Poslovni ambijent

UPCG: Zakon o strancima mora biti usaglašen sa pravnim sistemom

Iz UPCG su naročito ukazali na neusklađenost s aspekta odnosa ponude i tražnje zanimanja na tržištu rada i značajne fluktuacije strane radne snage
0 komentar(a)
Radnik, Foto: Shutterstock.com
Radnik, Foto: Shutterstock.com
Ažurirano: 18.02.2014. 18:36h

Sadržaj novog zakona o strancima mora biti usklađen sa pravnim sistemom Crne Gore, kako bi se ostvario očekivani cilj – unaprjeđenje poslovnog ambijent i dalja liberalizacija tržišta rada, zaključeno je na današnjem sastanku u Uniji poslodavaca Crne Gore (UPCG).

Kako je saopšteno, predsjednik UPCG Predrag Mitrović je danas o Nacrtu tog zakona razgovarao sa predstavnicima ministarstava rada i socijalnog staranja i unutrašnjih poslova, Arijanom Nikolić Abidom Crnovršaninom, direktorom Zavoda za zapošljavanje Crne Gore Vukicom Jelić, kao i sa predstavnicima kompanija Plantaže i Crnogorski Telekom.

„Vodeći se interesom svojih članova i aktivnim odnosom prema novim zakonskim projektima, sastanak je održan na inicijativu UPCG, u cilju pružanja doprinosa javnoj raspravi i upoznavanja sa primjedbama i sugestijama Unije po navedenom zakonskom tekstu“, kaže se u saopštenju.

Iz UPCG su pozdravili napore, prije svega resornog ministarstva kao predlagača zakona, da se u relativno kratkom roku dođe do konačnog teksta, posebno imajući u vidu kompleksnost same materije.

„S druge strane, UPCG je iskazala potrebu za dodatnim radom na eliminisanju prenormiranosti teksta Nacrta, kroz nametanje dodatnih - administrativnih obaveza poslodavcima, kao i nedostataka koji podrazumijevaju neusklađenost normativnog okvira sa stvarnim stanjem“, navodi se u saopštenju.

Iz UPCG su naročito ukazali na neusklađenost s aspekta odnosa ponude i tražnje zanimanja na tržištu rada i značajne fluktuacije strane radne snage, posebno u vrijeme turističke sezone.

„Ocjenjujući pozitivnim kvalitet rada radne grupe koja je formirana za potrebe izrade predmetnog nacrta, a u kojoj participira i UPCG, učesnici sastanka najavili su nastavak saradnje i dogovorili novi sastanak koji će po ovoj temi uskoro biti održan“, kaže se u saopštanju.

U UPCG smatraju da budući zakon mora da obezbijedi uslove za privredni razvoj i neometane aktivnosti privrednih subjekata, i ne smije biti kočnica takvim očekivanjima članova Unije.

Na narednom sastanku će, kako je dogovoreno, dodatno biti razmotren uobličeni zakonski tekst, a posebno primjedbe i sugestije UPCG i drugih zainteresovanih subjekata, i izvršena provjera njegove usklađenosti sa pravnim sistemom Crne Gore i obavezama proizašlim iz osnova primjene Zakona o ratifikaciji Sporazuma o stabilizaciji, kao i procesa evropskih integracija Crne Gore.

„Zaključeno je da jedino zakon čiji je sadržaj konzistentan i koherentan sa pravnim sistemom Crne Gore može omogućiti njegovu kvalitetnu primjenu, a time voditi ispunjenju očekivanog cilja - unaprjeđenju poslovnog ambijenta i daljoj liberalizaciji tržišta rada“, navodi se u saopštenju.

Preporučujemo za Vas