INSPEKCIJA KONTROLIŠE SAMO ISPUNJAVAJU LI USTANOVE USLOVE ZA RAD

Niko ne provjerava kako se izdaju ljekarska uvjerenja

Više sagovornika ispričalo je “Vijestima” da je u nekim privatnim ustanovama dovoljno uplatiti traženi iznos i dobiti potvrdu da ste zdravstveno sposobni
466 pregleda 7 komentar(a)
Dom zdravlja, Podgorica, Foto: Vesko Belojević
Dom zdravlja, Podgorica, Foto: Vesko Belojević
Ažurirano: 04.09.2018. 13:34h

Hiljade eura izgubio je državni budžet nakon što su privatne ambulante postale ravnopravne sa javnim zdravstvom i dobile mogućnost da izdaju ljekarska uvjerenja građanima, saznaju “Vijesti”.

Da bi polagali vozački ispit, radili u vojsci, policiji, vatrogasnoj službi, na građevini i slično, da smiju da nose vatreno oružje, voze kamion, taksi..., građani moraju da polože odgovarajuće ljekarsko uvjerenje. Za njega plaćaju od 20 pa do 50 eura, zavisno u koje se namjene daje. Ako se ono uzima u domovima zdravlja, novac odlazi u državu kasu, ali mnoge privatne ordinacije imaju takođe medicinu rada.

Više sagovornika ispričalo je “Vijestima” da je u nekim privatnim ustanovama dovoljno uplatiti traženi iznos i dobiti potvrdu da ste zdravstveno sposobni. U nekim ustanovama taj se posao može završiti i grupno. Lične karte se, tvrdi izvor, nose u kesama a kada se vrate uvjerenja, stotine eura stigne na račun.

Čak i neki domovi zdravlja u javnom sektoru, i uglavnom u manjim sredinama, olako daju potvrde ne provjeravajući zaista karton pacijenta, hronične bolesti, zavisnost, vid...., pokazuju podaci “Vijesti”.

U Ministarstvu zdravlja “Vijestima” su rekli da je kontrola ispravnosti izdavanja uvjerenja nadležnost zdravstvene inspekcije, a da su oni prošle godine donijeli pravilnik koji precizira uslove za medicinu rada i samo izdavanje uvjerenja.

Na pitanje Upravi za inspekcijske poslove da li zdravstvena ili neka druga inspekcija prati ko izdaje ljekarska uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti i da li poštuje proceduru, kao i da li provjeravaju na koji način domovi zdravlja izdaju uvjerenja, “Vijestima” je objašnjena zakonska procedura, odnosno za šta se ona sve izdaju.

“Zdravstvena inspekcija kontroliše uslove koje moraju ispunjavati zdravstvene ustanove koje se bave specifičnom zdravstvenom zaštitom (prostor, kadar i oprema), vođenje medicinske evidencije i dokumentacije u skladu sa Zakonom i pravilnicima,” objasnili su.

Kako je moguće da se olako izdaje potvrda da je neko sposoban da nosi naoružanje, vozi autobus,... nijesu objasnili ni MZ, ni iz Uprave za inspekcijske poslove.

Dio novca koji su domovi zdravlja zarađivali preko medicine rada koršćen je za njihovo sređivanje, kupovinu aparata... dok je većina odlazila u državni budžet

Direktor podgoričkog Doma zdravlja dr Nebojša Kavarić ranije je oštro upozoravao na ovu problematku, dovodeći u vezu veliki broj saobraćajnih nezgoda sa olakim izdavanjem uvjerenja. Prema izvještajima Uprave policije većina uzroka saobraćajnih udesa bio je ljudski faktor, ali nema evidencije da li to ima veze sa uvjerenjima o zdravstvenoj sposobnosti za rukovanje saobraćajnim vozilom.

Na njegovo insistiranje, nakon toga, početkom 2017. donijet je novi pravilnik koji propisuje stroge kriterijume koje moraju da ispune privatne i javne zdravstvene ustanove.

Zahtijeva se laboratorija, odgovarajuće prostorije, oprema i kadar, te što se sve mora ustanoviti tokom pregleda, ko ga sve može obaviti, koliko je on trajao i ko ga je potpisao i izdao.

Za bezbjednost u saobraćaju bio planiran i registar potvrda

U izvještaju Koordinacionog tijela za praćenje strategije poboljšanja bezbjednosti u drumskom saobraćaju za period od 2010. do 2019. bilo je planirano i da se uspostavi registar izvještavanja o izdavanju ljekarskih uvjerenja, kontrolnim zdravstvenim pregledima, izdavanju ljekarskih izvještaja-uvjerenja o privremenoj nesposobnosti, revidiranju već izdatih vozačkih dozvola po osnovu ljekarskih izvještaja. To je bio posao za MZ i Ministarstvo unutrašnjih poslova, ali za sada nema javno dostupnih podataka da je registar napravljen.

Preporučujemo za Vas