Izabran jednoglasno

Dragan Čabarkapa novi direktor bolnice za psihijatriju „Dobrota“

Na novu dužnost dolazi sa dužnosti pomoćnika direktora i člana Odbora direktora Doma zdravlja Kotor
267 pregleda 2 komentar(a)
Čabarkapa, Foto: ZU Specijalna bolnica za psihijatriju Kotor
Čabarkapa, Foto: ZU Specijalna bolnica za psihijatriju Kotor
Ažurirano: 26.12.2013. 15:18h

Doc dr sc Dragan Čabarkapa, dipl.pravnik, izabran za novog direktora ZU Specijalne bolnice za psihijatriju „Dobrota“, Kotor.

Imenovani će na toj funkciji zamijeniti dosadašnjeg direktora Dr Aleksandra Tomčuka, koji je ovu dužnost veoma uspješno obavljao u dva prethodna mandata, a ubuduće će rukovoditi novim Centrom za unapređenje mentalnog zdravlja i međunarodnu saradnju u okviru iste ustanove.

Čabarkapa je bio jedini kandidat na objavljenom konkursu, a Odluka o izboru imenovanog donešena je 05. decembra ove godine jednoglasno od strane svih članova Odbora direktora ZU Specijalne bolnice za psihijatriju Kotor.

U skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti, Ministar zdravlja je 10.12.2013.godine dao saglasnost na Odluku o izboru imenovanog, čime je i okončana izborna procedura.

Čabarkapa je radio preko 30 godina na odgovornim poslovima u više zdravstvenih ustanova u Crnoj Gori i na svim nivoima zdravstvene zaštite (primarnom, sekundarnom i tercijalnom).

Obavljao je poslove Načelnika Pravne službe u Medicinskom centru Kotor, pomoćnika direktora u Domu zdravlja Kotor, Savjetnika i pomoćnika direktora Instituta za javno zdravlje Crne Gore Podgorica.

Na novu dužnost dolazi sa dužnosti pomoćnika direktora i člana Odbora direktora Doma zdravlja Kotor.

Čabarkapa je završio Pravni fakultet u Podgorici, položio pravosudni ispit u Srajevu, magistrirao na Pravnom Fakultetu u Beogradu, a doktorirao i stekao zvanje docenta iz oblasti zdravstvenog menadžmenta na Evropskom centru za mir i razvoj Univerziteta za mir Ujedinjenih nacija Beograd.

Mentor je na više predmeta na Medicinskom fakultetu u Beogradu.

Autor je dvije knjige, više publikacija i na desetine naučnih i stručnih radova objavljenih u zemlji i inostranstvu.

Aktivan je u Udruženju pravnika Crne Gore, član je mnogih Etičkih komiteta, radnih tijela i stručnh komisija.

Bio je odbornik SO Kotor, dugogodišnji član Savjeta Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore i Član Savjeta za za razvoj i unapređenje lokalne samouprave Glavnog Grada Podgorica.

Čabarkapa je stalni saradnik časopisa „Medical“ Podgorica. Dobitnik je značajnih društvenih i radnih priznanja.