Reagovanje MANS-a

Radulović: AEM radi u interesu Mićunovića i Grbovića

Saopšenje MANS-a nije zasnovano na 'selektivnoj prezentaciji dokumentacije', kako to Agencija lažno navodi
72 pregleda 6 komentar(a)
Ažurirano: 21.12.2013. 20:15h

Povodom teksta “Za primitivizam TV 777 ima dozvolu AEM-a”, objavljenog prekjuče u “Vijestima”, u kojem direktor AEM-a Abaz Džafić tvrdi da TV 777 zakonito emituje program, reagovao je advokat MANS-a Veselin Radulović:

“Reagovanje AEM-a dodatno potvrđuje sve navode iz saopštenja MANS-a, bez obzira što je njime Agencija naknadno pokušala opravdati postupanje u interesu Lutrije, odnosno kontroverznih biznismena Branislava Mićunovića i Džigija Grbovića.

Saopšenje MANS-a nije zasnovano na 'selektivnoj prezentaciji dokumentacije', kako to Agencija lažno navodi, već se MANS obratio Agenciji sa zahtjevom da nam dostavi svu dokumentaciju povodom dodjela prava i izdavanja odobrenja Lutriji.

Agencija je postupila po tom zahtjevu i MANS je izdao saopštenje na osnovu kompletne dokumentacije koju je Agencija dostavila.

Stoga, ako se radi o selektivnoj prezentaciji, onda je selekciju dokumentacije izvršila Agencija. Zato pozivam Agenciju da javno objavi svu dokumentaciju iz postupka u kome je Lutriji izdato odobrenje, a ne samo da se paušalno poziva na istu.

Dakle, kompletna dokumentacija koju je Agencija objavila pokazuje da Agencija krši zakon u interesu Lutrije i kontroverznih biznismena koji kontrolišu Lutriju, ali izgleda i pojedine institucije.

Skrivanje dokumentacije pokazuje da Agencija ima razloge da dio te dokumentacije ne objavi, odnosno da bi se njenim objavljivanjem pokazale nove nezakonitosti u radu Agencije i postupanje u interesu kontroverznih biznismena koji kontrolišu Lutriju.

Kada se već oglasila saopštenjem, Agencija je morala objasniti zašto je poziv za dopunu zahtjeva Lutrije objavila na sajtu sada, poslije pet godina i zašto taj akt nije dostavila MANS-u.

Agencija bi morala objasniti na osnovu čega sada tvrdi da je taj akt dostavljen Lutriji, jer se iz njega to ne može zaključiti.

Čak i da je taj poziv upućen Lutriji, od suštinskog značaja za ocjenu zakonitosti u postupanju Agencije jeste kako je to Lutrija dopunila zahtjev i koju je dokumentaciju navodno naknadno dostavila. Naravno, Agencija o tome ne govori ništa, već očekuje da joj se vjeruje na riječ da postupa zakonito.

Zato je očigledno da Agencija nema dokumentaciju koja bi pokazala da je u slučaju Lutrije poštovala zakon, pa je potpuno osnovan zaključak da je postupala nezakonito.

Takođe, u rješenjima kojima je Agencija dodijelila pravo i izdala odobrenje Lutriji, nema uopšte govora o tome koju je dokumentaciju Lutrija dostavila, kako je Agencija cijenila i kako je utvrdila da je ta dokumentacija saglasna propisanim uslovima, odnosno iz kojih razloga je izdato odobrenje Lutriji.

Dakle, kompletna dokumentacija koju je Agencija objavila pokazuje da Agencija krši zakon u interesu Lutrije i kontroverznih biznismena koji kontrolišu Lutriju, ali izgleda i pojedine institucije.

Saopštenje i svi akti Agencije pokazuju da Lutrija nije dostavila dokumentaciju koja je neophodna za izdavanje odobrenja.

Takva dokumentacija nije dostavljena na zahtjev MANS-a, tu dokumentaciju Agencija nije objavila i takva dokumentacija se ne pominje u aktima koje je Agencija donijela u korist Lutrije. Ako ta dokumentacija stvarno postoji, onda Agencija treba da je objavi i tako pokaže koliko je poštovala zakon.

Ovo su samo neka od pitanja na koja će funkcioneri Agencije jednom sigurno morati odgovoriti. Podsjećam da je direktoru Agencije predata prijava u kojoj su detaljno navedene nezakonitosti u radu Agencije, pa očekujem da se po toj prijavi postupi na zakonit način, a ne sa neargumentovanim saopšenjima.

Vjerujem da je Agencija neprijatno iznenađena, ali ne selektivnom prezentacijom dokumentacije od strane MANS-a kako navodi u saopštenju, jer je MANS prezentovao kompletnu dokumentaciju koju je Agencija dostavila i objavila.

Neprijatno iznenađenje za Agenciju jedino može biti činjenica da je objavljeno nezakonito postupanje, kao što smo i mi neprijatno iznenađeni činjenicom da Agencija ne radi u interesu zakonitosti, nego u interesima Lutrije, Branislava Mićunovića i Džigija Grbovića”, piše u reagovanju.

Džafić pokrenuo proceduru za provjeru dozvole TV 777

Agencija za elektronske medije pokrenula je postupak po zahtjevu MANS-a, koji je uložio prigovor na program Televizije 777 i tražio oduzimanje odobrenja za emitovanje njenog programa, saopšteno je juče “Vijestima” iz AEM-a.

Oni, međutim, ponovo odbacuju optužbe da su toj kući izdali nezakonitu dozvolu za emitovanje programa:

“Agencija ni u slučaju izdavanja dozvole za TV 777 ni u slučaju izdavanja ostalih dozvola i odobrenja, nije učinila ni propustila bilo koju mjeru koja bi dovela u pitanje objektivno i profesionalno utvrđivanje svih relevantnih činjenica i omogućavanje početka rada emitera u skladu sa Zakonom”, piše u odgovoru Agencije.

Podsjeća se da je Zakonom o upravnom postupku propisano da podnosilac zahtjeva ima pravo da popravi neurednosti u zakonskom roku.

“Lutrija Crne Gore je upravo na poziv za dopunu podnesenog zahtjeva za izdavanje dozvole, dostavila sve relevantne informacije od značaja za donošenje odluke Savjeta Agencije o dodjeli prava, odnosno odluke direktora Agencije o izdavanju dozvole”, stoji u odgovoru.

Komentarišući optužbe MANS-a da su im selektivno dostavili informacije o registrovanju Lutrije, iz Agencije je saopšteno da je ta NVO dobila većinu kopija dokumenata. Dokumenta “Projekat studijske tehnike” i “Projekat sistema za dotur signala od lokacije studija emitera do distribucionih sistema koji se koriste za emitovanje”, MANS je imao prava samo da pogleda, ali ne i da kopira ili prepisuje. Oni to, međutim, nijesu htjeli već su se žalili Agenciji za slobodan pristup, koja je odbila žalbu i potvrdila rješenje Džafićeve Agencije.

“Ni nakon toga MANS nije iskoristio pravo i ostvario uvid u prostorijama Agencije u dokumenta čije kopije mu nijesu dostavljene zbog obezbjeđenja ostvarivanja prava garantovanih Zakonom”, objašnjava se u odgovoru AEM-a “Vijestima”.

U koji program spadaju primitivizam, uvrede i promocija kocke?

Što se tiče navoda da je programska šema TV 777 mijenjana zakonito, odnosno da je Lutrija dostavila ažurirane podatke 30.05.2011. godine, Agencija bi morala da odgovori iz kojih razloga i motiva je omogućilada TV 777 od septembra 2008. do maja 2011. emituje 100 odsto 'zabavni program', kako je to Lutrija navela u zahtjevu, piše u reagovanju Radulovića.

“Takođe, Agencija bi morala da odgovori u koju strukturu programa spada svakodnevni primitivizam koji se emituje sa TV 777 i koji je čak i Medijski savjet za samoregulaciju nazvao uvredljivim i uličarskim nivoom.

Da li su za Agenciju i dalje zabavni program primitivne uvrede, klevete, uličarski žargon i napadno promovisanje kocke, Lutrije, NVO UPIS-a, Branislava Mićunovića i Džigija Grbovića?

Zašto Agencija toleriše svakodnevno predstavljanje i ohrabrivanje kockanja kao preporučljivog stila života na TV 777 i to u terminima kada je očigledno da takav program prate i maloljetnici”, stoji u reagovanju.

Galerija

Preporučujemo za Vas