Izvještaj Help Age

Stari u Crnoj Gori žive skoro najlošije u svijetu

Od država regiona, Slovenija je na 20. mjestu, Hrvatska na 41, Srbija na 64, a Makedonija i BiH, nijesu obuhvaćene
71 pregleda 26 komentar(a)
Ažurirano: 21.01.2014. 21:02h

Crna Gora se našla na samom začelju godišnjeg izvještaja AgeWatch Index o položaju starih, koju je objavila organizacija Help Age International.

Od 91 rangirane države u vezi sa tim koliko se štiti starija populaciju, Crnoj Gori je pripalo nimalo zavidno 83. mjesto. Države su rangirane po sigurnosti zarada, zdravstvenoj zaštiti, BDP po stanovniku, okolini i školskom sistemu, kao i po socijalnom okruženju, što sve utiče na položaj starije populacije.

Od država regiona, Slovenija je na 20. mjestu, dok je Hrvatska na 41, Srbija na 64, a Makedonija i BiH, nijesu obuhvaćene. Albanija je na 39. mjestu, a Bugarska i Rumunija na 47. i 48. mjestu.

Stari najbolje žive, bar prema nalazima izvještaja, u Norveškoj, Švedskoj i Njemačkoj. Na začelju su, sa Crnom Gorom, Avganistan, Pakistan i Nigerija.

Prema riječima predstavnika penzionera u Demokratskom frontu Voja Vuletića, izvještaj odslikava pravu sliku o položaju starih i njihovom kvalitetu života u Crnoj Gori.

"Svi hvalospjevi režima na vlasti da je briga o starima i njihovom socijalnom položaju 'pod posebnom pažnjom', samo je jalova i neodgovorna priča", ocijenio je on.

Vuletić je rekao da o položaju starih u Crnoj Gori najbolje govori prosječna penzija koja iznosi 276,20 eura i oko 450 starih smještenih u tri doma za stare, dok je minimalna potrošačka korpa oko 800 eura.

Vojo Vuletić

"Rast prihoda ne prati rast cijena osnovnih sredstava za život starih lica, a starost iziskuje sve veće potrebe u zdrastvenom sistemu i nabavku potrebnih ljekova, a kako znamo u Crnoj Gori ne postoje kapaciteti za privremeni smještaj starih, kao ni dnevni centri i klubovi za stare, pa tako nastaju sve veći problemi za snalaženje starih lica", ocijenio je on.

Vuletić smatra da je vrijeme da se penzioneri i stari u Crnoj Gori probude i organizuju kako bi uticali na poboljšanje svojeg položaja.

"Od ovog režima kada je u pitanju socijalni položaja penzionera i starih lica može se očekivati samo još lošije stanje. Prvi put za ovih četvrt vijeka izgrađena je zgrada od oko l00 stanova manje kvadrature u Podgorici, i to baš u godini kada su penzije zamrznute, a budžet države pao u deficit i nepremostivo izmirenje obaveza po osnovu nepromišljenih garancija Vlade", kazao je on.

On je naveo da je Demokratski front, kao asocijacija više političkih partija, građanskih udruženja i samostalnih intelektualaca, u svom Programu definisao jasne zadatke i mjere u vezi sa poboljšanje i ukupnom brigom o starim licima, posebno iznemoglim, bolesnim i samohranim:

"Na penzionerima i starim licima je potrebno da shvate da je vrijeme za svoje masovno organizovanje, bilo stranačko, bilo vanstranačko, odavno zrelo, kako bi sebi što više pomogli".

Napominjući da je najmanja pezija u Crnoj Gori 100 eura i da je prima više hiljada penzionera, Vuletić ukazuje da stari u Švedskoj imaju 1.145 američkih dolara, u Norveškoj 1.061, Holandiji 1.034.

Često penzioneri nemaju za ljekove

Napominjući da povremeno civilni sektor organizuje projekte, kao što su geronto usluge, Vuletić kaže da je “od toga mala vajda za tako brojnu populaciju starih“.

"Sva zvanična politika za zaštitu starih je u nekim projektima i jalovim reformama, dok bolesna stara lica uglavnom padaju na teret svojih najbližih, a ima dosta onih koji su ostali sami bez bližnje rodbine. Često se dešava da stara lica ne mogu dobiti neophodne ljekove i u nemogućnosti da ih kupe u privatnim apotekama, izlažu se teškoćama bolesti“, kazao je Vuletić.

On je rekao da je pravilo da se teško bolesna stara lica izlažu nemogućim naporima u prikupljanju prethodnih nalaza da bi bili primljeni na bolničko liječenje ili operativni zahvat:

"Taj nehuman odnos prema starim bolesnim i iznemoglim starim licima, bolnica bi morala promijeniti i prethodne nalaze obezbijediti u samoj bolnici".

Galerija

Preporučujemo za Vas