SLIJEPA ULICA

Pažin: Termin "vladavina prava" zapljuskuje CG, a niko ne govori šta je to

Kako je kazao, svakodnevno, najčešće političari, putem medija savjetuju kako se treba držati vladavine prava i slijediti taj put
4 komentar(a)
zoran pazin, Foto: Savo Prelević
zoran pazin, Foto: Savo Prelević
Ažurirano: 21.07.2014. 13:18h

Crnogorsko pravosuđe trebalo bi da prati koncept Evropskog suda za ljudska prava koji testira opravdanosti zadiranja vlasti u konvencijska prava pravnih subjekata, ocijenio je zastupnik Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava, Zoran Pažin. On je danas u Podgorici govorio na temu Vladavina prava u praksi Evropskog suda za ljudska prava i sudova u Crnoj Gori Pažin je rekao da Evropski sud za ljudska prava ima koncept koji bi trebalo i crnogorsko pravosuđe da prati."Evropski sud za ljudska prava kad tumači da li je aktivno ili pasivno držanje države dovelo do povede nekog od konvencijskih prava sprovodi test koji bi trebalo da bude smjernica i našim sudovima kada primjenjuju pravo", kazao je Pažin. To je, pojasnio je on, test opravdanosti zadiranja javne vlasti u konvencijska prava pravnih subjekata koja im pripadaju. Pažin je rekao da su javnost suđenja, nezavisnost i nepristrasnost suda i suđenje u razumnom roku atributi pravičnosti. Kako je pojasnio, javnost suđenja, štiti stranke u postupku, od dijeljenja pravde u tajnosti bez javne kontrole."Javna kontrola je važna jer je građanin nosilac suveriniteta i građanin je pozvan da kontroliše sve vlasti, uključujući i sudsku. Ono što je problematično u crnogorskom pravnon poretku s tog aspekta nije krivično-pravni aspekt ,u dijelu obevaze suda da se preda izriče javno", kazao je Pažin. On je dodao da se u krivičnom potupku presuda izriče javno, odmah nakon glavnog pretresa ili sud ima manevarski prostor od tri dana da promisli prije nego je objavi."U građansko-sudskom postupku presuda se ne izriče javno. Danas se presuda najavljuje i bude dostupna u pisarnici suda. To samo po sebi nije problem ali je problem odredba procesnog zakona koji kaže da će se samo osobi sa opravdanim interesom dozvoliti uvid i kopiranje spisa predmeta", precizirao je Pažin. Kada se ne izriče javno a nije svima dostupna u pisarnici, smatra on, onda je sukob sa dijelom javnosti suđenja i to se mora mijenjati. On je rekao da termin vladavina prava "zapljuskuje" Crnu Goru. Kako je kazao, svakodnevno, najčešće političari, putem medija savjetuju kako se treba držati vladavine prava i slijediti taj put."A niko nije spreman da odgovori šta je to vladavina prava, koji je koncept. To je termin koji je opterećen značajnom dozom konfuzije. Termin se nalazi u slijepoj ulici i izjednačavaju vladavinu prava sa pravnom državom a obje se svode na princip zakonitosti", naveo je Pažin. Prema njegovim riječima, metafora hapšenje krupnih riba često se neprimjereno izjednačava sa vladavinom prava. Kako je kazao, vladavina prava je više od same ustavnosti jer postavlja pitanje sadržaja najvišeg pravnog akta.

Preporučujemo za Vas