POGLAVLJE 27.

Eko-fond kasni, biće u septembru?

Biće registrovan kao posebno pravno lice u državnom vlasništvu, a funkcionisao bi po principu „zagađivač plaća”
189 pregleda 0 komentar(a)
Termoelektrana Pljevlja,  deponija Maljevac, Foto: Goran Malidžan
Termoelektrana Pljevlja, deponija Maljevac, Foto: Goran Malidžan
Ažurirano: 29.01.2019. 22:38h

Uz otvaranje poglavlja 27, glavni događaj u oblasti životne sredine biće osnivanje eko-fonda, koje se očekuje početkom septembra. Time bi Crna Gora, nakon višegodišnjih nastojanja, trebalo da dobije ključni mehanizam za finansiranje programa i projekata iz oblasti životne sredine.

“Odluka o osnivanju eko-fonda ušla je u proceduru. Trenutno smo u fazi pribavljanja mišljenja nadležnih organa. Naša očekivanja su da ćemo u roku koji predviđa Zakon o životnoj sredini uputiti Vladi na usvajanje, a to je kraj avgusta, početak septembra. Striktni datum je 18. avgust, ali su počeli godišnji odmori”, kazala je “Vijestima” generalna direktorica Direktorata za životnu sredinu u Ministarstvu održivog razvoja i turizma Ivana Vojinović.

Eko-fond bi bio posebno pravno lice u državnom vlasništvu, a funkcionisao bi po principu „zagađivač plaća”, koji podrazumijeva da zagađivanje i degradiranje životne sredine plaćaju zagađivači. Taj novac bi se koristio za sanaciju nastalog i prevenciju novog zagađenja. Za ispunjavanje obaveza iz najzahtjevnijeg poglavlja 27, životna sredina, trebaće više od 1,4 milijarde eura.

Studiju za osnivanje tog preduzeća, uz podršku UNDP-a, uradio je hrvatski institut “Hrvoje Požar” i u njemu su razrađena tri scenarija kojima bi se u fond moglo da se slije i do 30 miliona eura.

“Najveći oslonac finansiranja eko-fonda biće oblast upravljanja otpadom. Sve naknade od elketronskog i električnog otpada, od ambalaže, guma, baterija akumulatora će se slivati u eko fond i zbog toga će se ići i na promjenu Zakona o upravljanju otpadom. Postoje tri scenarija. Počinje se sa postojećim naknadama, za koje je procijenjeno da su nedovoljne za pravo funkcionisanje fonda. Tako da smo procijenili da je optimalni scenario onaj koji predviđa prihod u prvoj godini od 195.000 eura”, kazala je Vojinovićeva.

UNDP je projekat osnivanja eko-fonda podržao kroz projekat “Razvoj niskokarbonskog turizma”.

Budući eko-fond neće biti u prilici da dodjeljuje bespovratna javna sredstva za projekte koji donose profit. Eko fond će se baviti različitim oblastima, od zaštite životne sredine, biodiverziteta, ugroženih biljnih i životinjskih vrsta, preko projekata koji su vezani za klimatske promjene ili energetsku efikasnost.

Misija eko-fonda je da bude centralno mjesto u državi za priliv svih finansijskih sredstava koja treba da se usmjere na finansiranje projekata, programa, aktivnosti na polju zaštite životne sredine i odgovora na klimatske promjene.

Iz Koalicije 27,koja okuplja 20 ekoloških organizacija, ranije su naveli da se namjera Vlade da uspostavi eko-fond „može podržati sa stanovišta ideje” i da njegovo formiranje predstavlja izazov u kadrovskom, organizacionom, tehničkom i finansijskom smislu, i da sredstva iz odabrane opcije nijesu dovoljna za troškove finansiranja projekata životne sredine i troškova procijenjenih za poglavlje 27.

Oni navode i da „imajući i u vidu nisku stopu naplate poreza i kazni u ovom sektoru, postoji osnovana sumnja da će predložena rješenja u okviru eko-fonda biti u mogućnosti da značajno doprinesu ispunjavanju preuzetih aktivnosti iz ovog poglavlja”.