Povećati napore

Grupa NVO: Država da se bori protiv diskriminacije Roma i Egipćana

"I mali koraci mijenjaju svijet i čini ga boljim mjestom za sve, gdje se različitost slavi i ne predstavlja razlog diskriminacije”
102 pregleda 3 komentar(a)
kamp, Vrela Ribnička, Romi, Foto: Zoran Đurić
kamp, Vrela Ribnička, Romi, Foto: Zoran Đurić
Ažurirano: 21.03.2014. 13:24h

Država mora da osigura mehanizme za djelotvornu primjenu i praćenje učinaka politika koje treba da otklone diskriminaciju prema pripadnicima romske i egipćanske zajednice, ocijenili su predstavnici civilnog društva.

Koalicija civilnog društva koja radi monitoring implementacije strategije integracije Roma podsjetila je da se danas obilježava Međunardni dan borbe protiv rasne diskriminacije, a da su pripadnici romske i egipćanske zajednice u Crnoj Gori i dalje izloženi negativnim stavovima, stigmatizaciji i diskriminaciji.

“Zbog toga pozivamo državne institucije, ali i cijelo društvo da svakodnevnim zalagenjem ovu situaciju mijenjamo”, kaže se mu saopštenju koalicije koju čine Građanska alijansa, Centar za romske inicijative, Udruženje Egipćana RUŽA i Forum MNE.

Za koaliciju je, kako navode, neprihvatljivo da svaki drugi stanovnik Crne Gore ne želi da za susjeda ima nekog od pripadnika te zajednice.

"Stoga je neophodno da država osigura mehanizme i sredstva za djelotvornu primjenu i praćenje učinaka politika koje imaju za cilj da otklone diskriminaciju prema pripadnicima ove nacionalne zajednice”, kaže se u saopštenju.

Koalicija podsjeća da je Komitet za eliminaciju rasne diskriminacije izrazio zabrinutost i zbog teške socio-ekonomske situacije pripadnika te zajednice i njihove izloženosti diskriminaciji.

“Želimo da i ukažemo na rizik od apatridije među populacijom interno raseljenih Roma i Egipćana sa Kosova, kao i na otvorenu i skrivenu diskriminaciju u pristupu tržištu rada”, navodi se u saopštenju koalicije.

Oni su pozvali državu da poveća napore na planu suzbijanja dječjeg rada, maloljetničkih i prinudnih brakova, odnosno sprječavanja da te osobe postanu žrtve trgovine ljudima i ekonomske i seksualne eksploatacije.

“I mali koraci mijenjaju svijet i čini ga boljim mjestom za sve, gdje se različitost slavi i ne predstavlja razlog diskriminacije”, poručila je koalicija civilnog društva.

Preporučujemo za Vas