Cjeloživotno učenje

Stijepović: Usklađivanje obrazovanja sa potrebama privrede je strateški cilj

Uspostavljanje Nacionalnog okvira kvalifikacija, kako je kazao, jedan je od mehanizama za postizanje ovih ciljeva
0 komentar(a)
Slavoljub Stijepović, Foto: Arhiva "Vijesti"
Slavoljub Stijepović, Foto: Arhiva "Vijesti"
Ažurirano: 06.05.2014. 11:42h

Uspostavljanje Nacionalnog okvira kvalifikacija u Crnoj Gori značajno će doprinijeti daljem razvoju crnogorskog obrazovnog sistema i njegovoj harmonizaciji sa evropskim obrazovnim prostorom, ocijenio je danas ministar prosvjete Slavoljub Stijepović.

Crnogorski kvalifikacioni okvir omogućava razumijevanje i upoređivanje svih kvalifikacija u državi i razvijen je kako bi pomogao učenje tokom čitavog života, ne samo u školi i na univerzitetu, kao i da omogući da kvalifikacije stečene u Crnoj Gori budu prepoznate i korišćene u inostranstvu.

Stijepović je rekao da je promovisanje koncepta cjeloživotnog obrazovanja i usklađivanje sistema obrazovanja sa potrebama privrede i ekonomije kao i Evropskim standardima jedan je od strateških ciljeva u oblasti obrazovanja.

On je na Međunarodnoj konferenciji o okviru kvalifikacija kao sredstvu politike cjeloživotnog učenja, kazao da je u svim strateškim dokumentima u obrazovanju u fokusu pažnje promovisanje koncepta cjeloživotnog učenja kao nečega što nosi razvoj modernih tehnologija i zahtjevno tržište rada.

On je naveo da Nacrt izvještaja ovog referenciranja pokazuje da je Crna Gora spremna da unapređuje i usklađuje Nacionalni okvir kvalifikacija sa Evropskim.

„Da bi se ovaj koncept ostvario, razvijamo otvoreni, prohodni sistem obrazovanja, koji se prilagođava složenim zahtjevima tržišta rada i pruža različite mogućnosti za obrazovanje, napredovanje i priznavanje prethodno stečenih znanja“, kazao je Stijepović.

Uspostavljanje Nacionalnog okvira kvalifikacija, kako je kazao, jedan je od mehanizama za postizanje ovih ciljeva.

„Crna Gora je 2008. počela aktivnosti na uspostavljanju Nacionalnog okvira kvalifikacija u skladu sa preporukama datim u dokumentu Evropski okvir kvalifikacija za cjeloživotno učenje, a Zakon o Nacionalnom okviru kvalifikacija donijet je 2010. godine“, objasnio je Stijepović.

On je naveo da Nacrt izvještaja ovog referenciranja pokazuje da je Crna Gora spremna da unapređuje i usklađuje Nacionalni okvir kvalifikacija sa Evropskim.

„Cilj je učiniti cjeloživotno učenje i mobilnost realnim, poboljšati kvalitet i efikasnost obrazovanja, promovisati jednakost, socijalnu koheziju i aktivno građanstvo, razvijati kreativnost, inovacije i preduzetništvo. Stoga je potrebno čvršće povezati obrazovanje i biznis kroz različite oblike saradnje koja će unaprijediti potencijal za inovacije i okruženje za učenje“, kazao je Stijepović.

On smatra da će Nacionalni okvir kvalifikacija doprinijeti daljem razvoju obrazovnog sistema i njegovoj harmonizaciji sa Evropskim obrazovnim prostorom.

Kurpejović: Na pravom smo putu

Pomoćnica ministra za visoko obrazovanje, Mubera Kurpejović podsjetila je da je nedavno obilježena godišnjica od zatvaranja poglavlja 26 - Obrazovanje i kultura, što je, kako je navela, potvrda da je Crna Gora na pravom putu kada su Evropske integraciuje u pitanju.

„Tada smo obećali da ćemo nastaviti sa svim aktivnostima koje doprinose da naš obrazovni sistem bude kvalitetniji i konkurentniji, tako da je i ova konfrerencija je potvrda toga“, ocijenila je Kurpejović.

Jedna od tih aktivnosti je, kako je navela, i dalji razvoj Nacionalnog okvira kvalifikacija koji je počeo uz podršku Evropske komisije i njihov projekat razvoja Okvira kvalifikacija.

Glavni tehnički savjetnik na Projektu, Sibil Hilšer kazala je da je najvažniji cilj usvajanja Nacionalnog kvalifikiacionog okvira razvoj obrazovanja u oblasti poljoprivrede i turizma, kao najznačajnijim sektorima u Crnoj Gori.

„Najznačajnije aktivnosti projekta u ovoj oblasti u bile su saradnja u oblasti refenciranja, saradjna sa ekspretima iz Slovenije i jačanje kapaciteta saradnje“, kazala je Hilšer.

Liz: Obezbijesiti održiv ekonomski razvoj i zapošljavanje

Predstavnik Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, Andre Liz kazao je da će Crna Gora sa mladom populacijom sigurno imati koristi od procesa integracije u Evropsko društvo i na tržište rada Evropske unije (EU).

„Ukoliko su vještine koje stiču ljudi u Crnoj Gori prepoznate od firmi kao one koje zadovoljavaju principe Evropskog kvalifikacionog okvira one će im obezbijediti mobilnost“, pojasnio je Liz.

On je kazao da je Crna Gora već preduzela značajne korake da postigne taj cilj naročito u oblasti obrazovanja.

„Evropski kvalifikaciuoni okvir je jedna od najambicionznijih inicijativa preduzetih u oblasti obrazovanja i obuke, usvojen 2008, prvi put u istoriji je ponudio zajednički okvir koji povezuje nacionalne sisteme kvalifikacija“, kazao je Liz.

Sve ovo, kako je naveo, važi i za Crnu Goru i za zemlje članice EU, kako bi se doprinijelo razvoju konkurentnosti na evropskom niovu

Cilj je, kako je naveo, da se za sve, i građane zemalja članica EU kao i kandidata za članstvo, omogući da ostvare svoje potencijale i obezbijedi održiv ekonomski prosperitet i zapošljivost.

„Glavni ciljevi ove strategije su da se cjeloživotno obrazovanje i mobilnost realizuju, da se ostvare u stvarnosti, da se poboljša kvalitet i efikasnost obrazovanja i obuke i da se promoviše i poboljša kreativnost, inovacije i preduzetništvo na svim nivoima obrazovanja“, ocijenio je Liz.

Sve ovo, kako je naveo, važi i za Crnu Goru i za zemlje članice EU, kako bi se doprinijelo razvoju konkurentnosti na evropskom niovu.

„Crna Gora treba da obezbijedi da njena infrastruktura bude optimalno pripremljena za ovo. Izgradnjom i razvojem Nacionlanog kvalifikacionog okvira ona će biti u stanju da zapravo održi tempo razvoja na nivou istom kao za članice EU“, ocijenio je Liz.

Savićević: Tu su i sugestije međunarodnih eksperata

Predsjednik Radne grupe za referenciranje, Sreten Savićević, kazao je da je osnov za referenciranje Crnogorskog kvalifikacionog okvira sa evropskom Zakon o nacionalnom okviru kvalifikacija, usvojen 2010.

„Ovim zakonom jedan od osnovnih prncipa na kojem se zasniva Okvir kvalifikacija je princip uporedivosti sa Evropskim okvirom“ , kazao je Savićević.

On je kazao da su u Nacrtu izvještaja o referenciranju ugrađene sugestije međunarodnih eksperata iz zemalja koje su završile proces referenciranja nacionalnih sa Evropskim okvirom