DRŽVNO TUŽILAŠTVO

Prijavljeno 196 osoba zbog ugrožavanja zdravlja ljudi

Prema navodima tužilaštva, učinioci su najčešće vršili krivična djela - neovlašćena proizvodnja, držanje, stavljanje u promet i uživanje opojnih droga
70 pregleda 0 komentar(a)
Ažurirano: 30.08.2014. 15:28h

U Crnoj Gori je za krivična djela protiv zdravlja ljudi prošle godine prijavljeno 196 učinilaca, saopšteno je iz Državnog tužilaštva.Pored neriješenih prijava iz ranijih godina, državni tužioci su imali u radu ukupno prijava protiv 212 učinilaca, što je u odnosu na prethodnu godinu manje za sedam osoba.“Protiv 37 učinilaca krivične prijave su odbačene, za 125 je donijeta naredba za sprovođenje istrage, 143 su optužena, pa su sudovi, uz neriješena optuženja iz ranijih godina,imali u radu ukupno optuženja protiv 315 učinilaca”, kaže se u Izvještaju tužilaštva, dostavljenom crnogorskom parlamentu.Navodi se da protiv 161 učinioca postupci završeni osuđujućim presudama.“Protiv 149 učinilaca izrečena je kazna zatvora, devet je kažnjeno uslovnom osudom, sa dvije osobe sklopljen je sporazum o priznanju krivice, 12 je oslobođeno od optužbe, a protiv deset osoba je donijeta odbijajuća presuda”, navode iz tužilaštva.Na kraju 2013. godine ostala su neriješena optuženja protiv 132 učinioca.Prema navodima tužilaštva, učinioci su najčešće vršili krivična djela - neovlašćena proizvodnja, držanje, stavljanje u promet i uživanje opojnihdroga.“U odnosu na ova krivična djela, sudovi su izrekli 161 osuđujuću presudu, od čega 149 učinilaca kažnjeno je zatvorom, devet uslovnom osudom, sa dvije osobe sklopljen je sporazum o priznanju krivice, 11 je oslobođeno od optužbe, prema pet lica donijeta je odbijajuća presuda, dok je pet optuženja ustupljeno”, saopšteno je iz tužilaštva.Navodi se da se kod sudova ostalo neriješeno optuženja protiv 125 učinilaca krivičnih djela iz Krivičnog zakonika.

Preporučujemo za Vas