SNP predlaže: Mladima zabraniti vožnju automobila velike snage

Snežana Jonica priča za “Vijesti” što je sve Socijalistička narodna partijapredvidjela u svojoj verziji izmjena Zakona o saobraćaja i najavljuje saslušanje ministra
55 pregleda 44 komentar(a)
Ažurirano: 03.10.2013. 17:40h

Socijalistička narodna partija zatražiće kontrolno saslušanje ministra unutrašnjih poslova na temu “Stanje bezbjednosti saobraćaja na putevima u Crnoj Gori i kaznena politika“.

“Predložićemo i set izmjena Zakona o bezbjednosti saobraćaja jer je evidentno da su neka njegova rješenja nepotrebna i neodrživa, a druga treba dugačije postaviti. Ključna naša primjedba je da se Zakon u smislu kaznenih odredbi više primjenjuje da bi se pisanjem paprenih prijava i za trivijalne prekršaje punio budžet a ne da bi se uredila ova oblast i podigao nivo bezbjednosti”, kazala je poslanica SNP-a Snežana Jonica.

Za SNP je problemtično i to što se samo neznatan dio novca, koji se prikupi od naplaćivanja prekršaja u saobraćaju, troši na sređivanje saobraćajnica

Da bi se napravila razlika između težine saobraćajnih prekršaja, Jonica će predložiti da se za sitne prekršaje, koji nimalo ili minimalno utiču na bezbjednost saobraćaja, kazne svedu na najmanju mjeru, a da se drastično pooštre kazne za najteže prekršaje kao što su prolazak kroz crveno, preticanja na punoj liniji i veliko prekoračenje brzine.

“Često imamo utisak da saobraćajci imaju 'dnevnu normu' koliko treba da pripune budžet. Po podacima koje sam dobila od MUP-a, među prekršajima za koje se najčešće piše prijava su neposjedovanje ili nenošenje vozačke ili saobraćajne dozvole. Kazna za ovaj prekršaj je od 60 do 150 eura. Ako nijeste po danu upalili svjetlo ili nemate fluoroscenti prsluk kazne je od 30 do 80 eura, dok je za euro kuku kazna od 20 do 50 eura. Ista kazna od 70 do 200 eura je propisana ako nijeste zalijepili naljepnicu da je auto registrovano, kao i za prekoračenje brzine za 50 kilometara. To je tako neodrživo pa ćemo tražiti za nebitne prekršaje kojima se samo puni budžet da se kazne smanje na 10 do 30 eura, i da se pooštre kazne za prekršaje koji direktno utiču na bezbjednost saobraćaja”, kaže ona.

Pošto su mladi sve češće žrtve u saobraćaju Jonica će predložiti da se mlađima od 24 godine zabrani upravljanje vozilom brzinom većom od 80 kilometara na sat, upravljanje automobilom sa snagom motora većom od 75kW, kao i vožnja od 23 do 05 sati bez nadzora lica koje posjeduje vozačku dozvolu najmanje sedam godina.

“Smatramo da ćemo ovakvom zabranom značajno smanjiti broj situacije koje dovode do nezgoda sa smrtnim posljedicama”, smatra Jonica.

Za SNP je problemtično i to što se samo neznatan dio novca, koji se prikupi od naplaćivanja prekršaja u saobraćaju, troši na sređivanje saobraćajnica.

“Iako na bezbjednost saobraćaja jednako utiču tri faktora: vozač, automobil i kvalitet puta, država se najmanje bavi ovim posljednjim. Treba da postoji zakonska obaveza države da najmanje pola novca dobijenog od naplate kazni za saobraćajne prekršaje uloži u rekonstrukciju i održavanje puteva. Podaci govore da je do sada veoma mali iznos novca ulagan u rekonstrukciju i sanaciju lokaliteta koji su označeni kao kritične tačke na crnogorskim putevima. Od septembra 2011. do februara ove godine u to su uložena nepuna dva procenta tog novca”, kaže Jonica.

Gdje idu enormne svote novca od “pauka”?

SNP će tražiti i smanjenje kazne za nepropisno pakiranje, koja je sada 60 do 150 eura, kolika je i kazna za prekoračenje brzine za 40 kilometara. “Troškovi odnošenje automobila “pukom” su takođe neoprimjereno visoki, a i ne znamo za šta se troši taj novac pa ćemo tražiti da se i to smanji.

Bitno je naglasiti, da građani ne bili dovedeni u zabludu, da vlasnik vozila nije dužan da plati ni kaznu za nepropisno parkiranje ni troškove premještanja, utovara i istovara vozila, kao uslov da bi mogao da preuzme vozilo koje je “pauk” podigao”, kaže Jonica.

Ona je podsjetila da je Komunalna policija Podgorice do ljetos, kada joj je uredbom povjeren i dio poslova Uprave policije, neovlašćeno pokretala prekršajni postupak za nepropisno parkiranje, “ali nije poznato koliko je novca na taj način nezakonito naplaćeno od građana”.

Milioni otišli iz džepova građana na zimske gume

U SNP-u su napravili i analizu kako je u regionu i Evropi regulisana upotreba zimske opreme. “Naš propis o zimskoj opremi je jedan od najrigoroznijih u Evropi.

Mislimo da su mnogo bolja rješenja koja postoje u zakonima Hrvatske, Slovenije, Makedonije i BiH i da bi i kod nas trebalo propisati isto - da se pod zimskom opremom podrazumjevaju četiri zimske gume ili četiri ljetnje gume sa minimalnom dubinom šare četiri milimetra i lanci za snijeg.

Zato ćemo predložiti da se zakonom propiše ovo rješenje kako se naknadno podzakonskim aktima ne bi vršile izmjene, kao do sada”, kazala je Jonica.

Uvođenje obaveznih zimskih guma u preiodu od 15. novembra do kraja marta bez obzira na temperature vazduha i uslove na putu, kako kaže ona, predstavljalo je ogroman trošak za građane Crne Gore, a za neke prodavce zimske opreme koji su bili “dobro i pravovremeno” obaviješteni sa “mjesta odlučivanja” izuzetno veliki profit.

“Kada se pomnoži broj automobila sa brojem guma i cijenom dobiju se milionski iznosi”, kaže Jonica.

Galerija