za Vas