imovina funkcionera

Sakrivaju imovinu djece i supružnika

Komisiji je naloženo da 15 dana nakon prijema njihovog rješenja ukloni višak podataka sa sajta, odnosno “otkloni nepravilnosti u obradi ličnih podataka”
9 komentar(a)
Ažurirano: 19.02.2019. 08:30h

Upravni sud je zaključio da Komisija za sprečavanje sukoba interesa treba da ukloni sa sajta veliki dio podataka o imovini javnih funkcionera, koji se uglavnom odnose na njihove prihode prije stupanja na dužnost i na imovinu članova porodice.

Komisiji je naloženo da 15 dana nakon prijema njihovog rješenja ukloni višak podataka sa sajta, odnosno “otkloni nepravilnosti u obradi ličnih podataka”.

Agencija za zaštitu ličnih podataka je ranije tražila od Komisije da na sajtu ne objavljuje podatke o prihodima srodnika funkcionera koji “nijesu u vezi sa vršenjem javne funkcije”, odnosno djece i supružnika.

Takođe i da se ne objavljuju informacije o prihodima i imovini zvaničnika koja je stečena prije stupanja na funkciju, a koji se odnose na pokretnu i nepokretnu imovinu, vlasništvo u privrednim društvima, kredite, dugovanja i potraživanja.

Isti stav ima o imovini i poslu supružnika, njihovoj plati, vlasništvu u privrednim društvima, ušteđevini, kao i imena djece, njihovim prihodima i imovini.

Takav zahtjev za Komisiju je bio neprihvatljiv pa su pokrenuli upravni spor, ali je Upravni sud presudio u korist Agencije. Oni su citirali član Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, kojim je propisano da se oni “mogu obrađivati na osnovu saglasnosti lica čiji se podaci obrađuju, a koja se može opozvati u svakom trenutku”.

Komisija će stav o presudi zauzeti na sjednici zakazanoj sredinom marta, ali predsjednik Slobodan Leković ističe da se “sudska mora poštovati”. “Prvo treba da protumačimo da li se stav suda odnosi na jednog funkiconera ili na sve. Ako se odnosi na sve, desiće se ono na šta smo upozoravali - pola podataka se neće objavljivati: imovina prije stupanja na funkciju, imovina supružnika, djece...,” kazao je Leković

Član Savjeta Agencije za zaštitu ličnih podataka Radenko Lacmanović smatra da oni nijesu zabranili dostavljanje podataka Komisiji, već da ona mora smanjiti obim informacija koje se objavljuju na internet stranici. "Nije Savjet želio da učini podatke nedostupnim ali nije mogao da dozvoli da se na internet stranici Komisije objavljuje sve što su funkcioneri u obavezi da prijave. Interesovanje jeste, ali ne i pravo javnosti da zna šta je javni funkcioner naslijedio možda i prije rođenja", kazao je Lacmanović. S obzriom na to da se očekuju izmjene Zakona o sprečavanju sukoba interesa i da je Agencija tražila usklađivanje sa zakonom i ličnim podacima, Vlada će imati odriješene ruke, o čemu su “Vijesti” ranije pisale.

Lacmanović: Čemu podaci ako ih Komisija ne provjerava

"Podatak jednom proslijeđen na internet ne može se izbrisati. Zbog toga se zalažemo za to da se Komisija kadrovski i materijalno ojača kako bi imala mogućnost da provjeri tačnost podataka, jer kakvu smo do sada imali korist od objavljenih podataka ako nijesu provjeravani", pita Radenko Lacmanović i dodaje da Komisija treba i mora na sajtu da objavljuje podatke o imovini i prihodima funkcionera od početka do kraja njegovog mandata, ali ne i prije stupanja na funkciju, kao ni imeta članova njegove porodice.

Preporučujemo za Vas