Sporni međaši

U planovima jedna Crna Gora, a u prostoru druga

Geodete upozoravaju na nepouzdanost katastra i na preklapanja oko licenci
363 pregleda 2 komentar(a)
Ažurirano: 20.02.2019. 00:43h

 Iako se za geodete obično misli da lako zarađuju novac, oni kažu da se danas u Crnoj Gori nije nimalo jednostavno baviti tim poslom. Kao dva glavna razloga ističu to što im licence izdaju dvije institucije i što se katastarski planovi i prostor vrlo često ne liče.

“Problematika naše struke definisana je sa dva zakona. To su Zakon o državnom premjeru i katastru i Zakon o prostornom planiranju i izgradnji objekata. Isto tako postoje i dva organa, Uprava za nekretnine i Inženjerska komora, koji izdaju licence. Tu dolazi do preklapanja i logično se postavlja pitanje kako to da dva organa, na osnovu dva zakona koji imaju različite pristupe, izdaju licence za jednu struku”, kazao je za “Vijesti” Miloš Vujisić, član NVO Udruženje diplomiranih inženjera geodezije.

On kaže da to što im licence izdaju Uprava i Inženjerska komora geodetama u svakodnevnom poslu predstavlja ozbiljan problem.

“Na javnim nadmetanjima kada je, recimo, riječ o izgradnji puteva ili snimanju detaljnih urbanističkih planova, licenca Uprave za nekretnine uopšte nije validna. Mi onda postavljamo pitanje ako su neki geodete dobili tu oblast u svom ovlašćenju od Uprave, ako su geodetske firme dobile licencu za rad na poslovima iz inženjersko-tehničke oblasti, kako to da onda ta licenca nije validna na tenderu nego se traži članstvo u Inženjerskoj komori i njihova licenca koja se odnosi na tu oblast.

Istvoremeno na sajtu Uprave piše, boldovano, da je ona jedini organ koji izdaje licence za obavljanje geodetskih poslova u državi. Čije su licence onda validne”, pita se Vujisić.

Drugi problem geodeta je još opipljiviji i odnosi se na neslaganja onoga što je zacrtano u planovima i onoga što izmjere u prostoru. Geodete kažu da se prostor Crne Gore mjeri i premjerava godinama, ali da je na kraju sve ispalo ozbiljno koliko šaljiva reklama Buksovaca o avionskom snimanju. Posljedica toga je da geodete gotovo bez izuzetka zamjeraju tačnosti katastra.

Razlikuju se u oštrini kritike, pa neki kažu da nailaze na greške, drugi da je katastar nepouzdan, a treći da se dešavaju odstupanja i po nekoliko desetina kvadrata.

“Imamo u službenoj upotrebi digitalne katastarske planove koji ne odgovaraju stvarnom stanju na terenu. Imamo jednu stvarnost u listu nepokretnosti, sasvim drugu na planu i treću u stvarnosti. Riječju ono što bi geodeta obilježio na licu mjesta razlikuje se u odnosu na površinu u listu nepokretnosti. Tu se našim geodetama svakodenvno dešavaju razlike u nekoliko kvadrata, pa i mnogo više. Stavljen je u upotrebu digitalni plan gdje su moguća odstupanja i nekoliko desetina kvadrata i to je svakodnevna pojava. Zašto je onda toliko puta snimano i trošen novac ako imamo tako nepouzdan katastar”, kaže Vujisić.

Pouzdano snimanje moguće je jedino pješice

Iako su i djeca proteklih godina napamet naučila šaljive reklame o biljegama za snimanja iz aviona i nabrajanje katastarskih opština, naš katastar je još daleko od sređene i pouzdane evidencije nepokretnosti.

To priznaju i u Upravi za nekretnine. “Naravno da smo upoznati sa situacijom da se podaci na terenu uvijek ne slažu sa podacima u službenoj evidenciji. To nije problem samo u našoj zemlji nego i u zemljama okruženja.

Međutim, moramo istaći da Uprava preko svojih službenika koji vrše kontrolu validnosti podataka koje geodetske organizacije dostavljaju lokalnim katastrima svakodnevno radi na sređivanju toga”, kažu u Upravi. Vujisić kaže da je jedini lijek za sigruran katastar da se prostor, posebno ruralni, snimi na klasičan način – “pješice”.

Investitori odlučuju valja li licenca

Da bi geodeta dobio licencu za sve poslove u geodeziji trebalo bi da ima duplu licencu i Uprave i komore, i da i jednoj i drugoj instituciji plati po 500 eura.

“Stav struke je da ako imamo dva zakona, Uprava treba da se ograniči na svoj djelokrug, odnosno na poslove koji se odnose na katastar, a komora da radi drugi dio, inženjersko-tehničke poslove.

Smeta nam to što zavisno od investitora i tumačenja pojedinaca negdje se desi da je dovoljna licenca Uprave, a negdje je ne priznaju”, kaže Vujisić.

O ovom problemu podudarno sa Vujisićem razmišljaju i njegovi kolege Radiša Mirković iz Geotima i Zdravko Stijepović iz Geosa. “Treba da se zna ko izdaje licencu i za šta da ne bi bilo problema”, kažu oni.

Kada je riječ o licencama, u Upravi kažu da ima preklapanja.

“Mi izdajemo licence i za oblast katastra i za inženjersko-tehničke poslove. Pošto tu postoji preklapanje dio koji se odnosi na inženjersko-tehničke poslove planiramo da prepustimo Inženjerskoj komori”, kaže Dragan Kovačević, direktor Uprave za nekretnine. Stav Inženjerske komore u vezi s izdavanjem licenci nijesmo uspjeli da saznamo jer prvi čovjek te institucije Branislav Glavatović nije odgovario na telefonske pozive i sms poruku.

Galerija

Preporučujemo za Vas