ZABRINJAVAJUĆE

Obrazovanje u Kampu na Koniku: Tek svako osmo dijete stigne do 5. razreda

REF dugoročno planira da rad prošire i na srednje škole i fakultete
103 pregleda 4 komentar(a)
romska djeca u školi, Foto: Luka Zeković
romska djeca u školi, Foto: Luka Zeković
Ažurirano: 19.02.2019. 19:57h

Obrazovanje djece u Kampu na Koniku, u Podgorici, na veoma je niskim granama - tek svako osmo dijete koje je započelo školovanje upiše peti razred, a već do kraja drugog odustane skoro dvije trećine.

Do tih rezultata došla je savjetnica UNICEF-a Johana Krajton tokom istraživanja rađenog 2012. godine.

Koordinatorka Romskog obrazovnog fonda (REF) Dragana Radoman istakla je da je pokrenut niz akcija, kako bi se situacija popravila, a romska i egipćanska djeca što više integrisala u crnogorsko društvo.

“REF radi na unapređivanju obrazovanja romske djece putem donacija za realizaciju različitih aktivnosti, projekata i razvoj inkluzivnih obrazovnih politika. REF se 2012. godine pridružio konzorcijumu koji je predvodi HELP, a koji ima za cilj da unaprijedi složeni proces integracije stanovnika kampa. U okviru programa pomoći za integraciju i povratak RAE populacije i drugih interno raseljenih lica koja borave u kampu Konik, REF je pripremio i sprovodi obrazovnu integraciju romske i egipćanske djece koja žive u kampu Konik u bliskoj saradnji sa Ministarstvom prosvjete. Finansijska pomoć za podršku programu obezbijeđena je putem Instrumenata pretpristupne pomoći (IPA) Evropske komisije i fondova Vlade Crne Gore”, saopštila je Radoman.

Ona smatra da nije dobro što djeca pohađaju segregisanu školu, u blizini kampa Konik 2.

“Djeca koja pohađaju ovu izdvojenu školu mogu da steknu veoma ograničenu količinu znanja jer je ponuđeni kvalitet obrazovanja veoma nizak, kao i stopa pohađanja nastave. Škola obuhvata djecu od prvog do četvrtog razreda, nakon čega bi trebalo da nastave pohađanje nastave u OŠ 'Božidar Vuković Podgoričanin', ali mnogo djece tada prestaje da se školuje”, pojasnila je Radoman.

Ona je istakla da je od septembra 2013. godine zatvoren prvi razred škole na Koniku za prijem novih đaka, tako da romska i egipćanska djeca sada pohađaju integrisane škole, što su podržali i njihovi roditelji.

Djeca koja pohađaju izdvojenu školu mogu da steknu veoma ograničena znanja, jer je ponuđeni kvalitet obrazovanja veoma nizak

Ona je istakla da je sprovedena i informativna kampanja “od vrata do vrata”, tokom koje su posjetili 670 porodica koje žive u kampu, kako bi identifikovali sve prvake.

“Na kraju kampanje proljetos je identifikovao svu djecu koja su bila odgovarajućeg uzrasta za upis u prvi razred u septembru 2013. godine”, saopštila je Radoman.

Ona je najavila da dugoročno planiraju da rad prošire i na srednje škole i fakultete, kako bi se povećao broj Roma i Egipćana na tom nivou obrazovanja.

Hana lider u odjeljenju

Šestogodišnja Hana rođena je i živi u kampu, u improvizovanoj kući, bez vode, struje i redovne ishrane. Učenica je prvog razreda OŠ “Vuk Karadžić”, a Radoman tvrdi da učitelji za nju imaju samo riječi hvale. Prethodno je išla vrtić.

“Hana predstavlja primer drugoj djeci i njeni nastavnici je karakterišu kao lidera u odjeljenju. Ona je veoma komunikativna, vesela i iznad svega, veoma pametna.

Uprkos činjenici što živi u kampu u veoma lošim uslovima, Hana redovno pohađa školu i veoma je motivisana za učenje. Siguran sam da će biti jedan od najboljih učenika u školi” izjavio je Serđan Baftijari, romski i egipćanski medijator .

Vrtić važan za školovanje

Radoman je kazala da REF upisuje djecu u vrtić ”Đina Vrbica”, koji se nalazi u neposrednoj blizini kampa, istakavši da je predškolsko obrazovanje veoma važno za dalje školovanje.

“Više od jedne godine prije integracije, REF je otvorio dvije dodatne predškolske grupe za djecu iz kampa, za njih 103 koji su se pridružili svojim vršnjacima koji su već bili obuhvaćeni predškolskim obrazovanjem.

Pokazalo se da je ovakav program efikasno 'oruđe' za pripremu djece za dalje školovanje, kao i za unapređenje njihove vještine upotrebe crnogorskog jezika, a što je do sada navođeno kao jedna od osnovnih prepreka za uspješnu integraciju RE djece u obrazovni sistem”, kazala je Radoman.