borba protiv droga

Zavisnici i dalje diskriminisani

“Treba preventivno djelovati u cilju podizanja svijesti građana, a pogotovo mladih o štetnostima koje sa sobom nosi upotreba psihoaktivnih supstanci”
300 pregleda 0 komentar(a)
droga, narkoman, Foto: Shutterstock.com
droga, narkoman, Foto: Shutterstock.com
Ažurirano: 26.06.2014. 12:57h

Predstavnici ministarstava rada i socijalnog staranja i ljudskih prava i NVO “4 Life” ukazali su da stigma i disrkiminacija prema zavisnicima i dalje postoji, te da je potrebna edukacije o štetnim posljedicama zloupotrebe psihoaktivnih supstanci.

Oni su povodom Međunarodnog dana borbe protiv droge podsjetili da na važnost zajedničke saradnje pojedinaca, nevladinih organizacija, institucija i medija sa ciljem borbe protiv te pojave.

“Prije svega treba preventivno djelovati u cilju podizanja svijesti građana, a pogotovo mladih o štetnostima koje sa sobom nosi upotreba psihoaktivnih supstanci”, poručila je PR Ministarstva rada i socijalnog staranja Marija Jovović.

Ona je pojasnila da su u okviru zajedničke kampanje Mjesec dana protiv droge, u Ustanovi za djecu i mlade Ljubović i dječijem domu Mladost održane preventivno edukativne i kreativne radionice.

"U Ministarstvu rada i socijalnog staranja je procijenjeno da upravo preventivan rad, posebno sa djecom i mladima koji su skloni devijantnom ponašanju i koji pripadaju rizičnoj grupi koja može imati dodira sa psihoaktvnim supstancama, kroz radionice može uticati na njihovo dalje ponašanje i shvatanje o štetnostima i posljedicama koje sa sobom donosi konzumiranje psihoaktivnih suspstanci", kazala je ona.

Milena Mijović iz NVO “4 Life” upozorila je da je Evropski Centar za praćenje droga i zloupotrebe droga u Izvještaju za 2013. godinu naveo da je najmanje 85 miliona odraslih Evropljana koristilo ilegalne droge u nekom trenutku u svom životu, a da svake godine u Evropi umre između 10.000 i 20.000 opijatskih korisnika.

“Prema ESPAD-ovom istraživanju, sprovedenom 2011.godine, među srednjoškolskom populacijom u Crnoj Gori, primjetan je trend rasta zloupotrebe psihoaktivnih supstanci. Primijećen je porast sa dva na tri posto zloupotrebe ekstazija, sa tri na pet posto porasla je zloupotreba marihuana, dok je sa tri na šest posto povećan broj korisnika inhalanata. Trend rasta zloupotrebe droga, kako u svijetu, tako i kod nas, nameće potrebu angažovanja i učešća svih društvenih subjekata, u preveniranju bolesti, tretmanu, te saniranju štete nastale drogiranjem”, kazala je ona.

Pomoćnica ministra za ljudska prava Blanka Radošević Marović kazala je da je novim zakonodavnim okvirom unaprijeđen stepen zaštite od diskriminacije.

"Preporod" slavi osmi rođendan: Za godinu pomoć zatražilo 118 korisnika

NVO „Preporod“ iz Nikšića obilježila je danas osmi rođendan i Svjetski dan borbe protiv droga i tom prilikom ustanovila nagradu „Anti dop ambasador“, a narednih dana objaviće detalje u vezi sa konkursom za dodjelu iste.

„Nagrada je za područje Crne Gore i dodjeljivaće se jednom godišnje, i to u dvije kategorije – pojedincu ili instituciji koji tretiraju ovu problematiku, sa bilo kog aspekta, dok se druga kategorija

odnosi na novinare ili medijsku kuću koji su doprinjeli borbi protiv zloupotrebe droga“, kazao je Jovan Bulajić, direktor „Preporoda“.

Jubilej je bio prilika i da „Preporod“ sumira rezultate u proteklih godinu dana. Od od juna prošle do juna ove godine pomoć, podršku ili savjet zatražilo je 118 korisnika, a svaka treća osoba bila je ženskog pola. Servisi koji su korisnicima bili najpotrebniji su motivacioni intervjui za prihvatanje dugotrajnog stacionarnog tretmana (33,8%), besplatna telefonska linija (16,1%) i savjetovalište za roditelje aktivnih zavisnika (15,3%).

„Pohvalno je to da smo nakon procesa motivacije na dugotrajno stacionarno liječenje u komune širom Evrope uputili više od polovine onih koji su koristili uslugu motivacionog intervjua”, istakao je

Bulajić.

Izvjestan broj korisnika javio se zbog psihoterapije i resocijalizacije, a bilo je i onih kojima je bilo potrebno savjetovalište za zavisnike koji su zaraženi krvno prenosivim infekcijama HCV/HIV.

Prema riječima Bulajića uvođenjem prve besplatne SOS linije u Crnoj Gori za zavisnike i njihove porodice značajno su unaprijedili mogućnosti kontaktiranja organizacije, te samim tim i dostupnost

servisa koje obezbjeđuju.

Problem zavisnosti, upozorava on, postao je očigledan problem i pred njim ne treba sklanjati pogled jer problem jednog zavisnika je problem čitave porodice, ali i društva.

Preporučujemo za Vas