"U SVRHU LIJEČENJA"

Utvrđen Predlog zakona o uzimanju i presađivanju ljudskih tkiva i ćelija

Postupke dobivanja, davanja, uzimanja, testiranja, čuvanja, obrade, izvoza i uvoza ćelija i tkiva obavljaju zdravstvene ustanove ili njihovi djelovi koji imaju rješenje Ministarstva", rekao je Radunović
0 komentar(a)
Miodrag Radunović, Foto: Arhiva "Vijesti"
Miodrag Radunović, Foto: Arhiva "Vijesti"
Ažurirano: 09.10.2014. 16:20h

Vlada je danas utvrdila Predlog zakona o uzimanju i presađivanju ljudskih tkiva i ćelija u svrhu liječenja. 

Ministar zdravlja Miodrag Radunović, podsjetio je da Crna Gora od 2009. godine ima Zakon o uzimanju i presađivanju djelova ljudskog tijela u svrhu liječenja. 

"Međutim, nametnula se potreba donošenja novog Zakona o uzimanju i presađivanju ljudskih tkiva i ćelija u cilju daljeg i potpunijeg usaglašavanja sa propisima Evropske unije, jer važeća legislativa koju imamo ne pravi razliku između organa i tkiva", kazao je on, nakon sjednice Vlade. 

Kako je naveo Radunović, Predlogom Zakona definisan je postupak davanja i presađivanja tkiva i ćelija i zasniva se na načelima pristanka davaoca i primaoca, davanja u cilju liječenja, nekomercijalnig davanja i anonimnosti davaoca i primaoca. 

U tom smislu propisana je zabrana trgovine tkivima i ćelijama, oglašavanja potreba ponuda ćelija i tkiva u medijima ili podredovanja u tim poslovima. 

Predlogom Zakona Ministarstvo vodi listi čekanja za ćelije i tkiva. 

"Postupke dobivanja, davanja, uzimanja, testiranja, čuvanja, obrade, izvoza i uvoza ćelija i tkiva obavljaju zdravstvene ustanove ili njihovi djelovi koji imaju rješenje Ministarstva", rekao je Radunović. 

Prema njegovim riječima, neke segmente od tih aktivnosti mogu raditi i pravna lica, ili pojedini djelovi zdravstvene ustanove ako imaju rješenje, kao i određene zdravstvene ustanove –banke tkiva i ćelija iz država EU koje imaju dozvole. 

"U cilju obezbjeđuivanja kvaliteta i bezbjednosti svi ti postupci moraju se obavljati u strogo strilnim uslovima, a postupke mogu raditi kvalifikovani zdravstveni radnici, a predviđena je i kontinuirana edukacija kadra", rekao je Radunović. 

Prema njegovim riječima, uzimanje tkiva i ćelija sa živog davaoca moguće je jedino uz pisanu saglasnost davaoca gdje je iskazana njegova slobodna volja. 

Od umrlog davaoca moguće je jedino ako je za života dao pisanu saglasnost izabranom doktoru. 

Ministarstvo može da odobri izvoz i uvoz, u skladu sa potrebama. 

“Presađivanje ćelija i tkiva se koristi kao jedini način liječenja ako su druge mogućnosti iscrpljene”, ukazao je Radunović. 

On je kazao da je na taj Predlog zakona dobijeno i pozitivno mišljenje Evropske komisije. 

Radunović je saopštio da su nastavljene transplantacije sa živih davalaca, i da su u prošloj sedmici urađene tri nove transplantacije bubrega. 

“Od 25.septembra 2012.godine ovo je 17.transplatacija bubrega u Crnoj Gori, od čeaga je 16 sa živih davalaca. Imao još pet pripremljenih parova za transplantacoije do Nove godine”, rekao je on. 

Radunović je kazao da je lista čekanja iščišćena ali da je velika- 60 osoba čeka transplantaciju bubrega, 18 za jetru i tri za srce.

Preporučujemo za Vas