Green Home: NP Durmitor devastiran zbog nelegalne gradnje

Ove nelegalne radnje trebaju biti rješavane u sudskim procesima i sa rezultatima koji će kazniti počinioce ovih krivičnih djela
2 komentar(a)
Nacionalni park Durmitor, Foto: Arhiva Vijesti
Nacionalni park Durmitor, Foto: Arhiva Vijesti
Ažurirano: 28.02.2014. 12:48h

Nevladina organizacija Grin houm (Green home) pozvala je Skupštinu Crne Gore da obrati pažnju na činjenicu da je predloženim izmjenama Zakona o nacionalnim parkovima predviđeno da rijeka Komarnica sa kanjonom Nevidio ponovo bude van Nacionalnog parka (NP) Durmitor.

Kordinator programa za zaštitu žiotne sredine u toj nevladinoj organizaciji, Nataša Kovačević, ocijenila je da je najveći propust i izmjenjenih granica NP Durmitor isključenje teritorije kanjona Nevidio iz prijedloga za proširenje prostora tog nacionalnog parka, u površini od 196,1 hektar.

Ona očekuje da će predstavnici parlamenta Crne Gore prepoznati značaj prijedloga za uključenje rijeke Komarnice sa kanjonom Nevidio u prostor nacionalnog parka.

"U Obrazloženju Prijedloga Zakona o koncesijama kao i Stručnoj podlozi odnosno Studiji izvodljivosti za reviziju granica NP Durmitor nijesu dati precizni kartografski prikazi površina koje su predmet isključenja ili uključenja u prostor Parka", kazala je Kovačević.

Ona smatra da se devastirani prostor zaštićenog područja, kakav je NP Durmitor isključuje i mijenja zbog devastacija koje su nastale bespravnim ljudskim djelovanjem.

"To je stihijska urbanizacija, bespravna gradnja vikendica, kuća, vila i drugih pratećih objekata. Ove nelegalne radnje trebaju biti rješavane u sudskim procesima i sa rezultatima koji će kazniti počinioce ovih krivičnih djela, ali obezbijediti povraćaj izmjenjenih svojstava zaštićenog prirodnog dobra NP Durmitor", poručila je Kovačević.

Ona je rekla da je praksa kompezovanja uništenog prostora, kršenje višestrukuh principa i načela iz planskih i programskih dokumenata nacionalnih parkova i ohrabruje dalje nesmetane devastacije prostora, uslijed nedoslijedne primjene zakonskih propisa.

Kako je kazala, nije jasno ni da li su za izradu prijedloga zakona korišćeni softverski obrađeni podaci za premjer isključene i uključene površine, ni da li su oni sastavni dio Zakona, što bi po pravilu trebali biti.

"Tako se prema podacima iz dostavljenog mišljenja JP "Nacionalni parkovi CG" površina parka uvećava za 1.225,6 hektara dok prema podacima iz Studije izvodljivosti isti iznose 1.174,6 hektara", precizirala je Kovačević.

U tom smislu, dodala je, potrebno je provjeriti opisni dio granica, kako za prostor koji se predlaže za isključenje, tako i za prostor koji je predvidjen za isključenje, jer je to osnov za izmjene i dopune Zakona o nacionalnim parkovima.

Bonus video: