po 10 centi

LGBT Forum Progres traži niže cijene parkinga u Podgorici

U Parking servisu tvrde da ne postoji ekonomska opravdanost za umanjenje cijena parkinga
6 komentar(a)
parking, Blok 5, Foto: Vesko BELOJEVIĆ
parking, Blok 5, Foto: Vesko BELOJEVIĆ
Ažurirano: 22.02.2014. 14:03h

LGBT Forum Progres je podnio inicijativu Odboru direktora Parking servisa Podgorica da se razmotri mogućnost da se na opštim parkiralištima, u svim zonama, cijene parkinga po satu smanje za po 10 centi kao i da tokom vikenda, subota i nedjelja, u periodu subota 00.00 do ponedjeljka do 07.00 sva opšta parkirališta oslobode plaćanja, saopšteno je iz te NVO.

Podaci dobijeni na osnovu zahtjeva o slobodnom pristupu informacijama pokazuju da j eprofit Parking servisa, ostvaren u 2012. godini, iznosio 21.000 eura i utrošen je za poboljšanje uslova rada i osavremenjivanje opreme preduzeća. U 2013. godini Odbor direktora je održao ukupno 18 sjednica. Članovi ovog tijela mjesečno su primali po 150 eura dok je predsjednica Odbora direktora primala mjesečno po 200 eura. Izvršni direktor društva, prema Ugovoru zaključenim sa Odborom direktora, prima neto platu u iznosu od 926.98 eura dok je njegovo bruto primanje 1448.82 eura. Najmanja neto plata isplaćena u Parking servisu za decembar 2013. godine iznosila je 356.40 eura.

LGBT Forum Progres, pisanom komunikacijom i neposredno, interesovao se da li je u 2013. godini razmatrana mogućnost smanjivanja cijena parkiranja na opštim parkiralištima u svim zonama. U Parking servisu tvrde da ne postoji ekonomska opravdanost za umanjenje cijena parkinga, navodno, iz više razloga. Tvrde da bi umanjenje cijena dovelo do poremećaja u funkcionisanju preduzeća, “posebno imajući u vidu da sadašnji nivo prihoda jedva obezbjeđuje ostvarenje osnovnih funkcija kao što je redovno servisiranje plata i doprinosa, PDV-a i obaveza prema dobavljacima”.

Predstavnici programa “Građanska potrošačka kontrola” koji realizuje LGBT Forum progres su, kako se navodim neposredno informisani da garaže u Podgorici uglavnom nerentabilno posluju. Kazali su da to jedino nije slučaj s garažom u blizni nove zgrade Vlade čije je korišćenje, zbog lokacije, intenzivno.

"LGBT Forum Progres će sačekati konačno izjašnjenje Odbora direktora o inicijativi ali konsultovani stručnjaci tvrde da ima osnova za unapređenje dostupnosti usluga parkinga u Podgorici. Dostupnost i korišćenje garaža koje nerantibilno posluju treba povećati kroz snižavanje cijena korišććenja i kroz kreiranje drugih povlastica prema građanima. Takođe, i pored ugroženog standarda stanovništa, za razliku od zemalja regiona, cijene parkinga nisu snižavane. Preusmjeravanje profita, uz smnajivanje plata zaposlenih i preispitivanje broja zaposlenih stvaraju se uslovi za korekciju cijena i povećanje dostupnosti parkiranja u glavnom gradu", navode u toj NVO.