Planom za plažu Kamenovo predviđeno turističko naselje

Turističko naselje planirano je upravo na lokaciji oko koje se vodi decenijska borba mještana
0 komentar(a)
Ažurirano: 16.02.2014. 16:45h

Na jednoj od najatraktivnijih lokacija na Crnogorskom primorju i građevinski netaknutoj - Kamenovu, koja se nalazi u većinskom vlasništvu bizsnismena Duška Kneževića, te Kosovske banke, Ministarstvo održivog razvoja i turizma, predvidjelo je izgradnju turističkog naselja sa pet zvjezdica, koje će objedinjavati hotel, ili dva kondo hotela, te 14 vila.

Naime, na javnoj raspravi našla se Državna studija lokacije „Dio sektora 46 - Kamenovo”, čiju je izradu naručila Vlada, odnosno resorno minisratstvo, a obradio Republički zavod za urbanizam i projektovanje, AD Podgorica. Većinski akcionar Republičkog zavoda je Aco Đukanović, ujedno i većinski vlasnik Prve banke i brat premijera Mila Đukanovića, čija je Vlada i naručila urbanizaciju Kamenova.

Turističko naselje „Kamenovo” predviđeno je upravo na lokaciji od oko 33 hiljade kvadrata oko koje se vodi decenijska borba mještana za povraćaj djedovine.

Uvidom u katastarsku evidneciju Uprave za nekretnine na zemljišni kompleks osim države, kao većinski vlasnik navodi se firma „Rekreaturs” DOO Budva, Kosovska banka, koja je u stečaju, i Kožar SOUR Trgovina, takođe sa Kosova.

„Rekreaturs”, kako se navodi u Centralnom registru Privrednog suda osnovala je firma „Atlas invest”, Duška Kneževića, sa 78 odsto kapitala, firma „VB Holding limited” sa 20 odsto kapitala i Dejan Jovićević,sa 0,6 odsto kapitala, koji je ujedno i predsjednik odbora direktora.

Kompleks naselja prostiraće se na tri urbanističke parcele, koje objedinjuju prostor od 18 hiljada kvadrata na kojem se nalazilo nekadašnje kosovsko odmaralište

Prava drama počinje nakon ratnih dešavanja na Kosovu, kada se 1999. u govoto oronulo radničko odmaralište useljavaju izbjeglice sa Kosova, koje su nakon dogovora sa „Atlas grupom“, iseljene tek prije dvije i po godine.

„Na mjestu nekadašnjeg odmarališta u uvali Kamenovo predviđeno je stvaranjeuslova za realizaciju luksuznih turističkih sadržaja koji će obezbijediti visokokvalitetnu valorizaciju prostora. Krajnji cilj je izgradnja turističkog naselja koje će imati arhitektonsku specifičnost, ekskluzivnost i autentičnu ponudu kao i mogućnost funkcionisanja 365 dana u godini. Planira se izgradnja hotelsko-turističkog naselja kategorije pet i više zvjezdica sa pripadajućim zelenim i slobodnim površinama i pratećim sadržajima. Turističko naselje 'Kamenovo' predstavlja organizovanu cjelinu i sadrži objekte hotel ili kondo hotel, i vila, plaže, plažne sadržaje, saobraćajnice, parkinge i ostalu infrastrukturu”, navodi se državnoj studiji lokalcije u koju su „Vijesti nedjeljom” imale uvid.

Kako se navodi u planskom dokumentu, kompleks naselja prostiraće se na tri urbanističke parcele, koje objedinjuju prostor od 18 hiljada kvadrata na kojem se nalazilo nekadašnje kosovsko odmaralište.

Terasa, parkinzi, zelenilo, bazeni...

Na dvijema pracelama uz samu magistralu predviđena su dva kondo hotela, čija spratnost može biti maksimalno prizemlje i četiri etaže.

Na parceli od 8.752 predviđena je gradnja hotela ili kondo hotela ukupne bruto površine 14.878 kvadrata, sa 93 smještajne jedinice, dok na drugoj od 1.486 kvadata hotel ili kondo hotel od ukupno 2.378 bruto građevinske površine i 15 smještajnih jedinica.

Za ove dvije parcele, predviđeno je 216 parking mjesta. Na trećoj parceli, uz samu obalu od 8.187 kvadrata predviđena je izgradnja 14 vila ukupne bruto građevinske povrpšine 4.900 kvadrata koje mogu imati najviše prizemlje i jednu etažu, ili suteran i prizemlje, a neophodno je obezbijediti i 84 parking mjesta.

Vila je u funkciji hotelsko-turističkog naselja, njena maksimalna bruto građevinska površina iznosiće 350 kvadrata, a maksimalna površina prizemlja 200 kvadrata. Svaka vila treba da ima terasu minimalne površine 45 kvadrata i bazen.

Arhitektura objekata vila mora biti reprezentativna, uklopljena u prirodni ambijent mediteranskog zelenila.

Lungo mare za rekreaciju

Širina buduće plaže u uvali Kamenovo trebalo bi da bude između 35 i 50 metara, a zona neposredno uz more minimum pet metara treba da bude slobodna za kretanje, ulazak i izlazak kupača. U centralnoj zoni plaže nije dozvoljeno postavljanje privremenih objekata izuzev

sportskih rekvizita i plažnog mobilijara. Na samom kraju plaže, stjenovitom dijelu planirano je pristanište.

S obzirom na atraktivnost i specifičnost zahvata čitavog planskog dokumenta, posebna pažnja je posvećena pješačkom saobraćaju i komunikacijama. Sistem pješačkih komunikacija se sastoji od trotoara uz saobraćajnice, popločanih površina ispred objekata i uređenih samostalnih pješačkih staza. Uz obalu je predviđena izgradnja staze uz more - lungo mare, koja će prvenstveno imati rekreativnu funkciju.