Izvještaj u novembru

Eksperti EUA o stanju na unverzitetima: Zašto praksu ne uvedete?

Predstavnici EUA razgovaraju sa studentima, posmatraju i njihov odnos sa profesorima...
0 komentar(a)
Univerzitet Crne Gore, Foto: Luka Zeković
Univerzitet Crne Gore, Foto: Luka Zeković
Ažurirano: 10.06.2014. 17:20h

Eksterna ocjena svih visokoškolskih ustanova u Crnoj Gori biće završena u novembru, a jedna od manjkavosti je izostanak prakse studenata kod poslodavaca tokom studija, saznaju "Vijesti" u Ministarstvu prosvjete.

Pomoćnica ministra za visoko obrazovanje Mubera Kurpejović kazala je da će izvještaji evropskih eksperata tom resoru biti dostavljeni 19. novembra, a izvještaj bi između ostalog trebalo da pokaže kakvo je stanje na fakultetima, na koji način se odvija nastava, kakva je saradnja sa poslodavcima.

"Predstavnici Evropske asocijacije Univerziteta (EUA) su već posjećivali Crnu Goru, a ono na šta oni tokom evaulacije obraćaju pažnju jesu razgovori sa studentima, odnos između visokoškolaca i profesora, mogućnosti prakse tokom studija”, kazala je Kurpejović za "Vijesti".

Ona ističe da će Ministarstvo u novembru dobiti pojedinačne izvještaje za svaku visokoobrazovnu ustanovu, ali i zbirni izvještaj: "A jedna od manjkavosti koja se do sada izdvaja jeste da mali broj ustanova ima ugovor sa poslodavcima koji bi obezbijedio profesionalnu praksu studentima".

Kurpejović je ocijenila da ustanove, u prvom redu Univerzitet Crne Gore, moraju dati svoj doprinos kad je u pitanju analiza visokoobrazovnog procesa:

"Nažalost, do sada nijesmo dobili sveobuhvatnu analizu nastavnog procesa i sistema sa Univerziteta CG. Svi univerziteti i fakulteti, državni i privatni, treba da daju svoj doprinos kad je u pitanju nastavni proces, primjena bolonjskog sistema studiranja i ostalo. To treba da rade samoinicijativno, kako bi Ministarstvo imalo adekvatne informacije sa terena o preprekama sa kojima se profesori i studenti sreću, jer je to jedini način da na adekvatan način odgovorimo potrebama svih na visokoobrazovnim institucijama".