CG TVITuje

Dijana Uljarević o šansama mladih: Izbjeći trend i manipulacije

Najveći problem mladih u Crnoj Gori je sklonost ka potpadanju pod negativan uticaj okruženja u kom žive, smatra Uljarevićeva
102 pregleda 0 komentar(a)
Ažurirano: 03.03.2014. 18:23h

Obrazovanje, kritičko razmišljanje umjesto pukog kritikovanja i samosvjesnot su važni faktori koji će crnogorskoj omladini pomoći da poveća šanse da stvore svoje šanse za bolje sjutra, kaže Dijana Uljarević iz NVO “Forum MNE”.

Uljarević je tokom protekle sedmice sa naloga @cgtvituje vodila diskusiju o stanju mladih u društvu, omladinskom radu, politikama za mlade...

Prema njenim riječima, najveći problem mladih u Crnoj Gori je sklonost ka potpadanju pod negativan uticaj okruženja u kom žive.

“Jako je malo izgrađene otpornosti kod mladog čovjeka da se zdravim razumom, znanjem i iskustvom odupre tenzijama, manipulacijama, uticaju trendova vršnjačke grupe, uticaju nezdravih sfera društva, poremećenim sistemima vrijednosti, svrstavanju u limitirane krugove, oduzimanju prava i prilika... Godine adolescencije su specifične po tome da se upravo faktori otpornosti, u kom su na prvom mjestu obrazovanje, kritičko razmišljanje i samosvjesnost, stavljaju u drugi plan. Mnogo je bitnije izboriti se za prihvaćenost u društvu, što god to zahtijevalo zauzvrat, nego stimulisati želju za znanjem, usavršavanjem, profilisanjem, rješavanjem problema, traženjem pomoći. Ti problemi se moraju rješavati sistemski, uvođenjem promjena u obrazovnom sistemu, sistemu socijalne zaštite i brige o porodici, ali je neophodan i individualan rad sa mladima baziran upravo na jačanju njihovih socijalnih vještina, kako bi se izborili sa situacijama koje im se dešavaju”, kaže Uljarevićeva, dodajući kako je to jedna od misija koju pred sebe treba da stavi svaki profesionalac koji se bavi radom sa mladima.

Ona smatra da ne postoji “tranzicija” koja može toliko nauditi jakom pojedincu, koji radi na sebi, a pri tom ima podršku zajednice i društva u kom odrasta. Međutim, dodaje, hrliti ka svijetu mogućnosti (stvarnih ili virtuelnih), u kom informacije vladaju, a promjene se dešavaju jako brzo, a pri tom nemati čvrst oslonac u sebi, u porodici, u društvu, vodi ka apsolutnom gubitku kontrole nad životom jedne mlade osobe.

“To dalje stvara odlične predispozicije i za poteškoće u suočavanju sa dnevnim izazovima, odupiranju od rizičnih ponašanja, kasnije do poteškoća u pronalaženju zaposlenja, osnivanju porodice”.

“Biti u prilici prenositi znanje svakodnevno, obrazovati ali i vaspitavati, pozicija je koja sa sobom nosi pregršt plodova rada, ali i velike odgovornosti. Motivisan nastavnik, nastavnik koji prepoznaje potrebe svojih učenika, nastavnik čije potrebe su prepoznate od strane kolektiva škole, škole koja ima podršku države u sprovođenju svoje obrazovne misije - je nastavnik od kog mladi ljudi crpe znanje, nastavnik koji je uzor u jednom sistemu, koji ne samo da prenosi znanje, već stvara prilike da se znanje u učionici ili van nje desi. Čim se ovaj lanac negdje prekine, a u Crnoj Gori je, bojim se, prekinut na više mjesta, dolazi do disfunkcionalnosti, što se jasno vidi po indikatorima istraživanja uspješnosti sprovođenja reforme obrazovanja u Crnoj Gori”, kaže ona.

Mladi, smatra Uljarević, teško mogu da samostalno utiču na na kvalitet obrazovanja

Mladi, dodaje ona, teško mogu da samostalno utiču na na kvalitet obrazovanja. Učenički parlamenti, volonterski klubovi pri školama, sekcije, … neki su od načina udruženog djelovanja učenika u okviru obrazovnog sistema. Kada je riječ o individualnoj borbi, Uljarevićeva, kaže da postoji veliki broj mogućnosti da se učenik izbori za informacije i eventualno samoinicijativno pokrene jedan od alternativnih vidova sticanja znanja.

Do 7. februara će tvitovati Milan Radović. Njegove objave o suočavanju sa prošlošću, torturi, besplatnoj pravnoj pomoći, slobodi izražavanja... se mogu pratiti na hashtagu #ljudskaprava.

O dosadašnjim diskusijama možete čitati na stranici projekta www.cgtvituje.cdtmn.org.

Loš imidž mladih u medijima

Na pitanje kako su mladi prikazani u medijima, tviteraši kažu uglavnom negativno, navodeći primjere u kojima su mladi akteri u maloljetničkim tučama, pljačkama... Tviteraši su mišljenja da je u crnogorskim medijima jako malo emisija za mlade ili sadržaja koji uređuju mladi.

Forum MNE, pored ostalih, realizuje i projekat suzbijanja govora mržnje na internetu. Uljarevićeva je učesnike u diskusiji pitala da li smatraju da na domaćim internet portalima ima zloupotrebe slobode govora.

Tviteraši smatraju da mediji imaju veliku odgovornost, te da bi novinari mogli još jednom da pročitaju kodekse, ali dodaju i da je problem i u javnim ličnostima koje ne znaju šta je odgovornost za datu riječ.

Nema podrške pri zapošljavanju

Uljarevićeva je navela da se u formalnom obrazovnom sistemu ne posjećuje dovoljno pažnje razvoju socijalnih vještina, iskustvenom učenju. Prema Izvještaju o nacionalnim konsultacijama u Crnoj Gori o postmilenijumskim razvojnim ciljevima, 56 odsto ispitanika smatra da nadležne državne institucije ne pružaju podršku mladima pri zapošljavanju, navela je Uljarevićeva.

Učesnici u diskusiju su saglasni da je profesija omladinski radnik neophodna u Crnoj Gori, posebno jer u školi i porodici više nema toliko vremena da se posveti razvoju djece i mladih.

Tokom diskusije je pomenuto da bi mladi mogli da mnogo nauče kroz volontiranje, te kako bi im takva iskustva pomogla u nalaženju posla van granica Crne Gore, ali u Crnoj Gori ne baš posebno.

Galerija

Preporučujemo za Vas