NEAŽURNI ORGANI

IA: Propusti u primjeni zakona o državnim službenicima

Kako je navela, od 1. januara, od kada se primjenjuje, Zakon je dao određene pozitivne rezultate u praksi
0 komentar(a)
kredit, dug, papir, kancelarija, Foto: Shutterstock
kredit, dug, papir, kancelarija, Foto: Shutterstock
Ažurirano: 09.10.2013. 12:10h

Neažurnost državnih organa u dostavljanju informacija o popuni radnih mjesta obilježila je period od početka sprovođenja Zakona o državnim službenicima i namještenicima, ocijenjeno je iz Instituta alternativa (IA). IA, kako su saopštili, kontinuirano prati sprovođenje novog Zakona, fokusirajući se na odredbe kojima se reguliše zapošljavanje i napredovanje državnih službenika i namještenika od kojih se očekuje da uvedu sistema zasluga u crnogorsku državnu upravu.“Uprkos pomacima, prvih pola godine sprovođenja novog Zakona o državnim službenicima i namještenicima na zapošljavanje i napredovanje u državnoj upravi obilježila je nedovoljna ispunjenost preduslova i neažurnost državnih organa u dostavljanju informacija o popuni radnih mjesta”, saopštila je Milena Milošević iz IA. Kako je navela, od 1. januara, od kada se primjenjuje, Zakon je dao određene pozitivne rezultate u praksi. “Internet prezentacija Uprave za kadrove pruža detaljan uvid u izvještaje sa provjere sposobnosti i ocjenjivanja kandidata za posao u državnim organima”.Prema njenim riječima, takođe, sprovođenje oglasa koje je IA detaljnije analizirao, u smislu isteka vremenskog perioda od pokretanja postupka popune radnog mjesta do izbora kandidata za posao, može se ocijeniti kao efikasno.“Međutim, do 1. jula 2013. godine, nijesu bili ispunjeni osnovni pravni i institucionalni preduslovi za primjenu Zakona. Šest od trinaest predviđenih podzakonskih propisa, koji bi trebalo da detaljnije razrade njegovo sprovođenje, u posmatranom periodu nije stupilo na snagu”, navela je Milošević.

Preporučujemo za Vas