TRGOVINA LJUDIMA

Protiv trafikanata se mora udružiti region

Nevladin sektor analizirao stanje u oblasti od koje kriminalni krugovi stiču ogromnu zaradu
0 komentar(a)
trafiking, azilanti, Foto: Boris Pejović
trafiking, azilanti, Foto: Boris Pejović
Ažurirano: 10.01.2014. 19:06h

Kancelarija za borbu protiv trgovine ljudima treba da unaprijedi statističke podatke o radu policije, tužilaštva i sudstva u toj oblasti i sačini analizu prakse tih institucija sa predlozima za unapređenje.

To je preporuka iz Izvještaja o sporovođenju reformi iz oblasti borbe protiv trgovine ljudima koju je sačinila Sigurna ženska kuća, u okviru projekta sa organizacijama MANS, Mogul, Stečajci u Crnoj Gori, Breznica i Udruga mladih Crne Gore.

Kancelariji je preporučeno i da počne sa praćenjem sprovođenja preporuka Grupe eksperata za borbu protiv trgovine ljudima (GRETA).

U izvještaju preporučuju i da Ministarstvo pravde predloži, a Skupština usvoji izmjene Zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima kojim će se omogućiti formiranje zajedničkih istražnih timova od predstavnika tužilaštva i policije više država, radi sprovođenje zajedničkih istraga, prikupljanja dokaza i njihovog korišćenja pred nadležnim sudovima.

"Nadležne institucije treba da izrade pravila obrade i zaštite ličnih podataka žrtava trgovine ljudima, kao i u što kraćem roku preduzme aktivnosti usmjerene na jačanje kapaciteta predstavnika institucija koje su uključene u borbu protiv trgovine ljudima", piše u izvještaju.

Podsjeća se da je Kancelarija saopštila da je tokom 2010. godine Uprava policije podnijela dvije krivične prijave protiv 10, a tužilaštvo podiglo optužne predloge protiv 16 lica, dok su sudovi donijeli sedam osuđujućih presuda, od čega pet pravnosnažnih.

Za godinu kasnije, kako navode, dostupni su samo podaci o sedam presuda za 29 lica, od čega su osuđujuće tri presude koje se odnose na devetoro.

“U izvještajnom periodu u kontinuitetu su sprovođene dvije trajne policijske akcije - 'prosjak' i 'racija' koja za cilj imaju otkrivanje žrtava trgovine ljudima. Izvršene su ukupno 53 akcije 'prosjak' i 40 akcija 'racija' ali nema podataka o indentifikovanim žrtvama i o eventualnim postupcima koji su pokrenuti”, stoji u izvještaju.

U dokumentu piše da je Kancelarija za borbu protiv trgovine ljudima obezbijedila odgovarajući smještaj, ishranu, odjeću i drugu vrstu pomoći žrtvama trgovine ljudima u skloništu.

“U skloništu je ukupno boravilo 20 osoba, kojima je izvršena procjena zdravstvenog stanja i pružena neophodna psihološka, medicinska pomoć i svaka druga vrste neophodne pomoći. Za maloljetna lica, saglasno zakonu, određivani su staraoci. Policija je pružala permanentnu fizičku zaštitu skloništa”, piše u dokumentu.

Specijalni tim će biti formiran u policiji

Zoran Ulama, šef Vladine Kancelarije za borbu protiv trgovine ljudima rekao je da su statistike koje vodi to Vladino tijelo javne i usklađene, te da podatke redovno dobijaju od drugih državnih organa.

"Ono na čemu ćemo raditi jeste bolja i kvalitetnija identifikacija potencijalnih žrtava, te smo u tom smjeru uradili indikatore zajedno sa NVO i proslijedili ih nadležnima", kazao je on.

Ulama je napomenuo da imaju dobru saradnju sa državnim organima i nevladinim, kao i međunarodnim organizacijama. Aktivnosti na podizanju svijesti o tom problemu, kazao je, biće organizovane u narednom periodu na lokalnom nivou.

Napomenuo je da ta Kancelarija ima kapaciteta da se bavi tim kompleksnim pitanjem. Ulama je rekao da očekuje da uskoro bude formiran specijalizovani tim koji će se baviti tom problematikom u okviru Uprave policije, što je i preporuka Savjeta Evrope.

Preporučujemo za Vas